R-2000

Kombajn chodnikowy R-2000 przeznaczony jest do drążenia wyrobisk o przekroju do 43,1 m2 w skałach o wytrzymałości na ściskanie do 110 MPa.

Maszyna może być stosowana w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego pod warunkiem, że będzie wyłączony spod napięcia przy maksymalnym wzroście stężenia metanu do 2%. Kombajn chodnikowy oznaczony jest znakiem CE.

Kombajn R-2000 spełnia wymagania dyrektyw:

 • 2006/42/WE Dyrektywa maszynowa
 • 94/9/WE Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • 2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna
 • wysoka wydajność i niezawodność podczas eksploatacji
 • automatyczna regulacja prędkości ruchu wysięgnika w zależności od obciążenia
 • system urabiania po obrysie wyrobiska oraz pracy po zaprogramowanej trajektorii ruchu wysięgnika
 • system monitoringu stanów kombajnu i procesów urabiania oraz zapisu ich na rejestratorze
 • prosta obsługa i konserwacja
 • łatwy transport pod ziemią każdego podzespołu
 • powierzchnie narażone na zużycie pokryte materiałami o dużej odporności na ścieranie
 • układ hydrauliczny wyposażony w system LOAD SENSING zapewniający: niższe zużycie energii elektrycznej, niższą temperaturę pracy oleju hydraulicznego, większą trwałość podzespołów układu hydraulicznego
 • układ hydrauliczny przystosowany do zasilania zewnętrznych odbiorników o napędzie hydraulicznym o ciśnieniu w zakresie od 12 do 20 MPa
 • układ automatycznego centralnego smarowania
 wersja standard wersja z teleskopem
Długość kombajnu 11280±50  11880±50 mm
Szerokość kombajnu 3320±50 3320±50 mm
Wysokość kombajnu  2230±50  2230±50 mm
Szerokość ładowarki  2680 2680 mm
- poszerzenie stałe 3620 3620 mm
- poszerzenie regulowane hydraulicznie  4500-5600  4500-5600 mm
Maksymalne zagłębienie organów w spąg  325±50  370±50 mm
Maksymalna wysokość urabiania 4815  5600 mm
Szerokość urabiania z jednego ustawienia maszyny  7200  7700 mm
Nacisk jednostkowy na spąg   0,136   0,136 MPa
Prześwit spągowy 310 310 mm
Maksymalna moc zainstalowana  380  380 kW
Moc silnika organu urabiającego  200  200 kW
Napięcie zasilania/częstotliwość  1000/50  1000/50 V/Hz
Masa kombajnu 60 60 t
 • prosty system nawigacji (wyznaczania kierunku prowadzenia wyrobiska)
 • zdalne sterowanie bezprzewodowe lub przewodowe ze stanowiska oddalonego od kombajnu
 • transmisja danych na powierzchnię
 • urządzenie wiercąco-kotwiące zainstalowane na maszynie
 • adaptacja kombajnu do załadunku na transport kołowy
 • wysięgnik teleskopowy zwiększający zakres urabiania
 • podawarka standard lub z ruchomym wysypem
 • podest roboczy z mechanizmem podnoszenia stropnicy, sterowany hydraulicznie wykorzystywany w trakcie prowadzenia prac związanych z zabudową drążonego wyrobiska
 • system zraszania powietrzno-wodny