ESG

GoGreen

Więcej

FAMUR rozszerza współpracę z Energą Wytwarzanie

12.09.2022

Grupa FAMUR i Energa Wytwarzanie podpisały umowę o współpracy w zakresie remontów i konserwacji urządzeń niezbędnych do ciągłej i wydajnej pracy źródeł odnawialnych. W ten sposób spółka zależna Energi z Grupy ORLEN dostosowuje się do obecnych wyzwań, związanych z niestabilnymi łańcuchami dostaw, m.in. na rynku części zamiennych do turbin wiatrowych. Dokument został podpisany w trakcie odbywającego się Katowicach EXPO. To kolejny alians katowickiej spółki z ważnym uczestnikiem rynku OZE.

FAMUR zwiększa zaangażowanie w Projekt Solartechnik

4.07.2022

1 lipca 2022 roku podpisany został aneks do Umowy Inwestycyjnej zawartej z Panem Maciejem Marcjanikiem a FAMUR SA, na podstawie którego Grupa FAMUR nabędzie pakiet około 14% akcji w kapitale zakładowym Projekt Solartechnik SA (PST), stając się tym samym, w docelowej strukturze PST, ok. 52% akcjonariuszem. Wartość transakcji wynosi 117 mln zł.  Równocześnie zawarta została umowa objęcia akcji przez FAMUR SA.

 

Zwiększenie zaangażowania w PST to kolejny etap realizacji strategii Grupy FAMUR, która zakłada wejście w projekty z obszaru odnawialnych źródeł energii (OZE). Famur, od maja 2021 roku realizuje strategię dywersyfikacji działalności biznesowej, której celem jest przekształcenie firmy w holding inwestujący w zieloną transformację i osiągnięcie do 2024 roku ok. 70% przychodów ze źródeł nie związanych z węglem energetycznym.

Projekt Solartechnik - spółka Grupy FAMUR, sprzedaje portfel projektów solarnych za 750 mln zł

27.06.2022

Należący do Grupy FAMUR Projekt Solartechnik (PST) pozyska łącznie do 750 mln zł w zamian za portfel 184 MW wybudowanych projektów solarnych. Kupującym jest spółka Spoleto, należąca do międzynarodowego niezależnego producenta energii Alternus Energy Group (Alternus). To jedna z największych wartościowo transakcji w historii branży PV w regionie CEE. 

Podpisana 24 czerwca 2022 umowa z Alternus Energy Group to pierwsza transakcja sprzedaży elektrowni solarnych przeprowadzona przez PST, od momentu wejścia w struktury Grupy FAMUR. Obejmuje ona sprzedaż 100% udziałów w 32 spółkach celowych posiadających projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 184 MW na różnym etapie rozwoju oraz budowę elektrowni solarnych na bazie tych projektów. PST świadczyć będzie również po sprzedaży usługę utrzymania farm fotowoltaicznych będących przedmiotem transakcji.

FAMUR I EDF RENEWABLES w Polsce planują współpracę obszarze OZE

17.05.2022

Grupa FAMUR podpisała list intencyjny z EDF Renewables, który potwierdza zainteresowanie obu stron możliwościami współpracy w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Spółki rozważają podjęcie wspólnych działań w zakresie rozwoju i eksploatacji w Polsce projektów związanych m.in. z energetyką wiatrową.  

Podpisanie dokumentu to kolejny krok w kierunku dywersyfikacji działalności biznesowej Grupy FAMUR zgodnie z przyjętymi w maju 2021 roku nowymi kierunkami strategicznymi.

famur_pro_logo

Nasza wiedza, innowacje i inspiracje

Zobacz FAMUR PRO

Zielona transformacja Grupy FAMUR "Inwestycją roku" w konkursie Liderzy Świata Energii

8.04.2022

Nagroda przyznana za zieloną transformację Grupy FAMUR, zapoczątkowaną ogłoszeniem w maju 2021 roku nowych kierunków strategicznych spółki, wręczona została w trakcie konferencji EURO Power i OZE Power. Inicjatywa „Liderzy Świata Energii” ma na celu wyróżnienie projektów realizowanych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i ze strategią zarządzania przekładającą się na efektywność energetyczną. 

Grupa FAMUR pozyskuje finansowanie na budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 134 MW

14.03.2022

Spółki wchodzące w skład Grupy FAMUR zawarły z konsorcjum banków umowę kredytową typu project finance na sfinansowanie i refinansowanie poniesionych wydatków związanych z budową farm fotowoltaicznych. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie zrealizowane 140 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 134 MW. Wysokość limitów udzielonych spółkom wynosi 428 mln zł.

To kolejny krok Grupy w procesie przekształcenia jej w holding inwestujący w zieloną transformację oraz osiągnięcie do 2024 r. 70% przychodów niezwiązanych z węglem energetycznym.

Projekty fotowoltaiczne Grupy FAMUR i Projekt Solartechnik o mocy prawie 58 MW wygrały w aukcji OZE

23.12.2021

Grupa Famur wraz z Projekt Solartechnik, spółką z Grupy, informują o wygraniu w grudniowej aukcji, wszystkich, 34, zgłoszonych projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy prawie 58 MW.

Wzięliśmy udział w konferencji Idea-Biznes-Klimat zorganizowanej przez BOŚ

22.11.2021

22 listopada br., w Warszawie odbyła się konferencja Idea-Biznes-Klimat, której organizatorem był Bank Ochrony Środowiska. Celem konferencji było zainicjowanie merytorycznej dyskusji o roli przedsiębiorstw w procesach związanych ze zmianami klimatu. 

Grupa FAMUR była partnerem 34. edycji Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 4. edycji OZE POWER

19.11.2021

17 i  18 listopada br., w Warszawie, odbyła się Konferencja Energetyczna EuroPOWER & OZE POWER, pod hasłem: „Strategia transformacji energetycznej i dążenie do neutralności klimatycznej.” Wraz z Projekt Solartechnik byliśmy  partnerami tego wydarzenia.

Fot. mikhail-nilov | Pexels

FAMUR wyemitował zielone obligacje

3.11.2021

Z dniem 3 listopada 2021 r. FAMUR poinformował o dojściu do skutku emisji zielonych obligacji. Jest to działanie ujęte w ramach Programu Emisji ustalonego i uruchomionego przez Spółkę 18 grudnia 2015 r. i zmienionego w sierpniu br. Obligacje o łącznej wartości nominalnej 400 mln zł zostały opłacone i prawidłowo objęte przez obligatariuszy.