Media

Aktualności

Więcej

Wyniki 1H 2021 oraz 2Q 2021 Grupy FAMUR efektem trwającej transformacji energetycznej

31.08.2021

Przychody Grupy FAMUR w drugim kwartale 2021 r. wyniosły 244 mln zł, osiągając wzrost o 9 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. EBITDA wyniosła 70 mln zł, a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 29 proc. przychodów. Wypracowany zysk netto osiągnął 22 mln zł. Natomiast przychody za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosły 518 mln zł i były niższe o 9 proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł 61 mln zł (spadek o 22 mln zł vs. 1H 2020), EBITDA 161 mln zł (spadek o 57 mln zł vs. 1H 2020).

FAMUR podpisał umowę na dostawę sekcji obudowy zmechanizowanej do AO „SUEK-Kuzbass”

19.08.2021

FAMUR SA, czołowy dostawca rozwiązań dla branży wydobywczej w Europie, oraz AO „SUEK-Kuzbass” z siedzibą w Rosji, podpisały w czwartek 19 sierpnia br. umowę na dostawę sekcji obudowy zmechanizowanej do kopalni im. W.D. Jalewskowo. Łączna wartość umowy wynosi 20 mln euro, co stanowi równowartość ok. 92 mln zł.

To pierwszy taki kontrakt. FAMUR dostarczy urządzenia do USA

17.08.2021

Amerykańska firma Century Mining LLC potwierdziła w sierpniu br. przyjęcie oferty FAMUR SA na dostawę obudowy zmechanizowanej. To pierwszy raz, gdy polski producent sprzętu górniczego dostarczy tego typu urządzenia bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych.

Kolejny krok Grupy FAMUR w stronę zielonej transformacji

2.08.2021

Grupa FAMUR konsekwentnie realizuje nowe kierunki strategiczne zaprezentowane w maju tego roku. Grupa, działając wspólnie z Projekt Solartechnik, zawarła 02.08.2021 r. umowę z Energa – Obrót SA na sprzedaż energii elektrycznej. Jest to ważny krok niedawno utworzonego przez FAMUR holdingu rozwijającego się w kierunku zielonej transformacji.

famur_pro_logo

Nasza wiedza, innowacje i inspiracje

Zobacz FAMUR PRO

Raport Zintegrowany Grupy FAMUR za rok 2020

22.06.2021

Przestrzeganie uczciwych praktyk rynkowych, stosowanie etycznych zasad ładu korporacyjnego, ale również zaangażowanie w inicjatywy, które wspierają pracowników, otoczenie firmy, a także środowisko naturalne – to podstawy zrównoważonego rozwoju Grupy FAMUR. Naszą politykę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz działalność w tym zakresie w minionym roku prezentujemy w pierwszym Raporcie Zintegrowanym Grupy FAMUR za rok 2020.

Fot. Red Zeppelin | Pexels

Grupa FAMUR przekształca się w holding inwestujący w zieloną transformację

26.05.2021

Producent maszyn górniczych modyfikuje kierunki strategiczne, aby skorzystać z szans i korzyści wynikających z globalnego przechodzenia do niskoemisyjnych gospodarek. Grupa chce stać się liderem zielonej transformacji wśród przedsiębiorstw polskiego zaplecza okołogórniczego. Pierwszym etapem jest wejście w sektor fotowoltaiczny na bazie połączonych zasobów i kompetencji Projekt Solartechnik (P+S), TDJ i Grupy FAMUR. Strategiczna decyzja o rozpoczęciu budowy holdingu inwestującego w zieloną transformację ma pozwolić Grupie FAMUR na osiągnięcie do końca 2024 r. poziomu minimum 70 proc. przychodów niezwiązanych z węglem energetycznym.

Przychody Grupy FAMUR w 2020 roku spadły o 47 proc., osiągając poziom 1 139 mln zł

30.03.2021

Grupa FAMUR osiągnęła w 2020 roku 1 139 mln zł przychodów, notując spadek o 47 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Wypracowany zysk netto wyniósł ok. 190 mln zł. Wyniki finansowe odzwierciedlają negatywny trend, obserwowany w całym sektorze, który znajduje się pod presją trudnej sytuacji ekonomicznej w polskim górnictwie węgla energetycznego, kryzysu wywołanego przez COVID-19 oraz globalnego spowolnienia inwestycji i produkcji w sektorze górniczym.

Fot. FAMUR

Krok w przyszłość - automatyczny kompleks ścianowy Famuru

17.03.2021

Prace nad tym projektem to odpowiedź na coraz większe ograniczenia geologiczne i ludzkie podczas eksploatacji pod ziemią. Wdrożenie i wieloetapowe testy trwały niemal rok, a zaangażowani w nie byli eksperci z FAMUR, FAMUR Institute, Elgór+Hansen oraz Elsta Elektronika. Tak powstał zintegrowany system automatycznego sterowania kompleksem ścianowym Famuru.

Grupa FAMUR optymalizuje strukturę produkcji w obliczu pogarszającej się sytuacji branży pogłębionej negatywnym wpływem pandemii COVID-19

7.09.2020

Grupa FAMUR w obliczu narastającego kryzysu spowodowanego spowolnieniem gospodarczym w branży wydobywczej oraz nakładającej się pandemii koronawirusa COVID-19 podjęła decyzję o dopasowaniu struktur produkcyjnych do zmieniających się potrzeb rynkowych.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PRIMETECH SA ogłoszone przez FAMUR SA - komunikat

22.07.2020

Niniejszym informujemy, iż w dniu 22 lipca 2020 r. FAMUR SA (Emitent) ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PRIMETECH SA.