R-150

Kombajn chodnikowy R-150 przeznaczony jest do drążenia chodników o przekroju do 24 m2 w skałach o wytrzymałości na ściskanie do 95 MPa.

Kombajn może być stosowany w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego pod warunkiem, że będzie wyłączony spod napięcia przy maksymalnym wzroście stężenia metanu do 2%. Kombajn chodnikowy oznaczony jest znakiem CE.

Kombajn R-150 spełnia wymagania dyrektyw:

 • 2006/42/WE Dyrektywa maszynowa
 • 94/9/WE Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • 2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna
 • duża wydajność i niezawodność podczas eksploatacji
 • ergonomiczny system sterowniczy pulpitu oraz łatwość manewrowania
 • dostępne dwa typy napędu: elektryczny ze stałą prędkością 5m/min lub hydrauliczny z płynną regulacją prędkości od 0 do 5 m/min
 • prosta obsługa i konserwacja
 • łatwy transport pod ziemią każdego podzespołu
 • prosty montaż kombajnu
 • powierzchnie narażone na zużycie pokryte materiałami o dużej odporności na ścieranie
 • układ hydrauliczny kombajnu przystosowany do zasilania zewnętrznych odbiorników o napędzie hydraulicznym o ciśnieniu w zakresie od 12 do 20 MPa
 • układ hydrauliczny wyposażony w system LOAD SENSING zapewniający: niższe zużycie energii elektrycznej, niższą temperaturę pracy oleju hydraulicznego, większą trwałość podzespołów układu hydraulicznego
Długość kombajnu 8300±50 mm
Szerokość kombajnu 2450±50 mm
Wysokość kombajnu 2100±50 mm
Szerokość ładowarki 2000 mm
- poszerzenie stałe 3000 mm
- poszerzenie regulowane hydraulicznie 3900-4500 mm
Maksymalne zagłębienie organów w spąg 250±50 mm
Maksymalna wysokość urabiania 4500 mm
Szerokość urabiania z jednego ustawienia maszyny 5600 mm
Nacisk jednostkowy na spąg 0,13 MPa
Prześwit spągowy 150 mm
Maksymalna moc zainstalowana 236, 266 kW
Moc silnika organu urabiającego 132, 150 kW
Napięcie zasilania/częstotliwość 1000/50 V/Hz
Masa kombajnu 37 t
 • system zraszania wewnętrznego sektorowego
 • system zraszania zewnętrznego powietrzno-wodnego
 • hydrauliczny podest roboczy z mechanizmem podnoszenia stropnic
 • urządzenie wiercąco-kotwiące zasilane bezpośrednio z układu hydraulicznego kombajnu
 • sterowanie zdalne dla kombajnu oraz niezależne dla urządzenia wiercąco-kotwiącego
 • podawarka przystosowana do współpracy z transportem kołowym
 • układ automatycznego centralnego smarowania
 • system wizualizacji procesu urabiania