WCIĄGNIK JEZDNY WJ-S

Wciągnik jezdny WJ-S służy do transportu materiałów kolejkami podwieszonymi z napędem własnym lub linowym. Wyposażony jest we wciągarkę łańcuchową z napędem hydraulicznym lub ręcznym. Wciągniki WJ-S można łączyć za pomocą cięgieł w zestawy transportowe.

Wciągnik jezdny jest przystosowany do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Spełnia wymagania dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/9/WE oraz 2006/42/WE. Może być stosowana w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Typ napędu hydrauliczny ręczny
Maksymalny udźwig 40 40 kN
Łańcuch roboczy 13 x 36 13 x 36
Standardowa długość łańcucha 6 6 m
Ciecz robocza olej hydrauliczny klasy VG46
Maksymalna wydajność zasilania 25 l/min
Maksymalne ciśnienie zasilania 16 MPa
Masa 233 214 kg
Profil szyn I 155, I 140E wg DIN, I 140V95 233214kgProfil szynI 155, I 140E wg DIN, I 140V95
Maksymalne nachylenie trasy ±30 ±30 °
Maksymalna siła ciągu 200 200 kN