Raporty

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

2015.05.22
22/2015
2015.05.22
21/2015

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

2006.10.12
36/2006

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Famur za I półrocze 2017 r.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Famur za I półrocze 2017 r.
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Famur za 1 półrocze 2017 r. PDF (1,16 MB)
 • Sprawozdanie finansowe Famur S.A. za pierwsze półrocze 2017 r PDF (741,45 KB)
 • Raport i Opinia Biegłego Rewidenta z przeglądu sprawozdania Famur S.A. za pierwsze półrocze 2017 r PDF (500,29 KB)
 • Raport i Opinia Biegłego Rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego Grupy Famur za pierwsze półrocze 2017 r. PDF (540,42 KB)
 • Sprawozdanie Zarządu H1 2017 Grupa Famur i Famur SA PDF (1,54 MB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Famur za I półrocze 2016 r.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Famur za I półrocze 2016 r.
 • Skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdanie GK FAMUR za I półrocze 2016 r. PDF (1,65 MB)
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 PDF (98,97 KB)
 • Skrócone śródroczne Sprawozdanie Finansowe FAMUR S.A. za I półrocze 2016 PDF (1,41 MB)
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 PDF (97,09 KB)
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności GK FAMUR za I półrocze 2016 PDF (2,12 MB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy FAMUR za I półrocze 2015

Skonsolidowany raport półroczny Grupy FAMUR za I półrocze 2015
 • Skonsolidowane skrócone śródroczne Sprawozdanie Finansowe GK FAMUR za I półrocze 2015 PDF (1,67 MB)
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 PDF (112,55 KB)
 • Skrócone śródroczne Sprawozdanie Finansowe FAMUR S.A. za I półrocze 2015 PDF (1,72 MB)
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 PDF (106,07 KB)
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności GK FAMUR za I półrocze 2015 PDF (1,3 MB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy FAMUR za I półrocze 2014

Skonsolidowany raport półroczny Grupy FAMUR za I półrocze 2014
 • Skonsolidowane skrócone śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej FAMUR za I półrocze 2014 PDF (1,3 MB)
 • Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego PDF (103,04 KB)
 • Skrócone śródroczne Sprawozdanie Finansowe FAMUR S.A. za I półrocze 2014 PDF (1000,39 KB)
 • Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego PDF (102,75 KB)
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FAMUR za I półrocze 2014 PDF (1,6 MB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy FAMUR za I półrocze 2013

Skonsolidowany raport półroczny Grupy FAMUR za I półrocze 2013
 • Skonsolidowane skrócone śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej FAMUR za I półrocze 2013 PDF (1,44 MB)
 • Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego PDF (758,38 KB)
 • Skrócone śródroczne Sprawozdanie Finansowe FAMUR S.A. za I półrocze 2013 PDF (1,08 MB)
 • Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego PDF (736,86 KB)
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FAMUR za I półrocze 2013 roku. PDF (1,18 MB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy FAMUR za I półrocze 2012

Skonsolidowany raport półroczny Grupy FAMUR za I półrocze 2012
 • Skonsolidowane skrócone śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej FAMUR za I półrocze 2012 PDF (1,43 MB)
 • Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego PDF (754,11 KB)
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012 PDF (1004,74 KB)
 • Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego PDF (784,32 KB)
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FAMUR za I półrocze 2012 roku PDF (1,07 MB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy FAMUR za I półrocze 2011

Skonsolidowany raport półroczny Grupy FAMUR za I półrocze 2011
 • Skonsolidowane skrócone śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy FAMUR za I półrocze 2011. PDF (1,54 MB)
 • Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego PDF (201,97 KB)
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011 PDF (895,29 KB)
 • Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego PDF (216,43 KB)
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FAMUR za I półrocze 2011 roku. PDF (1,16 MB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy FAMUR za I półrocze 2010

Skonsolidowany raport półroczny Grupy FAMUR za I półrocze 2010
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FAMUR za I półrocze 2010 roku PDF (1,17 MB)
 • Skonsolidowane skrócone sródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy FAMUR za I półrocze 2010 PDF (740,89 KB)
 • Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010 PDF (209,34 KB)
 • Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego PDF (188,03 KB)
 • Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego. PDF (179,37 KB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy FAMUR za I półrocze 2009

Skonsolidowany raport półroczny Grupy FAMUR za I półrocze 2009
 • Skonsolidowany raport półroczny PSr 2009 PDF (82,4 KB)
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grypy FAMUR za I półrocze 2009 PDF (1,18 MB)
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy FAMUR za I półrocze 2009 PDF (637,73 KB)
 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy FAMUR S.A. za I półrocze 2009 PDF (188,7 KB)
 • Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego PDF (797,76 KB)
 • Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego PDF (728,63 KB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy FAMUR za I półrocze 2008

Skonsolidowany raport półroczny Grupy FAMUR za I półrocze 2008
 • Skonsolidowany raport półroczny PSr 2008 PDF (80,45 KB)
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy FAMUR za I półrocze 2008 PDF (1,38 MB)
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy FAMUR za I półrocze 2008 PDF (1,2 MB)
 • Raport biegłego rewidenta z przęglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego PDF (1,97 MB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy FAMUR za I półrocze 2007

Skonsolidowany raport półroczny Grupy FAMUR za I półrocze 2007
 • Skonsolidowany raport półroczny PSr 2007 PDF (741,83 KB)
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy FAMUR za I półrocze 2007 PDF (2,53 MB)
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy FAMUR za I półrocze 2007 PDF (1,48 MB)
 • Raport biegłego rewidenta z przęglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego PDF (751,96 KB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy FAMUR za I półrocze 2006

