fbpx

Zmiany personalne w Zarządzie FAMUR SA

Z dniem 1 stycznia 2018 roku, w związku ze złożoną rezygnacją, z Zarządu FAMUR SA odejdzie Zbigniew Fryzowicz. Pozostanie on jednak w strukturach Grupy, obejmując funkcję doradcy Zarządu ds. produkcyjno-handlowych. Decyzją Rady Nadzorczej spółki na stanowisko wiceprezesa Zarządu powołany został natomiast Adam Toborek, który jednocześnie będzie realizował zadania prezesa Segmentu Kompleksów Ścianowych.

– Zmiany personalne w Zarządzie FAMUR SA są przykładem optymalnej sukcesji wewnątrz organizacji. Nowym członkiem władz spółki zostaje Adam Toborek, który – po sukcesach osiągniętych w NiUW Glinik – wnosi do Grupy FAMUR praktyczne doświadczenie w międzynarodowym rozwoju handlu, a jego głównym celem będzie wzmocnienie pozycji Famuru na rynkach eksportowych w ramach strategii Go Global. W swoich działaniach będzie wspierany przez pozostającego w firmie w randze doradcy Zarządu ds. produkcyjno-handlowych Zbigniewa Fryzowicza. Jestem przekonany, że taki model sukcesji, łączący nowe spojrzenie na działalność spółki z wieloletnią jej znajomością, jest odpowiedzią na aktualne wyzwania stojące przed Grupą – mówi Mirosław Bendzera, prezes Zarządu FAMUR SA Zbigniew Fryzowicz posiada wieloletnie doświadczenie w spółkach przemysłowych. Rozpoczął swoją karierę w 1980 roku w NFUG „NOWOMAG” na stanowisku mistrza produkcji. W ciągu wielu lat pracy w tej spółce awansował do funkcji prezesa Zarządu i dyrektora ds. produkcyjno-handlowych. Pracował również w Grupie Kapitałowej FASING oraz zasiadał w organach zarządczych FMG „PIOMA”. W latach 2008-2010 Zbigniew Fryzowicz pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu FAMUR SA, a następnie w latach 2011-2013 prezesa Zarządu ZMG „GLINIK”. Od czerwca 2015 roku ponownie pełnił funkcję członka Zarządu FAMUR SA Na przestrzeni swojej długoletniej kariery Zbigniew Fryzowicz przeprowadzał podległe mu zakłady przez trudne procesy zmian. Zrestrukturyzował zakłady w Nowym Sączu, Piotrkowie Trybunalskim i Gorlicach, a także uczestniczył w opracowaniu oraz konsekwentnym wdrożeniu Programu Integracji Operacyjnej w Grupie FAMUR. Nadzorował również transfer procesów produkcyjnych ze starych hal Famuru i ich organizację w ramach uruchamianego pod jego nadzorem nowego zakładu produkcyjnego Grupy. W ostatnich miesiącach był odpowiedzialny także za integrację funkcji przejętych zakładów Kopeksu w Zabrzu i Rybniku z zasobami Grupy FAMUR. Zbigniew Fryzowicz angażował się w działania handlowe, negocjując kontrakty zagraniczne m.in. w Turcji czy Rosji, a także poszukując nowych możliwości zastosowania produktów firmy. Z kolei Adam Toborek swoją zawodową karierę rozpoczynał w spółkach BRADO. W latach 2000-2015 był związany z Grupą RAMIRENT, gdzie sprawował funkcje wiceprezesa Zarządu RAMIRENT Scaffolding oraz członka Zarządu RAMIRENT SA Od kwietnia 2015 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu NiUW Glinik, a rok później został nominowany prezesem Zarządu tej spółki. W tym czasie razem z zespołem z sukcesem wdrażał nową strategię rozwoju NiUW Glinik, która została oparta o specjalizację produktów i wprowadzenie ich na rynek globalny oraz o budowę trwałych relacji z czołowymi, światowymi koncernami wiertniczymi. W ostatnich dwóch latach Adam Toborek był odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie nowej strategii spółki, przeprowadzenie szeregu inwestycji w nowe technologie, modernizację zakładu produkcyjnego oraz nawiązanie relacji i pozyskanie zleceń od największych światowych graczy w segmencie świdrów. Te działania pozwoliły na znaczny wzrost wyniku finansowego NiUW Glinik, a także na skokowe zwiększenie udziału przychodów ze sprzedaży eksportowej, który w 2017 roku wyniesie blisko 90%. Dzisiaj NiUW Glinik jest firmą globalną, a narzędzia wiertnicze z gorlickiej fabryki trafiają do odbiorców w Europie, Afryce, Azji, Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.

Globe icon PL Globe icon