FRS (Glinik)-06/15-POz

Jedna z najniższych obudów produkcji FAMUR SA – przeznaczona do pracy na pokładach do 1 m wysokości.

Aktualnie  pracuje na kopalni Pokrowskoje na Ukrainie.

Charakterystyka najniższa
Wysokość obudowy 0,6 – 1,5 m
Zakres roboczy 0,75 – 1,50 m
Podporność obudowy 0,504 – 0,623 MN/m²
Podziałka 1,5 m
Dopuszczalne nachylenie podłużne 12 °
Dopuszczalne nachylenie poprzeczne ±12 °
Odbiorca (kopalnia) Pokrowskoje, Ukraina