Media

Aktualności

Więcej

Projekt Solartechnik - spółka Grupy FAMUR, sprzedaje portfel projektów solarnych za 750 mln zł

27.06.2022

Należący do Grupy FAMUR Projekt Solartechnik (PST) pozyska łącznie do 750 mln zł w zamian za portfel 184 MW wybudowanych projektów solarnych. Kupującym jest spółka Spoleto, należąca do międzynarodowego niezależnego producenta energii Alternus Energy Group (Alternus). To jedna z największych wartościowo transakcji w historii branży PV w regionie CEE. 

Podpisana 24 czerwca 2022 umowa z Alternus Energy Group to pierwsza transakcja sprzedaży elektrowni solarnych przeprowadzona przez PST, od momentu wejścia w struktury Grupy FAMUR. Obejmuje ona sprzedaż 100% udziałów w 32 spółkach celowych posiadających projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 184 MW na różnym etapie rozwoju oraz budowę elektrowni solarnych na bazie tych projektów. PST świadczyć będzie również po sprzedaży usługę utrzymania farm fotowoltaicznych będących przedmiotem transakcji.

Grupa FAMUR podsumowała pierwszy kwartał 2022 roku

24.05.2022

Przychody Grupy FAMUR w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosły 274 mln zł osiągając tym samym poziom wypracowany w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik EBITDA wyniósł 95 mln zł. Zysk netto ukształtował się na poziomie 36 mln zł, a nadwyżka środków pieniężnych nad długiem finansowym wyniosła 482 mln zł.

 

Pierwszy kwartał 2022 roku po raz pierwszy uwzględnia przychody z segmentu fotowoltaiki za pełen okres sprawozdawczy - jego udział w przychodach Grupy wyniósł 10 mln zł. W maju 2021 roku FAMUR podjął decyzję o zmianie kierunków strategicznych i wejściu w projekty z obszaru odnawialnych źródeł energii (OZE). Założeniem zielonej transformacji Grupy FAMUR jest dążenie do osiągnięcia do końca 2024 roku ok. 70 proc. przychodów ze źródeł niezwiązanych z węglem energetycznym.

 

 

FAMUR I EDF RENEWABLES w Polsce planują współpracę obszarze OZE

17.05.2022

Grupa FAMUR podpisała list intencyjny z EDF Renewables, który potwierdza zainteresowanie obu stron możliwościami współpracy w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Spółki rozważają podjęcie wspólnych działań w zakresie rozwoju i eksploatacji w Polsce projektów związanych m.in. z energetyką wiatrową.  

Podpisanie dokumentu to kolejny krok w kierunku dywersyfikacji działalności biznesowej Grupy FAMUR zgodnie z przyjętymi w maju 2021 roku nowymi kierunkami strategicznymi.

2021 rok z zyskiem i inwestycjami w Grupie FAMUR

12.04.2022

W 2021 r. Grupa FAMUR osiągnęła przychód na poziomie 1,050 mln zł natomiast wynik EBITDA wyniósł 314 mln zł. Przepływy z działalności operacyjnej osiągnęły 209 mln zł, mimo wzrostu zaangażowania FAMURU w zakup komponentów niezbędnych do budowy farm fotowoltaicznych. Na koniec grudnia 2021 roku Grupa FAMUR wykazała 423 mln zł nadwyżki środków pieniężnych nad długiem finansowym brutto. Udział przychodów z rynku krajowego wyniósł 66 proc., z kolei 34 proc. pochodziło z działalności eksportowej. 

famur_pro_logo

Nasza wiedza, innowacje i inspiracje

Zobacz FAMUR PRO

Zielona transformacja Grupy FAMUR "Inwestycją roku" w konkursie Liderzy Świata Energii

8.04.2022

Nagroda przyznana za zieloną transformację Grupy FAMUR, zapoczątkowaną ogłoszeniem w maju 2021 roku nowych kierunków strategicznych spółki, wręczona została w trakcie konferencji EURO Power i OZE Power. Inicjatywa „Liderzy Świata Energii” ma na celu wyróżnienie projektów realizowanych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i ze strategią zarządzania przekładającą się na efektywność energetyczną. 

Grupa FAMUR pozyskuje finansowanie na budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 134 MW

14.03.2022

Spółki wchodzące w skład Grupy FAMUR zawarły z konsorcjum banków umowę kredytową typu project finance na sfinansowanie i refinansowanie poniesionych wydatków związanych z budową farm fotowoltaicznych. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie zrealizowane 140 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 134 MW. Wysokość limitów udzielonych spółkom wynosi 428 mln zł.

To kolejny krok Grupy w procesie przekształcenia jej w holding inwestujący w zieloną transformację oraz osiągnięcie do 2024 r. 70% przychodów niezwiązanych z węglem energetycznym.

Grupa FAMUR aktywnie włączyła się w pomoc dla Ukrainy

8.03.2022

80 osób z Ukrainy znalazło dom dzięki pomocy pracowników Grupy Famur. Spółka aktywnie angażuje się w pomoc dla osób przybyłych do Polski oraz wspiera działania organizacji pozarządowych pomagających ludności, która pozostała w Ukrainie.

FAMUR wstrzymał realizację umów na rynku rosyjskim

7.03.2022

FAMUR SA wstrzymał realizację dwóch umów na dostawy urządzeń do odbiorców z Federacji Rosyjskiej oraz do odwołania wstrzymuje ofertowanie na nowe maszyny i urządzenia górnicze na tym rynku. Decyzja jest następstwem obecnej sytuacji geopolitycznej wywołanej wojną w Ukrainie, a także zakłóceniem łańcucha dostaw, które uniemożliwiają realizację kontraktów - siły wyższej.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług audytorskich sprawozdań finansowych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej FAMUR za lata 2022 i 2023 oraz za lata 2022, 2023 i 2024

7.03.2022

FAMUR rozwija nowoczesne technologie i stawia na wirtualną rzeczywistość

21.02.2022

FAMUR, podążając za trendami Przemysłu 4.0, systematycznie rozwija narzędzia szkoleniowe z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości, zdalnej diagnostyki i technologii gogli serwisowych do obsługi urządzeń dla różnych sektorów przemysłu. W ramach tego działania została opracowana i wdrożona koncepcja stworzenia innowacyjnej sali SIGMA (Service in Grid Monitoring Area). To idea oparta na wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak Virtual Reality (VR), webex, smart glasses i smart mining. Sala SIGMA umożliwia użytkownikom współpracę on-line z klientami, pozwala na prowadzenie analizy  parametrów maszyny w czasie rzeczywistym, a także na połączenie się z wyposażonym w okulary serwisowe operatorem przebywającym w dowolnym miejscu na świecie. Od kilku miesięcy w sali SIGMA prowadzone są szkolenia, konferencje oraz spotkania z klientami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi.