fbpx

Prezes Mirosław Bendzera o ekspansji zagranicznej Grupy FAMUR

Mamy dziś solidne podstawy organizacyjno-finansowe, by zwiększać ekspansję zagraniczną Grupy FAMUR – powiedział Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR SA w trakcie panelu dyskusyjnego „Ekspansja zagraniczna polskich firm”, który miał miejsce w ramach VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

W trakcie debaty uczestnicy rozmawiali między innymi nt. roli eksportu w budowaniu pozycji polskich firm na arenie światowej, regionów świata perspektywicznych dla polskiego biznesu oraz działań wspierających ekspansję zagraniczną krajowych spółek. W ramach dyskusji Mirosław Bendzera poruszył między innymi kwestię działań, jakie podjęto w spółkach Grupy FAMUR,  by przygotować ją do zwiększenia ekspansji zagranicznej. – Od kilku lat konsekwentnie realizujemy w Grupie FAMUR strategię rozwojową opartą o program ekspansji zagranicznej Go Global. Stałe zwiększanie naszego zaangażowania zagranicznego jest możliwe dzięki posiadanym solidnym podstawom organizacyjno-finansowym, które osiągnęliśmy, prowadząc od 2013 roku proces optymalizacji kosztów funkcjonowania spółek Grupy. Polega on między innymi na wdrożeniu Programu Integracji Operacyjnej, którego celem jest uproszczenie naszej struktury organizacyjnej i dopasowanie jej do aktualnej sytuacji rynkowej. W ramach programu m.in. połączyliśmy FAMUR SA ze spółkami zależnymi, przeprowadziliśmy projekty akwizycyjne, skonsolidowaliśmy funkcje centralne, dzięki czemu obniżyliśmy koszty funkcjonowania, zwiększyliśmy elastyczność produkcji, a także poszerzyliśmy portfolio naszych produktów o rozwiązania dla górnictwa odkrywkowego i energetyki. W konsekwencji już dziś jesteśmy w stanie realizować coraz większe projekty górniczo-energetyczne na całym świecie – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR SA Głównymi zagranicznymi odbiorcami rozwiązań Grupy FAMUR są kontrahenci z Rosji, Kazachstanu i krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, a także z Turcji, Meksyku czy z krajów bałkańskich. Coraz istotniejszym kierunkiem współpracy zagranicznej Famuru są rynki wschodzące, w szczególności Indonezja, Wietnam, Indie, Mongolia oraz kraje Bliskiego Wschodu. W trakcie dyskusji Mirosław Bendzera odniósł się również do podpisanej w marcu br. umowy pomiędzy powiązaną z FAMUR SA spółką celową TDJ, a właścicielem większościowym Grupy Kopex. Rozpoczęła ona proces zmierzający do konsolidacji branży okołogórniczej. Umowa zakłada również, że FAMUR SA będzie mógł wejść  w prawa wynikające z powyższej umowy. Finalizacja porozumienia uzależniona jest m.in. od pozytywnych wyników due dilligence Grupy Kopex, restrukturyzacji jej finansowania oraz otrzymania od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na przeprowadzenie procesu. – Jestem przekonany, że konsolidacja to obecnie najlepszy sposób rozwiązania problemów, z jakimi boryka się branża zaplecza okołogórniczego. Zintegrowanie potencjałów dwóch największych polskich producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów synergii i optymalizacji, jest szansą na zbudowanie silnego, polskiego podmiotu – narodowego championa, który będzie posiadać jeszcze większe możliwości ekspansji eksportowej oraz będzie mógł realnie i skutecznie konkurować ze światowymi potentatami rynku, takimi jak Joy, Caterpillar czy Sandvik. Zarówno FAMUR, jak i Kopex przez lata zgromadziły szerokie doświadczenie i kompetencje, budując tym samym olbrzymi kapitał rozwojowy. Zasoby wiedzy o produktach i klientach, wypracowane modele postepowania na różnych rynkach oraz pozycja rynkowa obu firm dają nam szansę na stworzenie platformy dla ekspansji eksportowej polskiej myśli technicznej oraz przygotowanie oferty do kompleksowej realizacji dużych projektów górniczo-energetycznych na całym świecie – dodaje Mirosław Bendzera.

Globe icon PL Globe icon