Media

Aktualności

Więcej

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

20.12.2019

Barbórka 2019

4.12.2019

4 grudnia to dzień wyjątkowy dla całego sektora górniczego.
Z tej okazji pragniemy złożyć Państwu
życzenia wszelkiej pomyślności.
Niech Święta Barbara otacza wszystkich
pracowników branży wydobywczej oraz ich rodziny opieką,
zapewniając spokój i poczucie bezpieczeństwa.

Zarząd i pracownicy Grupy FAMUR

Grupa FAMUR podpisała umowę na dostawę kompleksu ścianowego do Indonezji

8.11.2019

FAMUR SA - czołowy dostawca rozwiązań dla branży wydobywczej w Europie, oraz Gerbang Daya Mandiri PT z siedzibą w Indonezji podpisały 8 listopada br. umowę na dostawę kompleksu ścianowego wraz z niezbędnym wyposażeniem. Wartość umowy wynosi ponad 10 mln euro.

Grupa FAMUR, konsekwentnie realizując założenia ekspansji zagranicznej ujętej w strategii na lata 2019 – 2023, nawiązała współpracę z indonezyjskim producentem węgla, firmą Gerbang Daya Mandiri PT. Zawarta umowa obejmuje dostawę kombajnu ścianowego, sekcji obudowy zmechanizowanej, przenośnika zgrzebłowego oraz aparatury elektrycznej, urządzeń transportowych i wyposażenia pomocniczego. Łączna wartość kontraktu wynosi 10 465 750 euro. Realizacja zamówienia będzie następować etapami, a ostateczny termin dostaw nastąpi w okresie dziesięciu i pół miesiąca od daty wejścia w życie kontraktu.

– Współpraca z firmą Gerbang Daya Mandiri PT w Indonezji to kolejny, niezwykle ważny kontrakt, wpisujący się w cele biznesowe określone w strategii FAMUR na lata 2019-2023. Cieszy nas fakt, że polska myśl techniczna może przyczyniać się do wzrostu efektywności wydobycia węgla w kolejnym państwie, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo pracowników kopalni. Wybór naszej oferty to również najlepszy dowód, że Grupa FAMUR skutecznie wykorzystuje wieloletnie doświadczenia na globalnym rynku i unikalny know-how do budowania marki Made in Poland na świecie.– podkreśla Mirosław Bendzera, prezes FAMUR SA.

Grupa FAMUR jest obecna u klientów w ponad 40 krajach na pięciu kontynentach, a udział eksportu w przychodach wynosi ok. 33 proc. W ostatnim czasie spółka pozyskała kompleksowe kontrakty w Kazachstanie oraz w Chinach.  W najbliższej przyszłości planuje rozwinięcie sprzedaży na takich rynkach jak Australia, USA i Kanada.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług audytorskich sprawozdań finansowych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej FAMUR za lata 2020 i 2021

5.11.2019

famur_pro_logo

Nasza wiedza, innowacje i inspiracje

Zobacz FAMUR PRO

Kondolencje dla PGG SA i KWK Ruda Ruch Bielszowice

4.10.2019

Składamy najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim ofiary silnego wstrząsu w KWK Ruda Ruch Bielszowice oraz wszystkim pracownikom kopalni i PGG SA.

Zarząd i pracownicy Grupy FAMUR

Grupa FAMUR osiągnęła 521 mln zł przychodów w drugim kwartale 2019

3.09.2019

Przychody Grupy osiągnęły w pierwszym półroczu 2019 roku 994 mln zł i były niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (1 064 mln zł). Zróżnicowany mix produktowo-usługowy wpływający na wielkość przychodów w połączeniu z doskonaleniem procesów produkcyjnych oraz dbałością o efektywność kosztową pozwolił na poprawę rentowności raportowanych wyników.

Challenging projects need a trusted partner - FAMUR SA na MTGPEiH Katowice 2019

16.08.2019

Grupa FAMUR po raz kolejny będzie obecna na Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego w Katowicach. Wydarzenie odbywać się będzie od 10 do 13 września na terenach Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka.

Zaproszenie do przetargu

5.08.2019

Kondolencje dla PGG SA i KWK Murcki-Staszic

1.07.2019

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PRIMETECH SA ogłoszone przez FAMUR SA

14.06.2019

Poniżej zamieszczone jest wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) („Wezwanie”), w związku z planowanym nabyciem przez FAMUR SA („Wzywający”) akcji Spółki, stanowiących 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Niniejsze Wezwanie jest ogłaszane na podstawie art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 623) („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”).