BUDOWA I MODERNIZACJA ZAKŁADÓW PRZERÓBKI KOPALIN WRAZ Z MONTAŻEM MASZYN I URZĄDZEŃ

FAMUR PEMUG Sp. z o.o. specjalizuje się w projektach związanych z budową obiektów przemysłowych wraz z ich wyposażaniem w urządzenia i instalacje służące do wzbogacania i standaryzacji urobku w oparciu o najnowocześniejsze światowe technologie.

Nasza oferta obejmuje prace koncepcyjne, projektowe i generalne wykonawstwo inwestycji, na które składają się roboty budowlane, w tym konstrukcje żelbetowe i stalowe, oraz dostawa i montaż urządzeń wraz z ich uruchomieniem. Zajmujemy się również wykonywaniem dróg transportowych, także w oparciu o własne projekty przenośników taśmowych i zgrzebłowych.

Usługi obejmują wszelkie prace związane z przygotowaniem, klasyfikacją, wzbogacaniem, odwadnianiem, zagęszczaniem i filtracją oraz transportem kopalin w obiektach takich jak:

 • zakłady wzbogacania węgla, rud, miału lub innych kopalin
 • zakłady odsiarczania węgla
 • zakłady odzysku węgla i innych kopalin
 • stacje przygotowania i odwadniania
 • stacje kruszenia
 • suszarnie
 • załadownie, węzły przeładunkowe i sprzedaży
 • brykietownie
 • zbiorniki, odmulniki, osadniki
 • drogi transportowe – mosty przenośnikowe, stacje przesypowe, tunele
 • transport pionowy i poziomy
 • zwały węgla
 • galerie technologiczne
 • estakady rurociągów technologicznych
 • instalacje technologiczne
 • sieci technologiczne