Media

Aktualności

Więcej

Microsoft wspiera cyfrową transformację Grupy FAMUR

19.10.2021

Grupa FAMUR, jeden z czołowych światowych dostawców najwyższej klasy urządzeń i technologii dla branży wydobywczej, jest w trakcie strategicznej zmiany swojej działalności. Razem ze swoim dominującym akcjonariuszem, firmą TDJ, rozpoczęła budowę holdingu inwestującego w zieloną transformację energetyczną. Na poziomie cyfrowym w tworzeniu firmy przyszłości FAMUR wesprze Microsoft Power Automate.

Fot. energepic | Pexels

FAMUR wyemituje zielone obligacje

13.10.2021

FAMUR zawiadamia, że 12 października 2021 roku została podjęta decyzja o emisji nie więcej niż 400 tys. sztuk obligacji Serii C zdematerializowanych, niezabezpieczonych o wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej tysiąc złotych i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400 mln złotych.

FAMUR podpisał kolejną umowę na dostawę urządzeń do Indonezji

30.09.2021

FAMUR SA, czołowy dostawca rozwiązań dla branży wydobywczej w Europie, oraz Gerbang Daya Mandiri PT podpisały w 30 września br. umowę na dostawę urządzeń wydobywczych do kopalni w Indonezji, o wartości ok. 10 mln euro, co stanowi równowartość ok. 46 mln zł. Kontrakt jest kontynuacją współpracy, jaką oba podmioty rozpoczęły w 2019 roku.

FAMUR zawarł umowę programową i rozważa emisję „zielonych” obligacji

14.09.2021

Z dniem 10 września br. została zawarta umowa programowa pomiędzy FAMUR a Santander Bank Polska, Bankiem PKO SA oraz Domem Maklerskim BOŚ, dzięki której spółka będzie mogła podjąć decyzję o wielokrotnym przeprowadzeniu emisji obligacji w tym tzw. „zielonych” w ramach Programu Emisji Obligacji, stawiając tym samym kolejny krok w kierunku zielonej transformacji i czyniąc wkład w zrównoważony rozwój. Emisja obligacji jest nieograniczona i nie przekroczy maksymalnej kwoty programu 1 mld PLN.

famur_pro_logo

Nasza wiedza, innowacje i inspiracje

Zobacz FAMUR PRO

Wyniki 1H 2021 oraz 2Q 2021 Grupy FAMUR efektem trwającej transformacji energetycznej

31.08.2021

Przychody Grupy FAMUR w drugim kwartale 2021 r. wyniosły 244 mln zł, osiągając wzrost o 9 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. EBITDA wyniosła 70 mln zł, a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 29 proc. przychodów. Wypracowany zysk netto osiągnął 22 mln zł. Natomiast przychody za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosły 518 mln zł i były niższe o 9 proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł 61 mln zł (spadek o 22 mln zł vs. 1H 2020), EBITDA 161 mln zł (spadek o 57 mln zł vs. 1H 2020).

FAMUR podpisał umowę na dostawę sekcji obudowy zmechanizowanej do AO „SUEK-Kuzbass”

19.08.2021

FAMUR SA, czołowy dostawca rozwiązań dla branży wydobywczej w Europie, oraz AO „SUEK-Kuzbass” z siedzibą w Rosji, podpisały w czwartek 19 sierpnia br. umowę na dostawę sekcji obudowy zmechanizowanej do kopalni im. W.D. Jalewskowo. Łączna wartość umowy wynosi 20 mln euro, co stanowi równowartość ok. 92 mln zł.

To pierwszy taki kontrakt. FAMUR dostarczy urządzenia do USA

17.08.2021

Amerykańska firma Century Mining LLC potwierdziła w sierpniu br. przyjęcie oferty FAMUR SA na dostawę obudowy zmechanizowanej. To pierwszy raz, gdy polski producent sprzętu górniczego dostarczy tego typu urządzenia bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych.

Kolejny krok Grupy FAMUR w stronę zielonej transformacji

2.08.2021

Grupa FAMUR konsekwentnie realizuje nowe kierunki strategiczne zaprezentowane w maju tego roku. Grupa, działając wspólnie z Projekt Solartechnik, zawarła 02.08.2021 r. umowę z Energa – Obrót SA na sprzedaż energii elektrycznej. Jest to ważny krok niedawno utworzonego przez FAMUR holdingu rozwijającego się w kierunku zielonej transformacji.

Fot. Red Zeppelin | Pexels

Grupa FAMUR przekształca się w holding inwestujący w zieloną transformację

26.05.2021

Producent maszyn górniczych modyfikuje kierunki strategiczne, aby skorzystać z szans i korzyści wynikających z globalnego przechodzenia do niskoemisyjnych gospodarek. Grupa chce stać się liderem zielonej transformacji wśród przedsiębiorstw polskiego zaplecza okołogórniczego. Pierwszym etapem jest wejście w sektor fotowoltaiczny na bazie połączonych zasobów i kompetencji Projekt Solartechnik (P+S), TDJ i Grupy FAMUR. Strategiczna decyzja o rozpoczęciu budowy holdingu inwestującego w zieloną transformację ma pozwolić Grupie FAMUR na osiągnięcie do końca 2024 r. poziomu minimum 70 proc. przychodów niezwiązanych z węglem energetycznym.

Przychody Grupy FAMUR w 2020 roku spadły o 47 proc., osiągając poziom 1 139 mln zł

30.03.2021

Grupa FAMUR osiągnęła w 2020 roku 1 139 mln zł przychodów, notując spadek o 47 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Wypracowany zysk netto wyniósł ok. 190 mln zł. Wyniki finansowe odzwierciedlają negatywny trend, obserwowany w całym sektorze, który znajduje się pod presją trudnej sytuacji ekonomicznej w polskim górnictwie węgla energetycznego, kryzysu wywołanego przez COVID-19 oraz globalnego spowolnienia inwestycji i produkcji w sektorze górniczym.