FAMUR - cel TOP 3 na świecie w 2023 roku
Grupa FAMUR

to polski lider w segmencie górnictwa podziemnego i odkrywkowego oraz systemów transportowo-przeładunkowych. Na tę pozycję pracowaliśmy wiele lat, jednocząc doświadczenie, wiedzę i potencjał produkcyjny znanych polskich marek branży wydobywczej, w tym dokonując konsolidacji z naszym największym krajowym konkurentem, Grupą KOPEX. Jesteśmy dziś zaangażowanym partnerem w procesie modernizacji górnictwa w Polsce i z powodzeniem oferujemy nasze produkty i usługi za granicą. Wciąż wyznaczamy sobie kolejne cele i szukamy nowych obszarów wzrostu, by dynamicznie budować przyszłą wartość naszej firmy tak dla klientów, jak i akcjonariuszy. To dlatego Grupa FAMUR wprowadza w życie nową strategię rozwoju na najbliższe 5 lat.

NASZA WIZJA

Preferowany, globalny dostawca kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego i przeładunkowego.

NASZA MISJA

Tworzymy zespół ludzi, których wspólną pasją jest wspieranie klienta w realizacji jego celów, poprzez dostarczanie efektywnych rozwiązań, uwzględniając najwyższe standardy środowiskowe.

NASZE WARTOŚCI
/upload/2018/09/WARTOŚCI-1.png
Dlaczego się zmieniamy?

Wierzymy, że ambitne cele strategiczne, które przed sobą postawiliśmy, pozwolą nam stać się preferowanym, globalnym dostawcą kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego i przeładunkowego. Jednym z naszych kluczowych motorów wzrostu jest ekspansja zagraniczna, dzięki której chcemy w 2023 r. ponad połowę naszych przychodów realizować z eksportu. Jasno sprecyzowane kierunki ekspansji i dobrze dobrana strategia rozwoju lub wejścia na każdy z wybranych rynków, a także budowa kompleksowych rozwiązań i dalsze umacnianie pozycji w kraju, pozwoli nam dołączyć do grona TOP 3 producentów maszyn dla sektora wydobywczego na świecie w obszarze Soft Rock Mining. Jednocześnie chcemy zbudować trzeci silny segment w Grupie w dynamicznie rozwijającym się obszarze Hard Rock Mining  – podsumowuje Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

W ostatnich latach przeprowadziliśmy z sukcesem 16 akwizycji, w tym tę największą – Grupy KOPEX, dzięki czemu posiadamy obecnie kompleksowe portfolio rozwiązań dla przemysłu wydobywczego, energetyki oraz transportu i przeładunku towarów masowych. Integracja wszystkich przejętych podmiotów pozwoliła wygenerować efekty synergii w obszarach know-how i doświadczenia, znajomości rynków zagranicznych, relacji z klientami oraz efektywności operacyjnej całej organizacji. By wzmocnić te działania cały czas inwestujemy w nowe technologie i systematycznie udoskonalamy ofertę. Już teraz rozwiązania Grupy FAMUR obecne są u klientów w ponad 40 krajach na sześciu kontynentach, a udział eksportu w przychodach wynosi niemal 38 proc.

Grupa FAMUR wraz z połączoną częścią KOPEX SA
5 000
ponad 5 tys. pracowników
40
obecność w ponad 40 krajach na 6 kontynentach
~38%
udział eksportu w przychodach
w 2017 r.
>50%
planowany udziału eksportu w przychodach do 2023 r.

Dynamiczna ekspansja zagraniczna, umocnienie pozycji lidera w Polsce, oferowanie kompleksowych rozwiązań opartych o innowacyjne technologie oraz wejście w Hard Rock Mining – to główne cele nowej strategii rozwoju Grupy FAMUR na lata 2019–2023. Grupa planuje wzrost przychodów do poziomu 2,5–2,7 mld zł w 2023 roku, z czego ponad 50% ma pochodzić z eksportu. W efekcie wdrożenia nowej strategii, FAMUR chce stać się preferowanym, globalnym dostawcą kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego i przeładunkowego i wejść do światowego TOP 3 producentów maszyn dla sektora wydobywczego w obszarze Soft Rock Mining. W strategii szczególny nacisk położono na ścisłą współpracę z odbiorcą, od wsparcia go w pozyskaniu finansowania, poprzez projektowanie efektywnych, niezawodnych, bezpiecznych i innowacyjnych rozwiązań, uwzględniających potrzeby klienta i zapewniających value-for-money, przez optymalizowanie procesów produkcyjnych i logistycznych, zapewniających wysoką jakość produktów i dostawę zawsze na czas, aż po zapewnienie profesjonalnej obsługi posprzedażowej 24/7 oraz pełnej oferty usług dodanych.

 

Strategia FAMUR na lata 2019-2023

Pobierz — FAMUR Strategia na lata 2019-2023

Nowy wizerunek

Wraz ze zmianami, jakie zachodzą w Grupie FAMUR, odświeżamy także nasz wizerunek. Mając świadomość, że nasza firma od lat pracuje na miano zaufanego producenta maszyn i urządzeń dla różnych gałęzi przemysłu i posiada już wyrobioną pozycję rynkową, zdecydowaliśmy się na lekką, unowocześnioną wersję logotypu.

Logo old
Logo new

Aby spółki wchodzące w skład Grupy były łatwo z nią kojarzone, zwłaszcza na rynkach zagranicznych, postanowiliśmy nadać nową formę ich logotypom. Poniżej przykłady takich zmian.