R-130

Kombajn chodnikowy R-130 przeznaczony jest do drążenia wyrobisk o przekroju do 22 m2 (wersja standard) lub do 26 m2 (wersja z wysięgnikiem teleskopowym) w skałach o wytrzymałości na ściskanie do 80 MPa.

Maszyna może być stosowana w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego pod warunkiem, że będzie wyłączony spod napięcia przy maksymalnym wzroście stężenia metanu do 2%. Kombajn chodnikowy oznaczony jest znakiem CE.

Kombajn R-130 spełnia wymagania dyrektyw:

 • 2006/42/WE Dyrektywa maszynowa
 • 94/9/WE Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • 2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna
 • wysoka wydajność i niezawodność podczas eksploatacji
 • prosta obsługa i konserwacja
 • duża zwrotność podczas manewrowania
 • duży przekrój wykonywanego wyrobiska w stosunku do gabarytów kombajnu (szczególnie wersja z wysięgnikiem teleskopowym)
 • łatwy transport pod ziemią każdego podzespołu
 • prosty montaż kombajnu
 • powierzchnie narażone na zużycie pokryte materiałami o dużej odporności na ścieranie układ hydrauliczny kombajnu przystosowany do zasilania zewnętrznych odbiorników o napędzie hydraulicznym o ciśnieniu w zakresie od 12 do 20 MPa
 • duże możliwości konfiguracji
  wersja standard wersja z teleskopem  
Długość kombajnu 7900±50 8200±50 mm
Szerokość kombajnu 2450±50 mm
Wysokość kombajnu 1845±50 mm
Szerokość ładowarki 2000 mm
- poszerzenie stałe 2500 mm
- poszerzenie stałe szerokie 3000 mm
Maksymalne zagłębienie organów w spąg 310±50 590±50 mm
Maksymalna wysokość urabiania 4250 4700 mm
Szerokość urabiania z jednego ustawienia maszyny 5100 6000 mm
Nacisk jednostkowy na spąg 0,13 0,12 MPa
Prześwit spągowy 135 mm
Maksymalna moc zainstalowana 201 kW
Moc silnika organu urabiającego 132 kW
 Napięcie zasilania/częstotliwość 1000/50 V/Hz
Masa kombajnu 32 34 t
 • hydraulicznie sterowany podest roboczy z mechanizmem podnoszenia stropnicy
 • system zraszania sektorowego
 • manipulator wiercąco-kotwiący
 • zespół do wiercenia wyprzedzającego
 • zamknięty układ chłodzenia zapewniający zmniejszenie zużycia wody przez kombajn
 • automatyczne centralne smarowanie
 • zdalne sterowanie radiowe