Media

Aktualności

Więcej

Grupa FAMUR konsoliduje branżę górniczą

17.03.2016

17 marca 2016 roku spółka celowa TDJ SA, dominującego akcjonariusza FAMUR SA, zawarła z Panem Krzysztofem Jędrzejewskim umowę warunkową nabycia kontrolnego pakietu akcji Kopex SA FAMUR otrzymał też informację, że będzie mógł wejść w prawa wynikające z powyższej umowy.

FAMUR SA zakończył pierwszą fazę połączenia z ELGÓR+ZAMET

4.01.2016

30 grudnia 2015 roku Zarząd FAMUR SA podpisał umowę inwestycyjną z ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. w sprawie planowanego połączenia obu spółek, a także kupił pakiet akcji E+Z. Tym samym została zrealizowana pierwsza faza umowy zmierzającej do połączenia obu podmiotów. Jednocześnie Rada Nadzorcza FAMUR SA podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 stycznia 2016 r. do Zarządu FAMUR SA Dawida Gruszczyka, Prezesa Zarządu ELGÓR + ZAMET, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Grupa FAMUR partnerem i uczestnikiem Konferencji Górnictwo 2015

16.12.2015

14 grudnia br. w Katowicach odbyła się Konferencja Górnictwo 2015. W ramach dwóch sesji tematycznych przedstawiciele świata biznesu oraz eksperci rynku wydobywczego rozmawiali na temat obecnych problemów i wyzwań dla całej branży górniczej w Polsce. Istotny element konferencji stanowiła dyskusja dotycząca aktualnej sytuacji firm zaplecza górniczego i ich strategii postępowania w czasach dekoniunktury. Oficjalnym partnerem wydarzenia była Grupa FAMUR SA