fbpx

Wzrost przychodów Grupy FAMUR w pierwszej połowie 2022 roku.

W pierwszym półroczu 2022 roku przychody Grupy FAMUR osiągnęły poziom 550  mln zł, a zysk netto wyniósł 14 mln zł. W samym drugim kwartale br. przychody wyniosły 290 mln zł, co stanowi wzrost o 24 proc. względem porównywalnego okresu ubiegłego roku. To przełożyło się na poprawę wyniku EBITDA, która w drugim kwartale 2022 roku wyniosła 99 mln zł (wzrost o 34 mln zł względem okresu porównywalnego), a łącznie w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 191 mln zł. Nadwyżka środków pieniężnych nad długiem brutto wyniosła 349 mln zł. Udział w sprzedaży rynków zagranicznych wyniósł 44proc.

Pierwsza połowa 2022 roku to także pierwszy pełen okres sprawozdawczy w Grupie FAMUR dla segmentu fotowoltaiki, który wygenerował 26 mln zł przychodu. 

Działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii to efekt ogłoszonej w maju ub. roku decyzji o zmianie kierunków strategicznych i wejściu spółki w projekty z obszaru OZE. Celem zielonej transformacji Grupy jest osiągnięcie do końca 2024 roku ok. 70 proc. przychodów ze źródeł niezwiązanych z węglem energetycznym.

– W drugim kwartale 2022 roku Grupa FAMUR zwiększyła swoje przychody oraz poprawiła rentowność EBITDA, mimo wciąż obecnego w globalnej gospodarce wyjątkowo wysokiego stopnia niepewności. Z jednej strony utrzymujące się wysokie ceny paliw kopalnych wpływały na poziom zapytań ofertowych, z drugiej musieliśmy się mierzyć z wysokimi cenami surowców oraz zaburzeniami w łańcuchu dostaw. Jednak wypracowany przez lata elastyczny model naszej organizacji pomagał w szybkiej adaptacji do dynamicznych zmian rynkowych – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

Rozwój segmentu PV w Grupie FAMUR

W segmencie fotowoltaiki FAMUR rozwija nowe projekty oraz kontynuuje budowę farm solarnych. Na koniec czerwca 2022 roku szacunkowa łączna moc projektów, na różnym etapie rozwoju, wynosiła ponad 2,1 GW, w tym ok. 309 MW z wygraną aukcją 2019, 2020 i 2021.

W czerwcu br. należący do Grupy FAMUR Projekt Solartechnik (PST) zawarł przedwstępną umowę z należąca do międzynarodowego niezależnego producenta energii Alternus Energy Group (Alternus) spółką Spoleto – dotyczącą sprzedaży portfela projektów farm słonecznych o łącznej mocy 184 MW na różnych etapach realizacji. Dokument przewiduje też budowę elektrowni solarnych na bazie tych projektów. PST świadczyć będzie również po sprzedaży usługę utrzymania farm fotowoltaicznych będących przedmiotem transakcji. Łączna wartość umowy wyniesie ok. 750 mln zł.

– Umowa z Alternus Energy Group to pierwsza transakcja sprzedaży elektrowni solarnych przeprowadzona przez PST, od momentu wejścia w struktury Grupy FAMUR i jednocześnie jedna z największych wartościowo transakcji w historii branży PV w regionie CEE. Jej podpisanie potwierdza, że w rok po wejściu w sektor farm solarnych, wraz z PST, osiągnęliśmy na tym rynku pozycję zaufanego partnera – komentuje Mirosław Bendzera. – W kolejnych miesiącach będziemy kontynuować działania polegające na upraszczaniu struktury prawno-organizacyjnej segmentu PV w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania. Skupimy się na finalizacji umowy sprzedaży portfela farm, zgodnie z zawartą umową przedwstępną, budowie farm oraz rozwoju nowych projektów zarówno w kraju, jak i w Niemczech – dodaje.

Wyniki w segmencie maszyn górniczych

W drugim kwartale 2022 roku segment maszyn górniczych wygenerował 524 mln zł przychodów, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi wzrost o 24 mln zł, tj. o 5 proc. W drugim kwartale bieżącego roku FAMUR pozyskał nowe zamówienia z kraju i zagranicy za ok. 192 mln zł, co oznacza poprawę o ok. 40 mln zł (26 proc.) względem poprzedniego kwartału, a rok do roku wzrost o ok. 57 mln zł (42 proc.). Łączny portfel zamówień, rozumiany jako dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów, na 30 czerwca 2022 roku wzrósł do ok. 736 mln zł względem ok. 592 mln zł na koniec pierwszego kwartału br.

W segmencie maszyn górniczych widoczny jest wzrost popytu na nowe urządzenia, będący następstwem utrzymujących się na rekordowych poziomach cen paliw kopalnych. Aktywność zagraniczna Grupy FAMUR koncentruje się na zwiększeniu obecności m.in. w Indonezji, krajach Ameryki Północnej czy Chinach.

Ożywienie w segmencie maszyn górniczych jest obserwowane również na rynku polskim. W czerwcu bieżącego roku oferta Famuru na najem sprzętu górniczego o szacunkowej wartości umowy ok. 96 mln zł została wybrana w postępowaniu przetargowym organizowanym przez znaczącego polskiego kontrahenta. Ponadto spółka zawarła szereg umów o mniejszej wartości na najem i dostawy maszyn oraz usługi posprzedażowe.

– W kolejnych kwartałach będziemy kontynuować wdrażanie nowych kierunków strategicznych w celu przekształcenia Grupy FAMUR w holding inwestujący w zieloną transformację i perspektywiczne branże przemysłowe. Intensywnie pracujemy nad kolejnymi projektami akwizycyjnymi, które umożliwią nam realizację tego celu. Długoterminowy rozwój Grupy FAMUR wymaga nie tylko dywersyfikacji źródeł przychodów, zgodnie z transformacją energetyczną, oraz ścisłego monitorowania ponoszonych nakładów, ale też ciągłego inicjowania rozwiązań operacyjnych, które będą efektywne kosztowo, bezpieczne dla naszych pracowników i przyjazne dla środowiska. W tym celu wraz z niezależnym doradcą zewnętrznym rozpoczęliśmy opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Grupy FAMUR – podsumowuje Mirosław Bendzera.

Globe icon PL Globe icon