URZĄDZENIE ZWROTNO-PRZESUWNE GLINIK (FBE)

Urządzenie to przeznaczone jest do zabudowy w chodniku podścianowym w ciągu urządzeń odstawy urobku ze ścian eksploatacyjnych. Współpracuje z odpowiednio dobranym przenośnikiem zgrzebłowym podścianowym i przenośnikiem taśmowym wyposażonym w zasobnik pętlicowy. Stanowi podstawę przenośnika podścianowego oraz jest zwrotnią końcową przenośnika taśmowego. Służy do płynnego przeładunku transportowanego urobku. Umożliwia korygowanie położenia w trzech płaszczyznach wysypu przenośnika podścianowego. Na urządzeniu mogą być montowane przenośniki zgrzebłowe podścianowe o szerokości wewnętrznej do 1024 mm.

Glinik 1000 (FBE-1000) Glinik 1200 (FBE-1200)
Szerokość taśmy przenośnika taśmowego 1000 1200 mm
Długość najazdu przenośnika podścianowego 3085 3085 mm
Rodzaj sterowania urządzeniem hydrauliczne hydrauliczne
Ciśnienie zasilania 20 32 MPa
Sumaryczna siła do przekładki urządzenia 314/292 508/420 kN
Liczba siłowników do przekładki urządzenia 2 2
Liczba siłowników podnoszenia urządzenia 4 4
Liczba siłowników korekcji poprzecznej urządzenia 2 2
Liczba siłowników układu podnoszenia taśmy - 2