Kombajny z napędem hydraulicznym

Więcej
 • Kombajny z napędem elektrycznym
 • Kombajny z napędem hydraulicznym
 • SEKCJE SKRZYŻOWAŃ
 • Sekcje liniowe, przejściowe i skrajne

  Zmechanizowane obudowy ścianowe są podstawą systemów wydobywczych opartych na kompleksach ścianowych. Grupa FAMUR skupia w swoich szeregach marki takie jak FAZOS, GLINIK oraz TAGOR.

  Urządzenia te są dostosowane do pracy we wszystkich technologiach prowadzenia ścian wykorzystywanych we współczesnym górnictwie (nie tylko węglowym). Spełniają odpowiednie wymogi bezpieczeństwa pracy, jak również szczegółowe kryteria europejskich oraz światowych norm i przepisów górniczych. Sekcje liniowe obudów Famuru są tworzone zgodnie z życzeniem zamawiającego, z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi projektowych (technika 3D oraz MES).

  Projekt sekcji każdorazowo jest potwierdzany odpowiednimi badaniami trwałościowymi w akredytowanych laboratoriach oraz stosownym certyfikatem.

  ZALETY:

  • dopasowanie projektu do potrzeb klientów - "szycie na miarę"
  • zakres pracy od 0,6 do 6,0 m
  • konfiguracja dwu- lub czterostojakowa, ze stojakami jedno-, dwu- lub trójteleskopowymi
  • podporność do 1,5 MN/m² (150 t/m²)
  • zastosowanie systemu pracy dla sekcji „dosuniętych” lub „z krokiem wstecz”
  • wyposażenie w stropnice sztywne, wysuwne lub wychylno-wysuwne
  • zastosowanie spągnic typu „katamaran” lub dzielonych
  • przystosowanie do pracy przy nachyleniach podłużnych do 45° i poprzecznych do 20°
  • wyposażenie w sterowanie elektrohydrauliczne z pełnym monitoringiem ciśnienia lub sterowanie pilotowe z bezprzewodowym systemem monitorowania ciśnienia w stojakach
  • wykonanie ze stali o najwyższej wytrzymałości, zabezpieczonej antykorozyjnie z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii (dotyczy szczególnie powłok stosowanych w hydraulice siłowej: nierdzewne powłoki napawane lub typu „Durachrom” oraz inne)
 • Przenośniki zgrzebłowe
 • Kruszarki
 • Transportowe urządzenia przekładkowe
Zobacz nasze realizacje