R-100 SM

 

Kombajn typu R-100 SM przeznaczony jest do zmechanizowanego urabiania kopalin użytecznych (węgla kamiennego) i/lub skał płonnych charakteryzujących się jednostkową wytrzymałością na ściskanie do 60 MPa. Bazą dla modelu R-100 SM stał się kombajn AM-50z-w, z którego wykorzystano główne podzespoły, jak rama, obrotnica czy organ urabiający.

Zakresy urabiania:

  • podłużny (po upadzie/po wzniosie): ± 8
  • poprzeczny: 5°

Kombajn może być stosowany w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a” , „b”, lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego pod warunkiem, że będzie wyłączony spod napięcia przy maksymalnym wzroście stężenia metanu do 2%.

 

Kombajn R-100 SM został zaprojektowany do specjalnego zastosowania - wykonywania pionowego wyrobiska o zadanych parametrach. Stąd jego specyficzna budowa:

  • hydrauliczna jazda (posuw) kombajnu
  • pług (ładowarka) zastąpiony nagarniakiem
  • układ hydrauliczny wyposażony w system load-sensing
  • w układzie elektrycznym zastosowano nowoczesną skrzynię typu SAE2
  • siedzisko kombajnisty zastąpiono kabiną operatora, zamontowaną na obrotnicy
  • brak przenośnika łańcuchowego

Kompaktowa budowa kombajnu połączona ze zwrotnością maszyny umożliwia automatyzację prac związanych z pogłębianiem wyrobisk i odprowadzeniem urobku, przy jednoczesnej eliminacji konieczności stosowania osprzętu i narzędzi do pracy ręcznej w miarę postępu urabiania. Wykorzystanie kombajnu typu R-100 SM zdecydowanie ogranicza czas i nakład pracy na proces wydobywczy.

Dodatkowo zamontowanie kabiny operatora na obrotnicy kombajnu powoduje, że obsługujący maszynę ma pełną kontrolę (wynikającą z lepszej widoczności) nad przebiegiem urabiania. Zapewnia to efektywną i bezpieczną pracę.
Moc silnika organu 100 kW
Moc silnika napędu hydrauliki 60 kW
Wysokość urabiania 3500 mm
Szerokość urabiania 4800 mm
Gabaryty kombajnu długość 6530 mm
Gabaryty kombajnu wysokość 3576 mm
Gabaryty kombajnu szerokość 2217 mm
Podcięcie 350 mm
Masa (bez podestu roboczego) 23000 kg
Szerokość nagarniaka 2000 mm
Moc zainstalowana 145 kW
Moc zainstalowana (160) kW
Nacisk jednostkowy na spąg 0,11 MPa
Napięcie zasilania/częstotliwość  1000/50 V/Hz
Napięcie zasilania/częstotliwość (500/50) V/Hz