fbpx

Zielona transformacja Grupy FAMUR “Inwestycją roku”

Nagroda przyznana za zieloną transformację Grupy FAMUR, zapoczątkowaną ogłoszeniem w maju 2021 roku nowych kierunków strategicznych spółki, wręczona została w trakcie konferencji EURO Power i OZE Power. Inicjatywa „Liderzy Świata Energii” ma na celu wyróżnienie projektów realizowanych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i ze strategią zarządzania przekładającą się na efektywność energetyczną. 
Pozostałymi nominowanymi projektami w kategorii „Inwestycja Roku” były: podpisanie umowy pomiędzy KGHM i amerykańską NuScale Power oraz przejęcie przez Polenergię spółki Edison Energia.
W maju 2021 roku FAMUR, holding technologiczny dostarczający rozwiązania dla branż energetycznej, wydobywczej oraz transportowo-przeładunkowej, ogłosił decyzję o zmianie kierunków strategicznych i wejściu w projekty z obszaru odnawialnych źródeł energii (OZE).

Zielona transformacja Grupy FAMUR zakłada, że spółka będzie dążyć do osiągnięcia do końca 2024 roku ok. 70 proc. przychodów ze źródeł niezwiązanych z węglem energetycznym. Budowa holdingu inwestującego m.in. w obszar OZE rozpoczęła się od połączenia zasobów i kompetencji czołowego podmiotu na polskim rynku odnawialnych źródeł energii – Projekt Solartechnik z TDJ i Grupą FAMUR. W wyniku inwestycji powstał podmiot, w którym skoncentrowane są projekty i kompetencje, niezbędne do realizacji planów w obszarze PV. Przewagi i szeroko pojęty kapitał rozwojowy, jaki wniosły we wspólne przedsięwzięcie FAMUR i TDJ oraz wyjątkowe kompetencje i doświadczenie zespołu PST, stanowią unikalną bazę do jego szybkiego i efektywnego skalowania.

 Po upływie niespełna roku od rozpoczęcia zielonej transformacji naszej spółki, dzięki wysiłkowi całego zespołu już możemy pochwalić się sporymi osiągnięciami. Przyznane wyróżnienie jest potwierdzeniem, że eksperci rynku energetycznego pozytywnie oceniają nasze działania. Konsekwentnie będziemy realizować wdrażanie zmodyfikowanych kierunków strategicznych, celując w mocną pozycję we wciąż kształtującym się sektorze energetyki odnawialnej. To obszar, który w najbliższych latach stanowić będzie istotny element rozwoju rynku energii w Polsce, a dla nas istotny element dywersyfikacji naszego biznesu – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

Dzięki konsolidacji potencjału trzech firm w ciągu niespełna roku FAMUR  aktualnie dysponuje projektami PV o mocy ok. 1.5 GW i konsekwentnie rozwija ofertę usług z zakresu budowy i realizacji wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych oraz rozwiązań PV dla segmentu B2B. W budowie są farmy fotowoltaiczne o mocy ok. 134,4 MW, warunki przyłączenia uzyskały projekty o łącznej mocy przekraczającej 500 MW, na kolejnych etapach rozwoju są projekty o mocy 1317 MW.

– Dzięki współpracy Projekt Solartechnik, Grupy FAMUR i TDJ możemy realizować nasze cele biznesowe na szerszą niż dotąd skalę. Połączenie naszych potencjałów i kompetencji pozwala nam efektywniej rozwijać sektor fotowoltaiki w Polsce – coraz bardziej istotnej gałęzi rynku energetycznego. Liczę także, że doświadczenie i wsparcie naszych partnerów przyczyni się do ekspansji na inne rynki europejskie – mówi Maciej Marcjanik, prezes zarządu i współwłaściciel Projekt Solartechnik.

W konkursie Liderzy Świata Energii Grupa FAMUR była nominowana w dwóch kategoriach. Obok „Inwestycji Roku” także jako „Dostawca Rozwiązań dla Sektora”, za stworzenie innowacyjnej sali SIGMA (Service in Grid Monitoring Area).

Sala „Service in Grid Monitoring Area” (SIGMA) funkcjonuje od września 2021 roku w katowickiej siedzibie Grupy FAMUR. Od tego czasu za jej pomocą prowadzone są szkolenia z obsługi urządzeń i maszyn wyprodukowanych przez spółkę. Uniwersalne wyposażenie umożliwia szybszą diagnostykę i wsparcie techniczne dla klientów z różnych gałęzi przemysłu, co optymalizuje obsługę serwisową. To istotna optymalizacja, pozwala znacząco skrócić czas obsługi, gdyż nie jest konieczny dojazd z kraju na miejsce pracy maszyn, co niekiedy zajmowało kilka dni.

W ramach konkursu „Liderzy Świata Energii” wyróżnienia wręczono łącznie w sześciu kategoriach. Poza Inwestycją Roku były to także: Człowiek Roku; Manager Roku; Producent Roku; Innowacja Roku i Dostawca Rozwiązań dla Sektora. Konferencja EURO Power i OZE Power odbywa się od 7 do 8 kwietnia w Warszawie.

Globe icon PL Globe icon