Relacje Inwestorskie

Akcjonariat

More
Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów na WZ Udział (%)
TDJ Equity I Sp. z o.o. 318 902 396 318 902 396 57,00%
Nationale-Nederlanden OFE 35 349 910 35 349 910 6,32%
AVIVA OFE 52 000 000 52 000 000 9,30%
Tomasz Domogała 8 106 855 8 106 855 1,45%
FAMUR SA* 1 500 1 500 0,0003%
Pozostali 145 079 839 145 079 839 25,93%
Razem 559 440 500 559 440 500 100%

*pośrednio przez spółki zależne