Zarząd i Rada Nadzorcza

Więcej


Zarząd

Mirosław Bendzera
Prezes Zarządu

Odpowiada za strategię i rozwój Grupy FAMUR.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku Zarządzanie i Marketing. Pełnił funkcje w organach takich spółek jak Ponar Wadowice SA i Ponar Silesia SA oraz zajmował stanowisko menadżerskie w Toyota Motor Poland Co. Ltd. Od 2009 roku zasiada w zarządach spółek powiązanych z Grupą TDJ. Był Prezesem Zarządu w Odlewni Żeliwa Śrem SA, Pioma-Odlewnia sp. z o.o. oraz Polskiej Grupy Odlewniczej SA. W październiku 2014 roku objął stanowisko Prezesa FAMUR SA. Od stycznia do lipca 2016 roku był również członkiem Zarządu spółki Elgór+Zamet Sp. z o.o..

Beata Zawiszowska
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Koordynuje finanse i księgowość Grupy FAMUR.

Od 1998 roku zasiada w zarządach spółek powiązanych z Grupą TDJ. Jest członkiem Zarządu FAMUR SA od 2002 roku, tj. od początku tworzenia Grupy. Odpowiada m.in. za dostosowywanie nowych spółek w Grupie do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i pozyskiwanie finansowania. W 2016 roku została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu KOPEX SA.

Dawid Gruszczyk
Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży

W Grupie FAMUR zarządza sprzedażą krajową i eksportową.

Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach, Studia Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im gen. Ziętka w Katowicach. W latach 2003-2008 związany z firmą ELGÓR + HANSEN Sp. z o.o., gdzie pracował w Biurze Doradców Zarządu. Następnie od 2004 r. pełnił funkcje zarządcze w spółce ELGÓR + ZAMET sp. z o.o. W Zarządzie FAMUR SA zasiada od stycznia 2016 r.

Tomasz Jakubowski
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground

W Grupie FAMUR odpowiada za zarządzanie operacyjne w segmencie Underground.

Jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. Ukończył także podyplomowe studia menadżerskie oparte na strukturze programu MBA, organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie przy współpracy z Uniwersytetem Minnesota (USA). Podczas swojej kariery zawodowej pełnił funkcje kierownicze i był członkiem zarządów wielu spółek kapitałowych Grupy TDJ, m.in. w Zakładach Mechanicznych Zamet SA i FMG Pioma SA. W latach 2003-2010 pełnił funkcje Prezesa i Wiceprezesa Zarządu FAMUR SA, był także Prezesem Zarządu Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS SA. Od lipca 2012 r. był członkiem Rady Nadzorczej w Kompanii Węglowej SA, a od maja 2014 r. do stycznia 2015 r. pełnił w tej spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Restrukturyzacji i Rozwoju. Od maja 2015 roku Tomasz Jakubowski pełnił funkcję Prezesa Zarządu Zamet SA. W strukturze Grupy Zamet sprawował ponadto funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zamet – Budowa Maszyn SA (od sierpnia 2017 roku) oraz Prezesa Zarządu Zamet Industry sp. z o.o. (od stycznia 2018).

Ireneusz Kazimierski
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Biznesu

W Grupie odpowiada za wsparcie zarządu, sprzedaży i R&D, współpracę z obecnymi i perspektywicznymi klientami, rozwój na nowych i obecnych rynkach, a także wspieranie rozwoju produktu oraz wypracowanie partnerstw strategicznych. Sprawuje także nadzór nad spółkami stowarzyszonymi prowadzącymi działalność w ramach obszaru Surface. 

Jest absolwentem Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Posiada certyfikat ukończenia programu rozwoju kadry menedżerskiej ICAN Institute Harvard Business.

Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku w Ceramice Paradyż. W późniejszym okresie był związany z takimi firmami jak Ultra Pack i Grupą Rovese (Cersanit, Opoczno), zajmując kolejne szczeble stanowisk zarządczych. Jako CEO Rovese odpowiadał m.in. za realizację strategii rozwojowej, angażując się w proces przemian firmy w organizację o zasięgu globalnym. Od listopada 2017 do marca 2019 pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „GLINIK” sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach. Od listopada 2017 do listopada 2019 piastował stanowisko wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych PGO S.A. W zarządzie FAMUR SA od listopada 2019.


Rada Nadzorcza

Tomasz Domogała
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jest absolwentem programu Master of Business Administration na Stanford Graduate School of Business w USA. Uzyskał również dyplomy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz University of Loughborough w Wielkiej Brytanii na Wydziale Mechanical and Manufacturing Engineering. Od 2004 roku jest członkiem Rady Nadzorczej FAMUR SA, a od 2010 roku jest jej przewodniczącym. W tym samym roku Tomasz Domogała objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej funduszu TDJ i tym samym przejął kontrolę nad spółkami wchodzącymi w skład portfela inwestycyjnego, jako właściciel całej Grupy TDJ. Funduszowi podlegają obecnie m.in. cztery duże giełdowe grupy kapitałowe: FAMUR, KOPEX, Polska Grupa Odlewnicza oraz Zamet Industry. Tomasz Domogała inwestuje także na rynku nieruchomości oraz w start-upy. Jest założycielem Fundacji TDJ Na Rzecz Edukacji I Rozwoju, wspierającej edukację oraz rozwój dzieci i młodzieży. W roku 2016 przejął kontrolę nad Grupą KOPEX, wieńcząc tym samym największą akwizycję w branży producentów maszyn górniczych w Polsce.

