BELKA NOŚNA BN-S

Belka nośna BN-S służy do transportu materiałów kolejkami podwieszonymi z napędem własnym lub linowym. Wyposażona jest we wciągarki łańcuchowe z napędem hydraulicznym, które służą do podnoszenia i opuszczania przewożonych materiałów. Belki nośne BN-S posiadają regulowany rozstaw haków oraz możliwość ręcznego opuszczania materiału.

Belka nośna BN-S spełnia wymagania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/9/WE oraz 2006/42/WE. Może być stosowana w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Typ napędu hydrauliczny
Maksymalny udźwig 2 x 40 kN
Łańcuch roboczy 13 x 36
Standardowa długość łańcucha 6 m
Ciecz robocza olej hydrauliczny klasy VG 46
Maksymalna wydajność zasilania 25 l/min
Maksymalne ciśnienie zasilania 16 MPa
Masa 905 kg
Profil szyn I 155, I 140E wg DIN, I 140V95
Maksymalne nachylenie trasy ±30 °
Dopuszczalna siła ciągnienia 120 kN