Kariera w Grupie FAMUR

Praktyki

Więcej

Co oferujemy?

Bezpłatne praktyki zawodowe dla studentów i uczniów szkół średnich.

Program praktyki zależy przede wszystkim od działu, w którym będą się one odbywały, oraz od wymogów stawianych przez szkołę lub uczelnię. Przydzielone praktykantom zadania są wykonywane pod okiem opiekunów-fachowców, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i pomagają stawiać pierwsze kroki na zawodowym polu.

Praktyki trwają od 2 do 4 tygodni. Podania można składać przez cały rok, jednak nie później niż na 2 tygodnie przed planowaną datą rozpoczęcia praktyki.

Proces rekrutacyjny

1 Etap

WYSŁANIE FORMULARZA APLIKACYJNEGO

Aktualne oferty praktyk publikowane są na stronie internetowej Grupy FAMUR. Przy wybranej propozycji wystarczy kliknąć przycisk „aplikuj”, wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz załączyć swoje CV wraz z podaniem zwierającym propozycję terminu odbywania praktyk.

2 Etap

ANALIZA ZGŁOSZEŃ I KONTAKT Z WYBRANYMI OSOBAMI

Po przeanalizowaniu przesłanych dokumentów oraz dostępności miejsc dla praktykantów w naszych działach z wybranymi kandydatami kontaktujemy się telefonicznie i zapraszamy na rozmowę rekrutacyjną. Na podstawie oceny m.in. wiedzy i zaangażowania kandydatów wybieramy osoby, które będą miały okazję odbyć praktyki w naszej firmie.

3 Etap

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI

Każdą osobę, z którą odbyliśmy rozmowę, staramy się jak najszybciej poinformować o naszej decyzji. Kandydatom, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny, zaproponujemy bezpłatne praktyki.

Oferty praktyk

Praktyka w Archiwum

FAMUR SA
Katowice

Praktykant/ka Dziale Obsługi Personalnej

FAMUR S.A.
KatowiceNie znalazłeś oferty praktyk dla siebie?

Zostaw swoje CV w naszej bazie kandydatów poprzez przesłanie dokumentów na adres
 rekrutacja@famur.com lub kliknięcie w przycisk Wyślij swoje CV.

W przypadku przesyłania aplikacji na adres rekrutacja@famur.com prosimy o dopisanie do przesyłanych dokumentów zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FAMUR SA, z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, w celu rozpatrzenia mojego podania o odbycie praktyki, w związku z ogłaszanymi w przyszłości ofertami praktyk.”

 

 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FAMUR SA z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, nr KRS: 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 6340126246. Spółka jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pani/Pana dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy TDJ na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@famur.com lub pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. U Inspektora Ochrony Danych uzyska Pani/Pan informacje dot. uzgodnień między współadministratorami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) oraz na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub wycofania zgody, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres iod@famur.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych powoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa personalnego, wspierające Grupę w realizacji procesu rekrutacji. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
 

 

Wyślij swoje CV

Przyjazna rekrutacja ptaszek