URZĄDZENIA WIERCĄCO-KOTWIĄCE BSB-6000

Jest to zespół wiertnicy z pełnym łańcuchem manipulacyjnym, który jest montowany na ruchomej szynie znajdującej się nad obrotnicą kombajnu chodnikowego. Może być również umieszczany z prawej lub lewej strony kombajnu nad wózkiem gąsienicowym. Urządzenie jest przystosowane do pracy w wyrobiskach o przekroju łukowym i prostokątnym. Podczas pracy szyna przesuwa się nad wysięgnik kombajnu, pozwalając na prowadzenie prac wiercąco-kotwiących w obszarze niewymagającym udziału człowieka, co zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom. Wszystkie funkcje wiertnicy są hydrauliczne, a sterowanie odbywa się z pulpitu operatora znajdującego się na kombajnie.

Napęd wiertarki hydrauliczny
Symbol wiertarki Zespół wiertarki ZN-1143-11 produkcji FAMUR
Parametry zasilania wiertarki 120 l/min, ciśnienie robocze 150 bar
Moment obrotowy wiertarki 750 Nm dla 15 MPa, 950 Nm dla 20 MPa
Prędkość obrotowa wiertarki maks. 350 obr./min
Średnice wierconych otworów maks. 48 mm
Długość wierconych otworów maks. 2,5 m
Napęd posuwu hydrauliczny
Prędkość posuwu maks. 0,8 m/min
Docisk masztu hydrauliczny
Siła docisku 13 kN
Maksymalne ciśnienie w układzie hydraulicznym 21 MPa