KRUSZARKI PODŚCIANOWE

Przeznaczone są do kruszenia kęsów wszystkich rodzajów węgli, a także skał występujących w urobku. Mogą współpracować z przenośnikami podścianowymi o różnym przekroju rynnociągu i wydajności. Szeroki zakres regulacji wysokości wału nad zgrzebłami pozwala uzyskać w toku kruszenia odpowiednią ziarnistość węgla. Napęd wału kruszarki odbywa się za pomocą silnika elektrycznego poprzez przekładnię pasową lub zębatą.

W korpusie umocowano wał kruszący z wymiennymi bijakami. Sprzęgło przeciążeniowe zabezpiecza kruszarkę przed awarią w przypadku blokady wału kruszącego. Kruszarka posiada centralne układy smarowania oraz zraszania.

Kruszarki typu GLINIK Glinik 1200 (FLB-8B) Glinik 1500 (FLB-10B)
Maksymalna wydajność 2500 3000 t/h
Szerokość wewnętrzna rynny przenośnika 700-824 900-1024 mm
Obroty wału kruszącego 500 500 obr./min
Przekładnia pasowa, i=3 pasowa, i=3
Maksymalna moc 200 200 kW
Regulacja podnoszenia wału hydrauliczna z blokadą mechaniczną hydrauliczna z blokadą mechaniczną hydrauliczna z blokadą mechaniczną hydrauliczna z blokadą mechaniczną
Zakres regulacji wysokości wału 100÷350 100÷350 mm

 

 

Kruszarki typu NOWOMAG UKU-1500 (FLB-8G) UKU-1600 (FLB-10G) KD-1600 (FLB-8B)
Maksymalna wydajność 1800 2500 2500 t/h
Szerokość wewnętrzna rynny przenośnika 700-800 800-1024 800-1024 mm
Obroty wału kruszącego 525 525 525 obr./min
Przekładnia zębata, i=2,8 zębata, i=2,8 pasowa, i=2,8
Maksymalna moc 200 2×200 250 kW
Regulacja podnoszenia wału hydrauliczna z blokada mechaniczną hydrauliczna z blokada mechaniczną hydrauliczna z blokada mechaniczną
Zakres regulacji wysokości wału 220-470 220-470 220-470 mm

 

Kruszarki typu SCORPION  z napędem paskowym 1300P 1800P 3000P 5000P 5000P
Wydajność średnia* 1300 1800 3000 5000 5000 t/h
Wydajność maksymalna 1700 2400 4000 6500 6500 t/h
Ilość jednostek napędowych 1 1 1 1 1 szt.
Typ reduktora przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa przekładnia pasowa
Przełożenie reduktora i=2,8 i=3,1 i=3,1 i=3,1 i=3,1
Typ sprzęgła przeciążeniowe zabudowane pomiędzy kołem pasowym a wałem bębna przeciążeniowe zabudowane pomiędzy kołem pasowym a wałem bębna przeciążeniowe zabudowane pomiędzy kołem pasowym a wałem bębna przeciążeniowe zabudowane pomiędzy kołem pasowym a wałem bębna przeciążeniowe zabudowane pomiędzy kołem pasowym a wałem bębna
Silnik elektryczny: moc  maks. 160 90-250 90-250 200-520 200-520 kW
Silnik elektryczny: napięcie zgodnie z charakterystyką silnika np. 1000 lub 1140 lub 3300 lub 4160 zgodnie z charakterystyką silnika np. 1000 lub 1140 lub 3300 lub 4160 zgodnie z charakterystyką silnika np. 1000 lub 1140 lub 3300 lub 4160 zgodnie z charakterystyką silnika np. 1000 lub 1140 lub 3300 lub 4160 zgodnie z charakterystyką silnika np. 1000 lub 1140 lub 3300 lub 4160 V
Obroty bębna kruszącego: dla obrotów silnika 1485  n=530   n=479   n=479   n=479   n=479

min -1

Obroty bębna kruszącego: dla obrotów silnika 1770 n=632 n=571 n=571 n=571 n=571
Średnica zewnętrzna bijaków Ø 750 Ø 960 Ø 960 lub Ø 1007 Ø 960 lub Ø 1007 Ø 960 lub Ø 1007 mm
Prędkość obwodowa bijaków 20,7 (n = 530 min -1)
24,7 (n = 632 min -1)
24 (n = 479 min -1)
28,6 (n = 571 min -1)
25,5 (n = 479 min -1) 30,1 (n = 571 min -1) 25,5 (n = 479 min -1) 30,1 (n = 571 min -1) 25,5 (n = 479 min -1) 30,1 (n = 571 min -1) m/s
Ilość bijaków na bębnie kruszącym 3 4 5 lub 7 8 8 szt.
Maks. przekrój kęsów nadawy 920×780 1075×910 1075×1165 1075×1470 1075×1470 mm
Maks. regulowana wielkość ziarna wychodzącego 120 ÷ 320 170 × 370 170 × 370 170 × 370 170 × 370 mm
Hydrauliczna regulacja podnoszenia bębna kruszącego 5×40 5×40 5×40 5×40 5×40 mm
Ilość pasków maks. 8 maks. 10 maks. 12 maks. 20 maks. 20 szt.
Energia kinetyczna rotacji wału 309,9 (n = 530 min -1)
440,9 (n = 632 min -1)
487,9(n = 479 min -1)
692,3(n = 571 min -1)
523,2 (n = 479 min -1)
724,4 (n = 571 min -1)
875,0 (n = 479 min -1)
1241,6 (n = 571 min -1)
1439,5 (n = 479 min -1)
2045,5 (n = 571 min -1)
kJ
Moment bezwładności wału 201,2 387,2 415,2 694,4
(dla 1 koła zam.)
1144,0
(dla 2 kół zam.)