Czesław Kisiel
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu TDJ Sp. z o.o., odpowiedzialny za ład korporacyjny w całej Grupie, z którą związany jest od roku 1992. W wielu jej spółkach pełnił funkcje zarządcze, biorąc aktywny udział w licznych procesach inwestycyjnych i akwizycyjnych. Obecnie zasiada w organach zarządzających i radach nadzorczych wielu podmiotów grupy kapitałowej TDJ. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym i finansami przedsiębiorstw. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomiki Produkcji. Absolwent Podyplomowych Studiów Menedżerskich opartych o strukturę MBA, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Adam Toborek
Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem programu Master of Business Administration Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył także liczne kursy menadżerskie. Zawodową karierę rozpoczynał w spółkach BRADO, gdzie piastował m.in. stanowisko Prezesa Zarządu Z.M. BRADO 2 SA. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu także w RODO SRL w Rumunii oraz Lodus Sp. o. o.. Był Dyrektorem Centrum Dystrybucji w Animex SA (Smithfield Foods Incorporated), a w latach 2000-2015 związał się z fińską Grupą RAMIRENT, gdzie sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu RAMIRENT Scaffolding Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu RAMIRENT SA. Od kwietnia 2015 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu NiUW Glinik, a rok później został Prezesem Zarządu tej spółki. Od 2017 r. związany z FAMUR SA. Od stycznia 2018 r. sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu FAMUR SA, natomiast od 1 stycznia 2019 r. do dnia 21 czerwca 2021r. - Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży eksportowej Underground.

Jacek Leonkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Handlowej, jest absolwentem CEMS Master in International Management na CBS w Kopenhadze, studiował także w Madrycie. Karierę zawodową rozpoczął w banku inwestycyjnym J.P. Morgan w Londynie, gdzie pracował w zespołach Equity Capital Markets, Debt Capital Markets oraz Equity Private Placements. Był również członkiem zespołu Debt Capital Partners banku Merrill Lynch w Londynie. Następnie był związany z PKO TFI, gdzie zajmował się analizą rynku akcji, zwłaszcza spółek z sektora budowlanego, przemysłowego, deweloperskiego i transportowego. W latach 2013-2015 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w PKP SA, gdzie odpowiadał m.in. za nadzorowanie procesów prywatyzacyjnych w Grupie PKP. Przeprowadził m.in. debiut giełdowy i ABB spółki PKP Cargo. W okresie od stycznia 2015 do marca 2016 był prezesem PKP Intercity SA. Od kwietnia 2016 r. jest partnerem zarządzającym TDJ Equity, gdzie odpowiada za nadzór właścicielski oraz strategię inwestycyjną tego obszaru. Jest także członkiem Rad Nadzorczych spółek wchodzących w skład Grupy TDJ: Odlewnia Śrem SA, Pioma Odlewnia sp. z o.o. oraz PGO SA.

Dorota Wyjadłowska
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku finanse, a także studia podyplomowe z prawa finansowego i podatkowego w Szkole Głównej Handlowej oraz z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Dorota Wyjadłowska zdała również państwowy egzamin na doradcę podatkowego i uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Była związana z krakowską Izbą Skarbową. Pełniła funkcję członka Zarządu w Equus SA oraz prezesa Spółki Doradztwa Podatkowego KDT Sp. z o.o. Od 2001 roku jest właścicielem Kancelarii Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska, a w 2015 r. została mianowana na stanowisko wiceprezesa Zarządu w obszarze finansów i podatków w firmie Longline Sp. z o.o.
Dorota Wyjadłowska spełnia ustawowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej FAMUR SA.

Tomasz Kruk
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Menedżerskiego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii (specjalizacja: zarządzanie strategiczne). Edukację w zakresie zarządzania ryzykiem zdobywał w SGH w Warszawie (Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych). Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami (Prince2 Foundation Examination). W 2008 r. zdobył dyplom Certified Internal Auditor (CIA). Jest członkiem International Compliance Association oraz The Institue of Internal Auditors. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze audytu zapewnienia zgodności, audytu wewnętrznego i kontroli specjalnych, audytów doradczych, doradztwa w sprawach spornych, zarządzania ryzykiem oraz w projektach z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i nadzorcze, w tym jako członek komitetów inwestycyjnych. Przez kilkanaście lat współpracował bezpośrednio z zarządami i radami nadzorczymi spółek sektora prywatnego i publicznego. Tomasz Kruk spełnia ustawowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej FAMUR SA.