fbpx

Raport Zintegrowany Grupy FAMUR za rok 2020

Przestrzeganie uczciwych praktyk rynkowych, stosowanie etycznych zasad ładu korporacyjnego, ale również zaangażowanie w inicjatywy, które wspierają pracowników, otoczenie firmy, a także środowisko naturalne – to podstawy zrównoważonego rozwoju Grupy FAMUR. Naszą politykę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz działalność w tym zakresie w minionym roku prezentujemy w pierwszym Raporcie Zintegrowanym Grupy FAMUR za rok 2020.

W ramach Grupy FAMUR dążymy do tego, by aktywnie wspierać przyjęte przez międzynarodową społeczność globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju. Działania w tym zakresie można podzielić na dwa obszary organizacyjne: wewnętrzne oraz zewnętrzne. W przypadku pierwszych z nich kładziemy nacisk na zarządzanie firmą uwzględniające zachowanie zasad ładu korporacyjnego, uczciwych praktyk rynkowych, jak i dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz racjonalne i efektywne zużycie zasobów, które mają wpływ na środowisko naturalne. W obszarze zewnętrznym skupiamy się z kolei na udziale w inicjatywach wspierających dzieci i młodzież, szczególnie koncentrując się na grupach beneficjentów z obszarów pogórniczych, które po likwidacji zakładów wydobywczych zmagają się z brakiem środków pozwalających z należytą uwagą rozwijać talenty i kompetencje ułatwiające start w dorosłe życie.


Cele zrównoważonego rozwoju przyświecały nam także przy modyfikacji strategii Grupy FAMUR, która wkracza w obszar zielonej transformacji i zamierza budować swoją pozycję również na rynku odnawialnych źródeł energii – czytaj więcej. Mamy świadomość, że nasze działania niefinansowe mają również wpływ na finansową kondycję spółki, dlatego w raporcie przedstawiamy model biznesowy Grupy, nasze wartości, cele strategiczne w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz kluczowe ryzyka w tym zakresie.


– Grupa FAMUR była, jest i będzie organizacją społecznie odpowiedzialną. Nasz rozwój ma być realizowany w sposób zrównoważony, mający na względzie wszystkich interesariuszy: akcjonariuszy, pracowników i społeczność lokalną. W naszych działaniach kierujemy się odpowiedzialnością wobec otoczenia zewnętrznego oraz przywiązywaniem dużej wagi do bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego – podkreślił prezes FAMUR SA Mirosław Bendzera w liście, którego pełna treść zawarta jest raporcie.


Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Zintegrowanym Grupy FAMUR za rok 2020.

Globe icon PL Globe icon