Робота на виробництві

Miejsce pracy: Katowice
Numer referencyjny: UKR/2022

У наші відділи в Катовіце шукаємо працівників на посади:

 • слюсар
 • зварювальник
 • токар
 • фрезерувальник CNC
 • оператор машин CNC або конвенціональних

Обов'язки працівників на цих посадах будуть охоплювати:

 • обслуговування машин, пристроїв і/або робочого місця
 • виконання роботи відповідно до технологічної та конструкційної документації
 • забезпечення безперебійного процесу обробки / зварювання

Вимоги:

 • знання і вміння читання технічного малюнка
 • досвід в роботі на схожих посадах
 • знання і вміння користуватися вимірювальними пристроями
 • освіта щонайменше професійна, середня технічна
 • комунікативне знання польської мови - обов'язкова умова

Пропонуємо:

 • працевлаштування на підставі трудового договору
 • сталу заробітну плату + рухому частину (премії на розсуд керівництва)
 • роботу в сильній фінансовій групі з міцною ринковою позицією
 • можливість користування привабливими програмами, які скеровані для дітей працівників (дофінансування канікулярних виїздів, зарубіжні стипендії і т.п.)
 • виплати у рамках Заводської системи соціальних виплат та приватний медичний нагляд

РЕЗЮМЕ можна відправляти безпосередньо на адресу електронної пошти: bstachanczyk@famur.com або через доданий формуляр на інтернет-сторінці famur.com

_______

До РЕЗЮМЕ, відправлених електронною поштою, слід додати згоду на обробку персональних даних у рамках реалізації процесу рекрутування:

 

" Я даю згоду на обробку моїх персональних даних АТ "FAMUR" (FAMUR S.A.), яке знаходиться в Катовіце, вул. Армії  Крайової 51, з метою участі в процесі рекрутування".

 

" Я даю згоду на обробку моїх персональних даних АТ "FAMUR" (FAMUR S.A.), яке знаходиться в Катовіце, вул. Армії  Крайової 51, з метою участі в майбутніх процесах рекрутування". 

 

Згода на обробку персональних даних може бути відмінена у будь-який момент за адресою iod@famur.com.pl.

Відміна згоди не впливатиме на правочинність обробки, яка була зроблена на підставі згоди до її відміни.

LUB

wyślij swoje CV i list motywacyjny na adres mailowy: rekrutacja@famur.com. Prosimy o zamieszczenie w tytule maila numeru referencyjnego oferty oraz nazwy stanowiska, na które się aplikuje.

Prosimy również o dopisanie do przesyłanych aplikacji zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FAMUR SA, z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51 w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.”

W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez FAMUR SA prosimy także o dołączenie zgody o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FAMUR SA z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51 w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.”

 

Klauzule informacyjne

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FAMUR SA z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, nr KRS: 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 6340126246. Spółka jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pani/Pana dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy TDJ na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@famur.com lub pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. U Inspektora Ochrony Danych uzyska Pani/Pan informacje dot. uzgodnień między współadministratorami. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) oraz na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub wycofania zgody, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres iod@famur.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych powoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa personalnego, wspierające Grupę w realizacji procesu rekrutacji. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przyjazna rekrutacja ptaszek