Warning: The magic method NinjaFormsAddonManager\WordPress\Plugin::__wakeup() must have public visibility in /home/famur/domains/famur.vot.pl/public_html/www_202301/wp-content/plugins/ninja-forms-addon-manager/lib/wordpress/plugin.php on line 22
Polskie firmy mocnymi kandydatami do rozbudowy i modernizacji przemysłu w Argentynie - Famur

Polskie firmy mocnymi kandydatami do rozbudowy i modernizacji przemysłu w Argentynie

Rozbudowa sektora górniczego, budowa nowych elektrowni, linii kolejowych czy portów przeładunkowych – to główne kierunki inwestycji infrastrukturalnych, które mają być realizowane w najbliższych latach przez rząd argentyński. Od 12 do 13 czerwca br. w Polsce przebywać będzie oficjalna delegacja z Argentyny, w skład której wchodzą najważniejsze osoby odpowiadające za branżę górniczą w tym kraju – m.in. Pełnomocnik Ministerstwa ds. Górnictwa oraz przedstawiciele YCRT – największej spółki górniczej w Argentynie.
Podczas wizyty będą omawiane kwestie istotnego zaangażowania polskich firm w modernizację i rozwój tego kraju. W rozmowach wezmą udział przedstawiciele Grupy FAMUR i KOPEX.

Przy współudziale krajowych firm z branży maszynowej powstają coraz silniejsze więzy gospodarcze pomiędzy Polską i Argentyną. Ambitne plany rządu Argentyny w zakresie rozbudowy i modernizacji przemysłu, sieci transportowych czy górnictwa rysują w tym kraju niezwykle ciekawe perspektywy biznesowe dla polskich firm z wielu sektorów gospodarki. – Wizyta przedstawicieli rządu i firm argentyńskich to bardzo ważne wydarzenie lokujące Polskę wśród głównych partnerów Argentyny w obszarze realizacji projektów przemysłowych. W najbliższych latach kraj ten planuje przeprowadzić szereg inwestycji infrastrukturalnych, głównie w przemyśle wydobywczym, kolejowym i energetyce, których skala i zakres mogą być niezwykle interesujące dla wielu polskich firm – mówi Mirosław Bendzera, prezes Zarządu FAMUR SA Celem spotkań na szczeblu rządowym jest omówienie potencjalnych obszarów, w których polskie firmy mogą zaangażować się w szeroko zakrojone plany rozwojowe tej drugiej co do wielkości gospodarki w Ameryce Południowej. Cały przemysł wydobywczy w Argentynie tworzy obecnie ok. 4% jej PKB. Rząd argentyński planuje zwiększyć udział górnictwa poprzez wspieranie inwestycji realizowanych w tej branży przez YRCT. Oprócz tego zamierza także modernizować i rozwijać infrastrukturę kolejową, m.in. w zakresie taboru kolejowego, systemów trakcyjnych i zasilania, urządzeń sygnalizacyjnych, rozjazdów kolejowych czy profili stalowych. – Nasze rozwiązania techniczne są w Argentynie znane i doceniane od wielu lat. Przykładowo w zakładach wydobywczych w Grupie YCRT pracują już cztery polskie kompleksy ścianowe oraz kombajny chodnikowe. W ciągu ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy na rzecz YCRT kontrakty warte ponad 560 mln zł,-. YCRT ma w planach kolejne inwestycje w celu zabezpieczenia dostaw węgla niezbędnych do zasilania elektrowni o mocy 240 MW – mówi Bartosz Bielak, wiceprezes Zarządu Kopex SA – Liczymy, że zakładana skala inwestycji w Argentynie oraz uzyskany dzięki konsolidacji branży okołogórniczej potencjał, a także szerokie portfolio produktów i doświadczenie Famuru i Kopexu na rynkach zagranicznych, w tym właśnie na rynku argentyńskim, pozwolą zintegrowanym podmiotom być jednymi z głównych partnerów w planowanej modernizacji argentyńskiego przemysłu – dodaje Bartosz Bielak.

Globe icon PL Globe icon