Media

Aktualności

Więcej

Grupa FAMUR podsumowała pierwszy kwartał 2022 roku

24.05.2022

Przychody Grupy FAMUR w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosły 274 mln zł osiągając tym samym poziom wypracowany w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik EBITDA wyniósł 95 mln zł. Zysk netto ukształtował się na poziomie 36 mln zł, a nadwyżka środków pieniężnych nad długiem finansowym wyniosła 482 mln zł.

 

Pierwszy kwartał 2022 roku po raz pierwszy uwzględnia przychody z segmentu fotowoltaiki za pełen okres sprawozdawczy - jego udział w przychodach Grupy wyniósł 10 mln zł. W maju 2021 roku FAMUR podjął decyzję o zmianie kierunków strategicznych i wejściu w projekty z obszaru odnawialnych źródeł energii (OZE). Założeniem zielonej transformacji Grupy FAMUR jest dążenie do osiągnięcia do końca 2024 roku ok. 70 proc. przychodów ze źródeł niezwiązanych z węglem energetycznym.

 

 

FAMUR I EDF RENEWABLES W POLSCE PLANUJĄ WSPÓŁPRACĘ W OBSZARZE OZE

17.05.2022

Grupa FAMUR podpisała list intencyjny z EDF Renewables, który potwierdza zainteresowanie obu stron możliwościami współpracy w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Spółki rozważają podjęcie wspólnych działań w zakresie rozwoju i eksploatacji w Polsce projektów związanych m.in. z energetyką wiatrową.  

Podpisanie dokumentu to kolejny krok w kierunku dywersyfikacji działalności biznesowej Grupy FAMUR zgodnie z przyjętymi w maju 2021 roku nowymi kierunkami strategicznymi.

2021 rok z zyskiem i inwestycjami w Grupie FAMUR

12.04.2022

W 2021 r. Grupa FAMUR osiągnęła przychód na poziomie 1,050 mln zł natomiast wynik EBITDA wyniósł 314 mln zł. Przepływy z działalności operacyjnej osiągnęły 209 mln zł, mimo wzrostu zaangażowania FAMURU w zakup komponentów niezbędnych do budowy farm fotowoltaicznych. Na koniec grudnia 2021 roku Grupa FAMUR wykazała 423 mln zł nadwyżki środków pieniężnych nad długiem finansowym brutto. Udział przychodów z rynku krajowego wyniósł 66 proc., z kolei 34 proc. pochodziło z działalności eksportowej. 

Zielona transformacja Grupy FAMUR "Inwestycją roku" w konkursie Liderzy Świata Energii

8.04.2022

Nagroda przyznana za zieloną transformację Grupy FAMUR, zapoczątkowaną ogłoszeniem w maju 2021 roku nowych kierunków strategicznych spółki, wręczona została w trakcie konferencji EURO Power i OZE Power. Inicjatywa „Liderzy Świata Energii” ma na celu wyróżnienie projektów realizowanych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i ze strategią zarządzania przekładającą się na efektywność energetyczną. 

famur_pro_logo

Nasza wiedza, innowacje i inspiracje

Zobacz FAMUR PRO

Grupa FAMUR pozyskuje finansowanie na budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 134 MW

14.03.2022

Spółki wchodzące w skład Grupy FAMUR zawarły z konsorcjum banków umowę kredytową typu project finance na sfinansowanie i refinansowanie poniesionych wydatków związanych z budową farm fotowoltaicznych. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie zrealizowane 140 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 134 MW. Wysokość limitów udzielonych spółkom wynosi 428 mln zł.

To kolejny krok Grupy w procesie przekształcenia jej w holding inwestujący w zieloną transformację oraz osiągnięcie do 2024 r. 70% przychodów niezwiązanych z węglem energetycznym.

Grupa FAMUR aktywnie włączyła się w pomoc dla Ukrainy

8.03.2022

80 osób z Ukrainy znalazło dom dzięki pomocy pracowników Grupy Famur. Spółka aktywnie angażuje się w pomoc dla osób przybyłych do Polski oraz wspiera działania organizacji pozarządowych pomagających ludności, która pozostała w Ukrainie.

FAMUR wstrzymał realizację umów na rynku rosyjskim

7.03.2022

FAMUR SA wstrzymał realizację dwóch umów na dostawy urządzeń do odbiorców z Federacji Rosyjskiej oraz do odwołania wstrzymuje ofertowanie na nowe maszyny i urządzenia górnicze na tym rynku. Decyzja jest następstwem obecnej sytuacji geopolitycznej wywołanej wojną w Ukrainie, a także zakłóceniem łańcucha dostaw, które uniemożliwiają realizację kontraktów - siły wyższej.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług audytorskich sprawozdań finansowych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej FAMUR za lata 2022 i 2023 oraz za lata 2022, 2023 i 2024

7.03.2022

FAMUR rozwija nowoczesne technologie i stawia na wirtualną rzeczywistość

21.02.2022

FAMUR, podążając za trendami Przemysłu 4.0, systematycznie rozwija narzędzia szkoleniowe z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości, zdalnej diagnostyki i technologii gogli serwisowych do obsługi urządzeń dla różnych sektorów przemysłu. W ramach tego działania została opracowana i wdrożona koncepcja stworzenia innowacyjnej sali SIGMA (Service in Grid Monitoring Area). To idea oparta na wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak Virtual Reality (VR), webex, smart glasses i smart mining. Sala SIGMA umożliwia użytkownikom współpracę on-line z klientami, pozwala na prowadzenie analizy  parametrów maszyny w czasie rzeczywistym, a także na połączenie się z wyposażonym w okulary serwisowe operatorem przebywającym w dowolnym miejscu na świecie. Od kilku miesięcy w sali SIGMA prowadzone są szkolenia, konferencje oraz spotkania z klientami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. 

Famur SA Systemy Ścianowe GLINIK z Gorlic stawia na robotyzację i rozwija zakład

2.02.2022

 Działający w Gorlicach producent urządzeń dla przemysłu dokonuje kolejnego kroku w swoim rozwoju. Glinik kontynuuje robotyzację zakładu i poszukuje specjalistów w zakresie programowania robotów spawalniczych, przygotowując się do pracy wdrożeniowej w systemie dwuzmianowym.