Więcej

Młodszy Specjalista ds. Controllingu Personalnego

Miejsce pracy: Katowice
Numer referencyjny: MSCP/FAM/AB/2019

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • przygotowanie bieżących raportów na podstawie danych HR, m.in. zestawień dotyczących zatrudnienia, absencji, wynagrodzeń, świadczeń, wskaźników efektywności itp. na potrzeby Grupy Kapitałowej,
 • sporządzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań statystycznych (m.in. GUS i inne organy zewnętrzne),
 • przygotowanie założeń, wspólnie z komórkami merytorycznymi z HR, opracowywanie i weryfikacja raportów z obszaru HR,
 • sporządzanie analiz wewnętrznych zgodnie z potrzebami Spółki,
 • koordynacja prac budżetowych w zakresie kosztów pracy dla FAMUR oraz Grupy Kapitałowej,
 • udział w opracowywaniu założeń, polityk i procedur z zakresu zarządzania wynagrodzeniami,
 • przygotowywanie danych i prezentacji na potrzeby spotkań okresowych Zarządu i kadry menadżerskiej,
 • prowadzenie kompleksowej bazy danych o stanie i strukturze kadr Spółki oraz bieżące jej monitorowanie,
 • wsparcie analityczne pozostałych komórek HR.

Zakres wymagań:

 • wykształcenie wyższe o kierunku: ZZL, Ekonomia, Finanse,
 • min. 3 lata doświadczenia w obszarze administracji personalnej w dużej firmie produkcyjnej lub międzynarodowej korporacji,
 • umiejętność obróbki dużej ilości danych,
 • biegła obsługa MS Excel,
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne,
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (dofinansowane wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.),
 • świadczenia w ramach Zakładowego Systemy Świadczeń Socjalnych.

LUB

wyślij swoje CV i list motywacyjny na adres mailowy: rekrutacja@famur.com. Prosimy o zamieszczenie w tytule maila numeru referencyjnego oferty oraz nazwy stanowiska, na które się aplikuje.

 

Prosimy również o dopisanie do przesyłanych aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FAMUR SA, z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51 w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.”

 

W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez FAMUR SA prosimy także o dołączenie zgody o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FAMUR SA z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51 w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.”

Klauzule informacyjne

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FAMUR SA z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, nr KRS: 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 6340126246. Spółka jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pani/Pana dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy TDJ na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@famur.com lub pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. U Inspektora Ochrony Danych uzyska Pani/Pan informacje dot. uzgodnień między współadministratorami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) oraz na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub wycofania zgody, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres iod@famur.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych powoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa personalnego, wspierające Grupę w realizacji procesu rekrutacji. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przyjazna rekrutacja ptaszek