kgm2

Moment zamachowy GD2 7895,0 15193,7 16284,6 27248,3 44890,6 kgm2
Wymiary gabarytowe: długość bez silnika elektrycznego  3000  3000  3000  3000  3000  mm
Wymiary gabarytowe: długość z silnikiem elektrycznym 3000  3000  3000  3000  3000 mm
Wymiary gabarytowe: wysokość 1300 1725 1725 1886 1886 mm
Wymiary gabarytowe: szerokość (z 1 jedn. nap.) 1660 1830 2085 2660 2660 mm
Wymiary gabarytowe: szerokość (z 2 jedn. nap.) 3200 3200 mm
Masa kruszarki maks. (bez zesp. nap.) 7300** 12390** 14090** 16200** 16200** kg
* wydajność rzeczywista jest zależna od zainstalowanej mocy
** masa bez silnika

 

Kruszarki typu SCORPION  z reduktorem kątowym 1300 1800 3000 5000 5000
Wydajność średnia* 1300 1800 3000 5000 5000 t/h
Wydajność maksymalna 1700 2400 4000 6500 6500 t/h
Ilość jednostek napędowych 1 1 lub 2 1 lub 2 1 lub 2 1 lub 2 szt.
Typ przekładni reduktor kątowy reduktor kątowy reduktor kątowy reduktor kątowy reduktor kątowy
Przełożenie przekładni i = 3,385; i = 2,867 i = 3,385; i = 2,867 i = 3,385; i = 2,867 i = 3,385; i = 2,867 i = 3,385; i = 2,867
Typ sprzęgła podatne lub hydrokinetyczne lub przeciążeniowe podatne lub hydrokinetyczne lub przeciążeniowe podatne lub hydrokinetyczne lub przeciążeniowe podatne lub hydrokinetyczne lub przeciążeniowe podatne lub hydrokinetyczne lub przeciążeniowe
Silnik elektryczny: moc  min. 1 × 90; maks. 1 × 160 min. 2 × 90; maks. 2 × 200 min. 2 × 90; maks. 2 × 200 min. 2 × 90; maks. 2 × 200 min. 2 × 160; maks. 2 × 315 kW
Silnik elektryczny: napięcie zgodnie z charakterystyką silnika np. 1000 lub 1140 lub 3300 lub 4160 zgodnie z charakterystyką silnika np. 1000 lub 1140 lub 3300 lub 4160 zgodnie z charakterystyką silnika np. 1000 lub 1140 lub 3300 lub 4160 zgodnie z charakterystyką silnika np. 1000 lub 1140 lub 3300 lub 4160 zgodnie z charakterystyką silnika np. 1000 lub 1140 lub 3300 lub 4160 V
Obroty bębna kruszącego: dla obrotów silnika 1485      n = 439 lub n = 518  n = 439 lub n = 518  n = 439 lub n = 518  n = 439 lub n = 518  n = 439 lub n = 518

min -1

Obroty bębna kruszącego: dla obrotów silnika 1770 n = 523 lub n = 617 = 523 lub n = 617 = 523 lub n = 617 = 523 lub n = 617 = 523 lub n = 617

min -1

Średnica zewnętrzna bijaków Ø 750 Ø 960 Ø 960 lub Ø 1007 Ø 960 lub Ø 1007 Ø 960 lub Ø 1007 mm
Prędkość obwodowa bijaków 17,2 (n = 439 min -1)
24,2 (n = 617 min -1)
22,0 (n = 439 min -1)
31,1 (n = 617 min -1)
23,1 (n = 439 min -1)
32,5 (n = 617 min -1)
23,1 (n = 439 min -1)
32,5 (n = 617 min -1)
23,1 (n = 439 min -1)
32,5 (n = 617 min -1)
m/s
Ilość bijaków na bębnie kruszącym 3 4 5 lub 7 8 8 szt.
Maks. przekrój kęsów nadawy 920×780 1075×910 1075×1165 1075×1470 1075×1470 mm
Maks. regulowana wielkość ziarna wychodzącego 120 ÷ 320 170 × 370 170 × 370 170 × 370 170 × 370 mm
Hydrauliczna regulacja podnoszenia bębna kruszącego 5×40 5×40 5×40 5×40 5×40 mm
Energia kinetyczna rotacji wału: n=439 min -1  40,5 143,0 192,9 259,3 259,3  kJ
Energia kinetyczna rotacji wału: n=518 min -1 56,2 198,5 267,7 360,0 360,0  kJ
Energia kinetyczna rotacji wału: n=523 min -1 57,5 203,0 273,7 368,0 368,0  kJ
Energia kinetyczna rotacji wału: n=617 min -1 79,9 282,1 380,4 511,4 511,4  kJ
Moment bezwładności wału 38,3 135,2 182,3 245,1 245,1

kgm2

Moment zamachowy GD2 1503,0 5306,0 7154,0 9617,7 9617,7 kgm2
Wymiary gabarytowe: długość bez silnika elektrycznego 3000 3000 3000 3000 3000 mm
Wymiary gabarytowe: długość z silnikiem elektrycznym 3550 3550 3550 3550 3550 mm
Wymiary gabarytowe: wysokość 1300 1600 1600 1886 1886 mm
Wymiary gabarytowe: szerokość (z 1 jedn. nap.) 1870 2018 2280 2579 2579 mm
Wymiary gabarytowe: szerokość (z 2 jedn. nap.) 2580 2840 3142 3142 mm
Maks. masa kruszarki (bez zesp. nap.) 7900** 9412** 11001** 17200,0** 17200,0** kg
* wydajność rzeczywista jest zależna od zainstalowanej mocy
** masa bez silnika