FRS (Glinik)-15/32-POz

Rekordzistka na rynku krajowym. Obudowa ta jest do tej pory użytkowana w kopalni Bogdanka w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Sumaryczne wydobycie z lat 2012-2016, przy wykorzystaniu FRS (Glinik)-15/32-POz, wyniosło tam 34,4 mln ton węgla.

Charakterystyka najwydajniejsza
Wysokość obudowy 1,5 – 3,2 m
Zakres roboczy 1,7 – 3,1 m
Podporność obudowy 0,996 – 1,151 MN/m²
Podziałka 1,75 m
Dopuszczalne nachylenie podłużne 12 °
Dopuszczalne nachylenie poprzeczne ±15 °
Odbiorca (kopalnia) Bogdanka, Polska