fbpx

Wizyta delegacji z Argentyny na Śląsku

Rozmowy międzyrządowe, zwiedzanie zakładów produkcyjnych połączone z prezentacją potencjału polskich spółek z branży wydobywczej i sektora energetycznego oraz podpisanie listu intencyjnego pomiędzy krajowymi firmami i największą spółką górniczą w Argentynie – to główne punkty programu oficjalnej wizyty przedstawicieli tego kraju, którzy od 12 do 13 czerwca br. przebywali na Śląsku. Wśród uczestników delegacji znalazły się najważniejsze osoby odpowiedzialne za branżę górniczą w Argentynie, m.in. z Ministerstwa Energii i Górnictwa oraz YCRT. W rozmowach uczestniczyli reprezentanci łączących się właśnie spółek FAMUR i KOPEX.

Głównym tematem rozmów z udziałem m.in. przedstawiciel polskiego Ministerstwa Energii i spółek górniczych była kwestia istotnego zaangażowania rodzimych firm w rozbudowę i modernizację tej gałęzi przemysłu w Argentynie. W najbliższych latach rząd tego kraju planuje przeprowadzić szereg inwestycji infrastrukturalnych, w ramach których będzie rozbudowywać sektor górniczy, tworzyć nowe zakłady energetyczne, linie kolejowe czy porty przeładunkowe. Dotychczasowa współpraca i zaangażowanie krajowych firm z branży maszynowej w realizację projektów w Argentynie, a także szeroko zakrojone plany rozwoju przemysłu w tym kraju, otwierają szereg możliwości dla istotnego zwiększenia obecności polskich firm na tym rynku. W ramach dwudniowej wizyty został zaprezentowany potencjał polskich spółek realizujących projekty inwestycyjne w branży wydobywczo-energetycznej na całym świecie. Podpisano również list intencyjny, którego przedmiotem jest współpraca polskich firm z YCRT w zakresie rozwoju kopalni MINA 5, zwłaszcza w zakresie dostaw maszyn, urządzeń i usług, służących do zaspokojenia potrzeb elektrowni węglowej w Río Turbio o mocy 240MW. Strony zadeklarowały transfer wiedzy, a także wsparcie instytucjonalne konieczne do pozyskiwania lepszego finansowania dla realizowanych wspólnie projektów. Jednym z punktów spotkania była wizyta argentyńskiej delegacji w zakładzie produkcyjnym Famuru, w trakcie której zostało zaprezentowane portfolio maszyn, urządzeń i usług oferowanych globalnie przez spółkę, a także przedstawiono plan prowadzonej aktualnie konsolidacji branży górniczej w Polsce, polegający na integracji części maszynowej Kopeksu z Grupą FAMUR. Program spotkań obejmujący wizytę m.in. w kopalni i elektrowni, a także w zakładzie produkcyjnym Famuru, dał możliwość zaprezentowania delegacji z Argentyny szeregu rozwiązań składających się na kompletny proces pozyskania energii – od wydobycia kopalin za pomocą nowoczesnego sprzętu, przez systemy transportowe, aż po moment uzyskania energii. Polskie firmy dysponują nowoczesnym know-how i możliwościami technologicznymi, dzięki którym są gotowe do całościowej realizacji projektów górniczo-energetycznych. Konsolidacja polskiej branży okołogórniczej, w efekcie której Grupa FAMUR będzie dysponować szerokim portfolio produktów i usług oraz dotychczasowymi doświadczeniami Famuru i Kopeksu na rynkach zagranicznych, pozwoli katowickiej firmie na bycie jednym z najważniejszych partnerów w planowanej rozbudowie i modernizacji argentyńskiego przemysłu. Argentyna jest drugą największą gospodarką Ameryki Południowej. Aktualnie cały przemysł wydobywczy stanowi około 4% jej PKB. Argentyńskie władze planują zwiększać jego udział w krajowym przemyśle, m.in. poprzez wsparcie dla inwestycji realizowanych w tej branży przez YRCT – państwową i jednocześnie największą spółkę wydobywczą węgla kamiennego w kraju. Plany rządu w Argentynie obejmują także modernizację i rozwój infrastruktury kolejowej, w zakresie taboru kolejowego, systemów trakcyjnych i zasilania, urządzeń sygnalizacyjnych, rozjazdów kolejowych czy profili stalowych.

Globe icon PL Globe icon