MODUŁOWY ZESPÓŁ NOŚNY PIOMA ZNMw

Modułowy Zespół Nośny PIOMA ZNMw służy do transportu materiałów kolejkami podwieszonymi z napędem własnym lub linowym. Modułowa budowa zestawu pozwala na optymalne jego dostosowanie do realizowanych zadań transportowych zarówno pod względem udźwigu, jak i konstrukcji.

Zestaw transportowy PIOMA ZNMw spełnia wymagania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/9/WE oraz 2006/42/WE. Może być stosowany w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia ”a”, ”b” lub ”c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Konfiguracja zestawu ZNMw 2H ZNMw 4H ZNMw 6H ZNMw 8H
Maksymalny udźwig 61,8 (6,3) 134 (13,6) 198,8 (20,2) 290,4 (29,6) kN (t)
Liczba wózków nośnych 2 4 6 8
Liczba wyciągarek 1 2 2 4
Masa zestawu 427 1184 2670 4720 kg
Ciecz robocza olej hydrauliczny klasy VG 46 olej hydrauliczny klasy VG 46 olej hydrauliczny klasy VG 46 olej hydrauliczny klasy VG 46
Maksymalna wydajność zasilania 25 25 25 25 l/min
Maksymalne ciśnienie zasilania 16 16 16 16 MPa
Profil szyn I 155, I 140E wg DIN, I 140V95 I 155, I 140E wg DIN, I 140V95 I 155, I 140E wg DIN, I 140V95 I 155, I 140E wg DIN, I 140V95
Maksymalne nachylenie trasy ±30 ±30 ±30 ±30 °
Dopuszczalna siła ciągnienia 120 120 120 120 kN