Badania i rozwój

Więcej

Nieustanny rozwój to jeden z priorytetów Grupy FAMUR. Prowadzone prace naukowo-badawcze pozwalają na opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które są konkurencyjne na rynku i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów. Na zadaniu tym, na potrzeby naszej Grupy, koncentruje się Famur Institute Sp. z o.o., posiadający status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Główne zakresy działalności

Famur Institute wykonuje kompletne projekty przekładni zębatych związanych z profilem produktowym Grupy FAMUR. Nad ich opracowaniem pracują konstruktorzy oraz analitycy MES pod kierunkiem doświadczonych ekspertów. Praktyka zawodowa połączona ze szczegółowymi analizami danych na temat działań przekładni zaowocowały powstaniem szeregu nowoczesnych układów napędowych. Sukces zespołu opiera się jednak nie tylko na aktywnym udziale w projektowaniu, ale również na bezpośrednim kontakcie z produkcją, nadzorze nad montażem, przygotowaniu i prowadzeniu badań stanowiskowych i w końcu na analizie pracy urządzeń.
 

Projekty systemów napędowych realizowanych przez Famur Institute:

 

Górnictwo podziemne

  • Przekładnie napędu przenośników zgrzebłowych
  • Przekładnie napędu przenośników taśmowych
  • Konstrukcje ramion kombajnowych ścianowych i chodnikowych
  • Konstrukcje napędów posuwu kombajnów

Kopalnie odkrywkowe

  • Zespoły napędowe przenośników taśmowych
  • Przekładnie napędu gąsienic w maszynach podstawowych i urządzeniach górnictwa odkrywkowego
  • Projekty modernizacji zespołu napędowego koła czerpakowego koparki
  • Przekładnie obrotu głównego ustroju koparek i zwałowarek

Przemysł hutniczy

  • Projekty modernizacji przekładni napędu klatek walcowniczych
  • Projekty modernizacji napędów samotoku
 
rnd1
Zobacz ofertę układów napędowych