Relacje Inwestorskie

Więcej

Kluczowe liczby 2018

 

2 229 mln zł

przychody ze sprzedaży

300 mln zł

zyski z działalności
operacyjnej

491 mln zł

EBITDA

Notowania

Famur SA (FMF)

23 sierpnia 2019

zł 3,97

-0.03 zł | -0.76 %
23 sierpnia 2019

zł 56390,2

-31.59 zł | -0.06 %

Raporty bieżące

Raporty okresowe i sprawozdania

  Więcej raportów okresowych →

Fact Sheet i prezentacje

Kontakt dla Inwestorów

Jakub Dzierzęga

Dyrektor Działu Relacji Inwestorskich
tel.: +48 691 190 339 InvestorRelations@famur.com