SYSTEMY HYDRAULIKI STEROWNICZEJ

Zmechanizowana obudowa ścianowa wymaga niezwykle sprawnego hydraulicznego systemu sterowania, by zapewnić bezpieczną pracę załodze oraz sprawne działanie maszyny niezależnie od warunków eksploatacji.

System sterowania zmechanizowaną obudową ścianową zbudowany jest z elementów o wysokiej precyzji działania i wykonania oraz znacznym stopniu skomplikowania. By sprostać tym wymogom przeprowadzamy własne badania, testy eksploatacyjne oraz symulacje pracy metodą CFD. Dzięki takim działaniom jesteśmy w stanie zaoferować klientowi nawet najbardziej nietypowe rozwiązania.

W skład systemów sterowania wchodzą:

  • typoszereg bloków sterujących i wykonawczych (tzw. sterowanie pilotowe rozdzielne) w oparciu o 3/2-drożne rozdzielacze sterujące i wykonawcze
  • typoszereg sterowań pilotowych typu kompakt
  • typoszereg pojedynczych i podwójnych zawory zwrotnych sterowanych, z wymiennymi wkładami 2/2-drożnymi, w celu zapewnienia odpowiedniej podporności sekcji obudowy zmechanizowanej
  • typoszereg bloków zaworowych (zawór zwrotny sterowany z zaworem bezpieczeństwa)
  • typoszereg zaworów przelewowych (bezpieczeństwa)
  • zawory szybkoupustowe (do warunków eksploatacji zagrożonych tąpaniami)
  • typoszereg przełączników obiegu, zaworów zwrotnych liniowych, filtrów i innych elementów pomocniczych
  • typoszereg przewodów wysokociśnieniowych oraz przewodów wielokanałowych