fbpx

Transport ludzi przewoźnikami taśmowymi może być szybszy – wspólny projekt Famuru, Carbomech i AGH

W dniach 8-10 listopada 2017 r. w Wiśle odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie”, organizowana przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego. W jej trakcie wygłoszono wspólny referat firm FAMUR, Carbomech Sp. z o.o. oraz Akademii Górniczo-Hutniczej na temat możliwości szybszej jazdy ludzi przenośnikami taśmowymi.

Jak zapewniają organizatorzy konferencji, celem spotkania była prezentacja ostatnich „osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie, z aspektami bezpieczeństwa ich eksploatacji”. W wydarzeniu tym wzięli udział użytkownicy i producenci sprzętu górniczego, a także reprezentanci jednostek naukowo-badawczych. W tym roku jeden ze specjalistów Famuru był współautorem prezentacji o tytule „Jazda ludzi przenośnikami taśmowymi z prędkością powyżej 2,5 m/s”. Temat ten staje się coraz bardziej istotny ze względu na wydłużające się drogi dojścia załóg górniczych do przodków wydobywczych. Zwłaszcza że w niektórych obszarach kopalń nie funkcjonują inne rodzaje transportu, jak szynowy czy podwieszany. Pracownicy muszą więc pokonywać te trasy pieszo. Tymczasem ich szybsze przemieszczanie oznaczałoby nie tylko więcej czasu na pracę wydobywczą, ale także mniejsze zmęczenie, a co za tym idzie większą koncentrację. Takie rozwiązanie ogranicza również ryzyko wypadków związanych z przemieszaniem się ludzi w wyrobiskach. Ze względu jednak na szereg wymagań, które muszą spełniać przenośniki przeznaczone do jazdy ludzi, aktualnie tylko niewielki procent tych urządzeń jest wykorzystywany w tym celu. Głównym ograniczeniem jest to, że jazda ludzi przenośnikiem taśmowym może się odbywać z prędkością nie większą niż 2,5 m/s, choć podstawowa prędkość liniowa większości przenośników taśmowych odstawiających urobek wynosi 3,15 m/s. Firmy FAMUR SA oraz Carbomech Sp. z o.o. nawiązały współpracę, by przeprowadzić badania i wypracować model przenośnika taśmowego, na którym będzie możliwy bezpieczny transport osób z wyższą – niż obecnie jest to dopuszczalne – prędkością. Opracowania metodyki badań, ich przeprowadzenia i sformułowania wniosków podjął się zespół z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Badania te wykazały, że w przypadku każdego przenośnika przewidzianego do jazdy ludzi należy dokonać odrębnej analizy ryzyka, odpowiednio doposażyć go w zespoły mechaniczne i elektryczne oraz przeszkolić załogę na przenośniku szkoleniowym. Po spełnieniu tych warunków jazda ludzi z prędkością 3,15 m/s może być równie bezpieczna, jak z prędkością 2,5 m/s.

Globe icon PL Globe icon