Badania i rozwój

Nieustanny rozwój to jeden z priorytetów Grupy FAMUR. Prowadzone prace naukowo-badawcze pozwalają na opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które są konkurencyjne na rynku i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów. Na zadaniu tym, na potrzeby naszej Grupy, koncentruje się Famur Institute Sp. z o.o., posiadający status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Główne zakresy działalności

Zobacz ofertę układów napędowych