fbpx

Zaproszenie do przetargu

FAMUR SA z siedzibą: 40698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51 (rejestr przedsiębiorców KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000048716, NIP 6340126246, wpłacony w całości kapitał zakładowy w wysokości 5.747.632,12 złotych) informuje o kontynuacji procesu dezinwestycji nieruchomości zbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej.

Kontynuowane działania dezinwestycyjne są bezpośrednio związane z przyjętą przez Grupę FAMUR strategią, zakładającą między innymi koncentrację działalności na obszarach bezpośrednio związanych z core business Grupy FAMUR. W toku realizowanego procesu, zarząd FAMUR SA planuje przeznaczyć do zbycia w postaci udziałów spółki celowej DE ESTATE istotną część nieruchomości nieoperacyjnych należących do Grupy FAMUR o różnym stopniu atrakcyjności a stanowiących obecnie majątek spółki celowej DE ESTATE sp. z o.o.

W związku z powyższym FAMUR SA zaprasza do składania ofert na zakup pakietu wszystkich (100%) udziałów w kapitale zakładowym DE ESTATE sp. z o.o. z siedzibą: 40698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51 (wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000758723, posiadającej NIP 6342941418, o kapitale zakładowym w wysokości 7.005.000,00 zł), która to spółka posiada zasadnicze aktywa w postaci nieruchomości i wynikających z przedwstępnych umów sprzedaży wierzytelności wobec FAMUR SA o zawarcie umów sprzedaży nieruchomości – w Katowicach, Tychach, Bytomiu, Zabrzu, Tarnowskich Górach, Rybniku, Wałbrzychu oraz Piotrkowie Trybunalskim.

FAMUR SA informuje, że bliższe informacje (w tym dane dotyczące nieruchomości, warunki składania ofert oraz zasady, na których możliwe jest kompleksowe zapoznanie się z sytuacją faktyczną i prawną DE ESTATE sp. z o.o. i nieruchomości), zawarte zostały w szczegółowym zaproszeniu do składania ofert dostępnym w plikach widocznych poniżej, z tym zastrzeżeniem, że ostateczny termin wpłaty wadium to 8.11.2019, a ostateczny termin składania ofert to 22.11.2019.

1. Zaproszenie do przetargu

2. Wzór oświadczenia NDA

3. Wzór umowy sprzedaży

4. Opis nieruchomości

Globe icon PL Globe icon