Więcej

Pracownik Magazynowy

Miejsce pracy: Katowice
Numer referencyjny: MAGS/2019

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

przyjmowanie i wydawanie materiałów

przestrzeganie zasad obiegu dokumentacji magazynowej

przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzone materiały, na podstawie spisu inwentaryzacyjnego

prawidłowe przechowywanie materiałów w magazynie

kontrola zgodności rzeczywistego stanu zapasów ze stanem  ewidencyjnym

Zakres wymagań:

minimum  roczne doświadczenie na podobnym stanowisku pracy, w obsłudze wózków widłowych

wykształcenie min. zawodowe

uprawnienia do obsługi wózków widłowych

mile widziana znajomość systemów ERP w obszarze gospodarki magazynowej

samodzielność oraz dobra organizacja pracy

Oferujemy:

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

pracę w silnej grupie kapitałowej o ugruntowanej pozycji rynkowej

możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów dedykowanych dzieciom pracowników (bezpłatne wyjazdy wakacyjne, stypendia zagraniczne itp.)

świadczenia w ramach Zakładowego Systemu Świadczeń Socjalnych

lub

wyślij swoje CV i list motywacyjny na adres mailowy: rekrutacja@famur.com. Prosimy o zamieszczenie w tytule maila numeru referencyjnego oferty oraz nazwy stanowiska, na które się aplikuje.

 

Prosimy również o dopisanie do przesyłanych aplikacji następujących klauzul:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FAMUR S.A., z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51 w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FAMUR S.A. i TDJ S.A., z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51 w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.”

Polityka prywatności w procesie rekrutacji

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest FAMUR SA z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51. Spółka jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pana/Pani dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy TDJ na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Grupy TDJ, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@famur.com lub telefonicznie: + 48 781 550 418. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przetwarzanie innych danych niż te , o których mowa w przywołanej ustawie, jest możliwe na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa personalnego, wspierające Grupę w realizacji procesu rekrutacji. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.