Relacje Inwestorskie

Więcej

Kluczowe liczby 2018

 

2 229 mln zł

przychody ze sprzedaży

300 mln zł

zyski z działalności
operacyjnej

491 mln zł

EBITDA

Notowania

Famur SA (FMF)

6 grudnia 2019

zł 3

0.02 zł | 0.67 %
6 grudnia 2019

zł 55824,56

68.89 zł | 0.12 %

Raporty bieżące

Raporty okresowe i sprawozdania

  Więcej raportów okresowych →

Fact Sheet i prezentacje

Kontakt dla Inwestorów

Tomasz Jankowski

Dyrektor Działu Relacji Inwestorskich
tel.: +48 695 990 470 InvestorRelations@famur.com