fbpx

Wyjaśnienie w odniesieniu do publikacji ISBnews “Projekt współpracy Famur i PFR przeznaczony jest początkowo na rynek polski”

W związku z artykułem “Projekt współpracy Famur i PFR przeznaczony jest początkowo na rynek polski”, który został opublikowany 30 listopada 2017 r. przez agencję ISBnews, a następnie przez Forsal.pl, Money.pl, Wyborcza.biz oraz inne media, powiadamiamy, że zostały tam zawarte nieprecyzyjne informacje dotyczące inwestycji w spółkę Mining Equipment Finance Sp. z o.o. Z publikacji wynika, że spółka celowa została już wsparta środkami w wysokości 300 mln zł, dzielonymi przez partnerów inwestycji poprzez objęcie udziałów. Tymczasem kwota 300 mln zł, jaką podano w publikacji, to jedynie potencjalna i maksymalna wartość, którą partnerzy mogą przeznaczyć na wsparcie działań spółki celowej w przyszłości, po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w zawartej w dniu 30.11.2017 r. Umowie wspólników.

Globe icon PL Globe icon