PODAJNIK PT-800

Podajnik taśmowy PT-800 przeznaczony jest do odstawy kopalin z miejsca, w którym pracuje maszyna urabiająca. Przystosowany jest do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych Grupy I kategorii M2. Spełnia warunki Dyrektywy nr 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz Dyrektywy nr 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa.

Podajnik taśmowy PT-800 posiada budowę modułową. Podstawowe elementy to:

 • segment napędowo-wysypowy,
 • segment trasowy
 • segment napędowo-napinający
 • segment zwrotny
 • ­ budowa modułowa zapewniająca szybki montaż/demontaż podajnika (wymianę zespołów oraz podzespołów)
 • szybka adaptacja wykonania z wersji podwieszanej na spągową oraz spągowej na podwieszaną
 • duża liczba dodatkowych zespołów i podzespołów pozwalająca na dowolne konfigurowanie podajników
Prędkość taśmy  ∼2,50 m/s
Wydajność maksymalna 500 t/h
Szerokość taśmy 800 mm
Moc zainstalowana 2 x 15 kW
Napięcie zasilania/częstotliwość można zainstalować (2÷4) x 15 kW
Gęstość materiału transportowego 0,85÷1,5 t/m³
Długość podajnika max. 105 m
Dopuszczalne nachylenie wyrobiska ±18 °
Łańcuchy nośne PN-G-46701-C-18x64
W zależności od wymagań zamawiającego parametry techniczne mogą ulec zmianie.

W zależności od skompletowania podajnika wyróżniamy kilka jego podstawowych konfiguracji, które mogą pracować niezależnie lub też łączyć się ze sobą.

 • Konfiguracja 1. Wersja krótka podajnika taśmowego, która może być budowana z segmentów trasowych o długości 2m lub 3m, zależnie od wymaganej długości całkowitej podajnika. Od strony zwrotni podajnik połączony jest z maszyną urabiającą, natomiast od strony wysypu podwieszony za pomocą wózka nośnego na jednoszynowej trasie jezdnej kolejki podwieszanej.
 • Konfiguracja 2. Wersja długa podajnika, w której od strony zwrotni połączony jest z maszyną urabiającą, natomiast cała trasa podajnika podwieszona jest za pomocą wózków nośnych na jednoszynowej trasie jezdnej kolejki podwieszanej. Zapewnia to swobodne przemieszczanie się podajnika wraz z postępem maszyny urabiającej.
 • Konfiguracja 3. Połączenie dwóch podajników - krótkiego, który łączy się od strony zwrotni z maszyną urabiającą, a od strony wysypu z podajnikiem długim podwieszonym za pomocą wózków nośnych na jednoszynowej trasie jezdnej kolejki podwieszanej. Zestawienie podajników realizowane jest za pośrednictwem specjalnego łącznika umożliwiającej przemieszczanie się podajnika krótkiego w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Dodatkowo, zespół podajników w miejscu połączenia posiada przegubowe burty kierujące transportowany urobek.
 • Konfiguracja 4. Połączenie dwóch podajników - krótkiego, który łączy się od strony zwrotni z maszyną urabiającą a od strony wysypu podwieszony jest za pomocą wózków nośnych na jednoszynowej trasie jezdnej kolejki podwieszanej. Natomiast podajnik długi współpracujący z podajnikiem krótkim stanowi samodzielne urządzenie odstawy posadowione na spągu za pomocą zespołu kotwiąco-blokującego mocowanego do segmentu zwrotnego podajnika.
 • Konfiguracja 5. Podajnik ten stanowi samodzielne urządzenie odstawy z częścią trasy i segmentem napędowo-wysypowym podwieszonym za pomocą wózków nośnych na jednoszynowej trasie jezdnej kolejki podwieszanej. Natomiast pozostałe segmenty podajnika posadowione są na spągu za pośrednictwem sań ślizgowych. W celu przemieszczenia tak skonfigurowanego podajnika należy zastosować układ rozpierająco przesuwny mocowany do segmentu zwrotnego.