FAMUR - cel TOP 3 na świecie w 2023 roku

Grupa FAMUR

to polski lider w segmencie górnictwa podziemnego i odkrywkowego oraz systemów transportowo-przeładunkowych. Na tę pozycję pracowaliśmy wiele lat, jednocząc doświadczenie, wiedzę i potencjał produkcyjny znanych polskich marek branży wydobywczej, w tym dokonując konsolidacji z naszym największym krajowym konkurentem, Grupą KOPEX. Jesteśmy dziś zaangażowanym partnerem w procesie modernizacji górnictwa w Polsce i z powodzeniem oferujemy nasze produkty i usługi za granicą. Wciąż wyznaczamy sobie kolejne cele i szukamy nowych obszarów wzrostu, by dynamicznie budować przyszłą wartość naszej firmy tak dla klientów, jak i akcjonariuszy. To dlatego Grupa FAMUR wprowadza w życie nową strategię rozwoju na najbliższe 5 lat.

NASZA WIZJA

Preferowany, globalny dostawca kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego i przeładunkowego.

NASZA MISJA

Tworzymy zespół ludzi, których wspólną pasją jest wspieranie klienta w realizacji jego celów, poprzez dostarczanie efektywnych rozwiązań, uwzględniając najwyższe standardy środowiskowe.

NASZE WARTOŚCI

Dlaczego się zmieniamy?

Wierzymy, że ambitne cele strategiczne, które przed sobą postawiliśmy, pozwolą nam stać się preferowanym, globalnym dostawcą kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego i przeładunkowego. Jednym z naszych kluczowych motorów wzrostu jest ekspansja zagraniczna, dzięki której chcemy w 2023 r. ponad połowę naszych przychodów realizować z eksportu. Jasno sprecyzowane kierunki ekspansji i dobrze dobrana strategia rozwoju lub wejścia na każdy z wybranych rynków, a także budowa kompleksowych rozwiązań i dalsze umacnianie pozycji w kraju, pozwoli nam dołączyć do grona TOP 3 producentów maszyn dla sektora wydobywczego na świecie w obszarze Soft Rock Mining. Jednocześnie chcemy zbudować trzeci silny segment w Grupie w dynamicznie rozwijającym się obszarze Hard Rock Mining  – podsumowuje Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR SA.W ostatnich latach przeprowadziliśmy z sukcesem 16 akwizycji, w tym tę największą – Grupy KOPEX, dzięki czemu posiadamy obecnie kompleksowe portfolio rozwiązań dla przemysłu wydobywczego, energetyki oraz transportu i przeładunku towarów masowych. Integracja wszystkich przejętych podmiotów pozwoliła wygenerować efekty synergii w obszarach know-how i doświadczenia, znajomości rynków zagranicznych, relacji z klientami oraz efektywności operacyjnej całej organizacji. By wzmocnić te działania cały czas inwestujemy w nowe technologie i systematycznie udoskonalamy ofertę. Już teraz rozwiązania Grupy FAMUR obecne są u klientów w ponad 40 krajach na sześciu kontynentach, a udział eksportu w przychodach wynosi niemal 38 proc.

Grupa FAMUR wraz z połączoną częścią KOPEX SA
5 000
ponad 5 tys. pracowników
40
obecność w ponad 40 krajach na 6 kontynentach
~38%
udział eksportu w przychodach w 2017r.
>50%
planowany udziału eksportu w przychodach do 2023 r.


Dynamiczna ekspansja zagraniczna, umocnienie pozycji lidera w Polsce, oferowanie kompleksowych rozwiązań opartych o innowacyjne technologie oraz wejście w Hard Rock Mining – to główne cele nowej strategii rozwoju Grupy FAMUR na lata 2019–2023. Grupa planuje wzrost przychodów do poziomu 2,5–2,7 mld zł w 2023 roku, z czego ponad 50% ma pochodzić z eksportu. W efekcie wdrożenia nowej strategii, FAMUR chce stać się preferowanym, globalnym dostawcą kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego i przeładunkowego i wejść do światowego TOP 3 producentów maszyn dla sektora wydobywczego w obszarze Soft Rock Mining. W strategii szczególny nacisk położono na ścisłą współpracę z odbiorcą, od wsparcia go w pozyskaniu finansowania, poprzez projektowanie efektywnych, niezawodnych, bezpiecznych i innowacyjnych rozwiązań, uwzględniających potrzeby klienta i zapewniających value-for-money, przez optymalizowanie procesów produkcyjnych i logistycznych, zapewniających wysoką jakość produktów i dostawę zawsze na czas, aż po zapewnienie profesjonalnej obsługi posprzedażowej 24/7 oraz pełnej oferty usług dodanych.

Strategia FAMUR na lata 2019-2023

 Pobierz — FAMUR Strategia na lata 2019-2023

Nowy wizerunek

Wraz ze zmianami, jakie zachodzą w Grupie FAMUR, odświeżamy także nasz wizerunek. Mając świadomość, że nasza firma od lat pracuje na miano zaufanego producenta maszyn i urządzeń dla różnych gałęzi przemysłu i posiada już wyrobioną pozycję rynkową, zdecydowaliśmy się na lekką, unowocześnioną wersję logotypu.

Logo old
Logo new


Aby spółki wchodzące w skład Grupy były łatwo z nią kojarzone, zwłaszcza na rynkach zagranicznych, postanowiliśmy nadać nową formę ich logotypom. Poniżej przykłady takich zmian.