fbpx

Stanowisko Emitenta odnośnie nieprawdziwych informacji prasowych

W związku z powzięciem wiedzy na temat rozpowszechniania w mediach nieprawdziwych informacji odnośnie FAMUR SA, w związku z opublikowaną w dniu dzisiejszym informacją prasową ”WAMAG na o krok od upadłości. Pracownicy protestują”, jak również innymi potencjalnymi publikacjami bazującymi na tej informacji, Zarząd Emitenta jednoznacznie oświadcza, że wszystkie zawarte w tej informacji prasowej stwierdzenia odnoszące się do Emitenta oraz Zarządu Emitenta są nieprawdziwe oraz zawierają fałszywe oskarżenia.

W szczególności Zarząd Emitenta jednoznacznie oświadcza, że:

  • Emitent nie jest właścicielem i nie sprawuje kontroli nad spółką WAMAG,  jak też nad żadną inną spółką z Grupy Kopex;
  • Emitent nie podejmuje żadnych działań odnośnie spółki WAMAG, jak też innych spółek Grupy Kopex oraz nie ma wpływu na ich obecną oraz przyszłą sytuację operacyjną i finansową.

Jak wynika z dotychczas publikowanych komunikatów, potencjalne przejęcie kontroli nad spółkami Grupy Kopex przez Emitenta jest wyłącznie możliwością dotyczącą przyszłości, o ile Grupa TDJ uzyska kontrolę nad spółkami Grupy Kopex, co jest uzależnione od spełnienia się wszystkich warunków zawieszających, wyraźnie sygnalizowanych w dotychczasowych komunikatach, z których dotąd, według wiedzy Emitenta, spełnił się wyłącznie warunek dotyczący uzyskania zgody Prezesa UOKIK. Jednocześnie wyraźnie oświadczamy, że stwierdzenia rozpowszechniane za pomocą przywołanej wyżej informacji prasowej zawierają fałszywe oskarżenia wobec członków Zarządu Emitenta. W związku z powyższym, podjęto już działania zmierzające do ustalenia osób rozpowszechniających nieprawdziwe informacje, a także zaprzestania ich dalszego rozpowszechniania. Analizujemy również możliwe działania prawne w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z zaistniałymi naruszeniami.

Globe icon PL Globe icon