Relacje Inwestorskie

Więcej

Kluczowe liczby 2018

 

2 229 mln zł

przychody ze sprzedaży

300 mln zł

zyski z działalności
operacyjnej

491 mln zł

EBITDA

Notowania

Famur SA (FMF)

17 stycznia 2020

zł 3,5

0.01 zł | 0.29 %
17 stycznia 2020

zł 58894,01

346.55 zł | 0.59 %

Raporty bieżące

Raporty okresowe i sprawozdania

  Więcej raportów okresowych →

Fact Sheet i prezentacje

Kontakt dla Inwestorów

Tomasz Jankowski

Dyrektor Działu Relacji Inwestorskich
tel.: +48 695 990 470 InvestorRelations@famur.com