Skonsolidowany raport półroczny Grupy FAMUR za I półrocze 2006
 • Skonsolidowany raport półroczny PSr2006 PDF (494,87 KB)
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy FAMUR za I półrocze 2006 PDF (913,71 KB)
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy FAMUR za I półrocze 2006 PDF (307,3 KB)
 • Raport biegłego rewidenta z przęglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego PDF (408,48 KB)
 • Raport biegłego rewidenta z przęglądu jednostkowego sprawozdania finansowego PDF (72,36 KB)

Skonsolidowany raport roczny Grupy Famur za rok 2017

Skonsolidowany raport roczny Grupy Famur za rok 2017
 • List Prezesa do Akcjonariuszy PDF (2,78 MB)
 • Sprawozdanie biegłego rewidenta - Grupa FAMUR PDF (12,54 MB)
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy FAMUR za 2017 r. PDF (1,95 MB)
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 r. PDF (2,24 MB)
 • Oświadczenie na temat informacji niefinansowych 2017 r. - Grupa FAMUR PDF (2,15 MB)

Jednostkowy raport roczny Famur S.A. za rok 2017

Jednostkowy raport roczny Famur S.A. za rok 2017

Skonsolidowany raport roczny Grupy FAMUR za rok 2016

Skonsolidowany raport roczny Grupy FAMUR za rok 2016

Jednostkowy raport roczny FAMUR SA za 2016 r.

Jednostkowy raport roczny FAMUR SA za 2016 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy FAMUR za rok 2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy FAMUR za rok 2015

Jednostkowy raport roczny FAMUR S.A. za rok 2015

Jednostkowy raport roczny FAMUR S.A. za rok 2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy FAMUR za rok 2014

Skonsolidowany raport roczny Grupy FAMUR za rok 2014

Jednostkowy raport roczny FAMUR S.A. za rok 2014

Jednostkowy raport roczny FAMUR S.A. za rok 2014

Skonsolidowany raport roczny Grupy FAMUR za rok 2013

Skonsolidowany raport roczny Grupy FAMUR za rok 2013

Jednostkowy raport roczny FAMUR S.A za rok 2013

Jednostkowy raport roczny FAMUR S.A za rok 2013

Skonsolidowany raport roczny Grupy FAMUR za rok 2012

Skonsolidowany raport roczny Grupy FAMUR za rok 2012

Jednostkowy raport roczny FAMUR S.A. za rok 2012

Jednostkowy raport roczny FAMUR S.A. za rok 2012

Skonsolidowany raport roczny Grupy FAMUR S.A. za rok 2011

Skonsolidowany raport roczny Grupy FAMUR S.A. za rok 2011

Jednostkowy raport roczny FAMUR S.A. za rok 2011

Jednostkowy raport roczny FAMUR S.A. za rok 2011

Skonsolidowany raport roczny Grupy FAMUR za rok 2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy FAMUR za rok 2010

Jednostkowy raport roczny FAMUR S.A. za rok 2010

Jednostkowy raport roczny FAMUR S.A. za rok 2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy FAMUR za rok 2009

Skonsolidowany raport roczny Grupy FAMUR za rok 2009

Jednostkowy raport roczny FAMUR S.A. za rok 2009

Jednostkowy raport roczny FAMUR S.A. za rok 2009

Skonsolidowany raport roczny Grupy FAMUR za rok 2008

Skonsolidowany raport roczny Grupy FAMUR za rok 2008

Jednostkowy raport roczny FAMUR S.A. za rok 2008

Jednostkowy raport roczny FAMUR S.A. za rok 2008

Skonsolidowany raport roczny Grupy FAMUR za rok 2007

Skonsolidowany raport roczny Grupy FAMUR za rok 2007
 • List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy FAMUR S.A. PDF (89,03 KB)
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy FAMUR za rok 2007 PDF (1,3 MB)
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy FAMUR za rok 2007 PDF (2,73 MB)

Jednostkowy raport roczny FAMUR S.A. za rok 2007

Jednostkowy raport roczny FAMUR S.A. za rok 2007

Skonsolidowany raport roczny Grupy FAMUR za rok 2006

Skonsolidowany raport roczny Grupy FAMUR za rok 2006
 • List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy FAMUR S.A. PDF (1,46 MB)
 • Oświadczenie Zarządu o zgodności i rzetelności sprawozdania finansowego PDF (223,73 KB)
 • Oświadczenie Zarządu o wyborze podmiotu uprawnionego do badania PDF (197,62 KB)
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy FAMUR za rok 2006 PDF (478,53 KB)
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy FAMUR za rok 2006 PDF (961,33 KB)
 • Opinia Biegłego Rewidenta PDF (553,96 KB)
 • Raport Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 PDF (2,21 MB)

Jednostkowy raport roczny FAMUR S.A. za rok 2006

Jednostkowy raport roczny FAMUR S.A. za rok 2006
 • List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy FAMUR S.A. PDF (1,46 MB)
 • Oświadczenie Zarządu o zgodności i rzetelności sprawozdania finansowego PDF (214,49 KB)
 • Oświadczenie Zarządu o wyborze podmiotu uprawnionego do badania PDF (193,86 KB)
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR S.A. za rok 2006 PDF (360,99 KB)
 • Sprawozdanie finansowe FAMUR S.A. za rok 2006 PDF (629,69 KB)
 • Opinia Biegłego Rewidenta PDF (1,07 MB)
 • Raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2006 PDF (3,96 MB)
Skontaktuj się