fbpx

Pro­jekt Solar­tech­nik – spółka Grupy FAMUR, sprze­daje port­fel pro­jektów solar­nych za 750 mln zł

Należący do Grupy FAMUR Projekt Solartechnik (PST) pozyska łącznie do 750 mln zł w zamian za portfel 184 MW wybudowanych projektów solarnych. Kupującym jest spółka Spoleto, należąca do międzynarodowego niezależnego producenta energii Alternus Energy Group (Alternus). To jedna z największych wartościowo transakcji w historii branży PV w regionie CEE. 

Podpisana 24 czerwca 2022 umowa z Alternus Energy Group to pierwsza transakcja sprzedaży elektrowni solarnych przeprowadzona przez PST, od momentu wejścia w struktury Grupy FAMUR.

Obejmuje ona sprzedaż 100% udziałów w 32 spółkach celowych posiadających projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 184 MW na różnym etapie rozwoju oraz budowę elektrowni solarnych na bazie tych projektów. PST świadczyć będzie również po sprzedaży usługę utrzymania farm fotowoltaicznych będących przedmiotem transakcji.

Projekt Solartechnik od blisko 15 lat wspiera tworzenie sektora fotowoltaiki, specjalizując się w wielkopowierzchniowych instalacjach i rozwiązaniach PV dla firm. Od maja 2021 roku PST jest częścią Grupy FAMUR.

– Konsekwentnie rozwijamy naszą kompleksową ofertę usług w obszarze wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych oraz rozwiązań PV dla segmentu B2B. Rozpoczynaliśmy od rynku niemieckiego i budowy jednej z największych elektrowni solarnych w Europie, nasze kompetencje zdobywaliśmy również, rozwijając projekty w innych krajach europejskich. Przez ostatni rok nasza firma przeszła dużą zmianę. Ze strony Famuru otrzymaliśmy wymierne wsparcie m.in. finansowe i w zakresie łańcucha dostaw, z którego pomocą niemal dwukrotnie zwiększyliśmy nasz portfel projektów, natomiast TDJ wspierał nas w procesie transakcyjnym. Obecna sprzedaż projektów solarnych to pierwsza transakcja o takiej skali, jednak z całą pewnością nie ostatnia. Mamy wielkie aspiracje i ambitne plany – mówi Maciej Marcjanik, prezes zarządu i współwłaściciel Projekt Solartechnik. – PST to wyjątkowy zespół profesjonalistów, których łączy energia do działania i pasja do odnawialnych źródeł energii – dodaje.

FAMUR, od maja 2021 roku realizuje strategię dywersyfikacji działalności biznesowej, której celem jest przekształcenie firmy w holding inwestujący w zieloną transformację i osiągnięcie do 2024 roku ok. 70% przychodów ze źródeł niezwiązanych z węglem energetycznym. Spółka konsekwentnie buduje silną pozycję w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz innych perspektywicznych branżach wspierających zieloną transformację. Pierwszym krokiem wdrażania nowej strategii było zaangażowanie w sektor fotowoltaiki wielkoskalowej, poprzez akwizycję spółki PST, zrealizowaną wspólnie z TDJ.

– Przekształcenie profilu działalności Grupy FAMUR w holding aktywnie uczestniczący w zielonej transformacji oparliśmy o nasz potencjał kompetencyjny i finansowy. Pomagają w tym 100-letnie doświadczenie w przemyśle i energetyce oraz szanse wynikające z transformacji energetycznej Polski. Przez ostatni rok wspólnie z PST, konsekwentnie zwiększaliśmy moc portfela projektów PV, który aktualnie osiągnął poziom ok. 1,9 GW.
Równolegle podpisaliśmy umowy typu project finance na sfinansowanie i refinansowanie poniesionych wydatków związanych z budową farm fotowoltaicznych oraz wyemitowaliśmy zielone obligacje o nominalnej wartości 400 mln zł. Reasumując – był to intensywny i owocny czas. Pierwsza umowa sprzedaży pakietu 184MW projektów solarnych na rzecz Alternus Energy Group potwierdza, że na międzynarodowym rynku fotowoltaiki wielkoskalowej osiągnęliśmy, razem z PST, pozycję zaufanego partnera. To także dowód, że decyzja o oparciu szybkiego i efektywnego skalowania działalności w tym obszarze o kompetencje Famuru, TDJ i PST była słuszna 
– mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

Konsolidacja potencjału trzech partnerów pozwoliła Grupie FAMUR na zbudowanie w ramach swojej struktury podmiotu, w którym skoncentrowane są projekty i kompetencje, niezbędne do realizacji planów rozwojowych w obszarze wielkoskalowej fotowoltaiki. Początkowo portfel PV obejmował projekty o mocy ponad 1 GW. W kolejnych miesiącach był on dynamicznie rozbudowywany przez PST, dzięki finansowemu wsparciu Grupy FAMUR. Aktualnie są to projekty o łącznej mocy ok. 1,9 GW, z czego 134 MW znajduje się w trakcie budowy, a kolejne ok. 200 MW jest w przygotowaniu do realizacji.

– Jako stabilny i długoterminowy inwestor mocno wspieramy transformację Grupy FAMUR, naszej kluczowej spółki portfelowej. Cieszę się, że mogliśmy wykorzystać wieloletnie doświadczenie naszego zespołu do przeprowadzenia skomplikowanej i jednej z największych, jak do tej pory, transakcji w obszarze PV w regionie CEE – mówi Tomasz Domogała, przewodniczący rady nadzorczej i właściciel TDJ. – Dynamiczny rozwój segmentu PV w połączeniu z kompetencjami TDJ, Famuru i PST stworzyły warunki do szybkiej budowy znaczącej pozycji w tym obszarze i wykorzystania szans, jakie wynikają z globalnego trendu przechodzenia do niskoemisyjnych gospodarek – dodaje.

Zgodnie z umową sprzedaży PST poprowadzi proces budowy projektów farm fotowoltaicznych oraz będzie świadczył usługi serwisowe. Projekty PV będące jej przedmiotem są obecnie na różnym etapie rozwoju. Finalizacja transakcji przejęcia 100% udziałów w spółkach celowych, posiadających projekty solarne o wartości ok. 500 mln zł ma nastąpić nie później niż w listopadzie 2022 r., natomiast rozliczenie kolejnych ok. 250 mln zł w ramach budowy farm solarnych będzie następowało sukcesywnie w okresie nie dłuższym niż kolejne 4 lata.

– Współpraca z Projekt Solartechnik jest kolejnym etapem poszerzania obecności naszej firmy na polskim rynku. Alternus pozostaje bardzo aktywny w Polsce, a naszym celem na najbliższe kilka lat, jest osiągnięcie ponad 1 GW gotowych farm. Transakcja z PST wzmacnia nasze zaangażowanie w Polsce i zwiększa nasz potencjał do ponad 25% docelowej mocy. Prowadzimy rozmowy z Projekt Solartechnik na temat kolejnych projektów mogących wesprzeć realizację tego celu i zamierzamy ogłaszać ich finalizację we właściwym czasie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej długoterminowej obecności w Polsce  skomentował Vincent Browne, prezes zarządu Alternus Energy.

W transakcję sprzedaży portfela farm solarnych zaangażowane były: PwC – wiodący doradca transakcyjny sprzedających, Clifford Chance – doradca prawny w zakresie fuzji i przejęć, KKMP – wspierający doradca prawny oraz SK&S, która działała jako doradca prawny kupującego.

Globe icon PL Globe icon