ZWROTNIA TYPU RYFAMA PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO

Zwrotnia RYFAMA przenośnika taśmowego może współpracować z przenośnikami taśmowymi o różnej szerokości taśmy, z zastosowaniem konstrukcji podwieszonej lub konstrukcji wsporczej (opartej na spągu). Zwrotnię można stosować przy współpracy dwóch środków transportu w sytuacji najazdu jednego środka na drugi, przy potrzebie wzajemnego ich przesuwania, w związku z przemieszczaniem się miejsca załadunku urobku. Jednym z tych środków transportu jest przenośnik taśmowy, którego końcówkę stanowi zwrotnia typu RYFAMA.

Jednocześnie zwrotnia ma zastosowanie jako podbudowa napędów do przenośników podścianowych. Zwrotnia dzięki zastosowaniu na jej członach w górnym przedziale biegu taśmy, specjalnie wyprofilowanej niecki transportowej oraz usztywnionej konstrukcji, stwarza optymalne warunki do przesypu urobku z jednego przenośnika na drugi.

Taśma transportowa jest przewijana przez bęben zamontowany na członie zwrotnym zwrotni. Taśma na bębnie przechodzi z dolnej nitki do górnej, która jest nitką transportującą urobek. Przenośnikiem sypiącym urobek na zwrotnię może być przenośnik o różnej konstrukcji, przy czym jego napęd wysypowy lub zwrotnia bierna wysypowa jest zamocowana trwale na wózku podnapędowym zwrotni. Wózek podnapędowy oraz wózki blokujące zwrotni, są połączone układem siłowników hydraulicznych, dzięki czemu jest możliwe ich wzajemne przesuwanie i blokowanie względem konstrukcji członów zwrotni.

Członowa konstrukcja zwrotni umożliwia znaczną dowolność w kształtowaniu długości zwrotni, a tym samym długości najazdu przenośnika sypiącego na zwrotnię, dzięki czemu przenośnik sypiący może być przesuwany względem współpracującego przenośnika taśmowego, bez potrzeby zmiany długości przenośnika taśmowego (przenośnik sypiący z wysypem znajdującym się nad zwrotnią nasuwa się na przenośnik taśmowy).

Wydłużanie (lub skracanie) zwrotni odbywa się przez dokładanie (odejmowanie) członów podstawowych zwrotni do członowej konstrukcji (połączenie za pomocą łączników kształtowych).

Długość zwrotni (min. - maks.) 6,0 - 51,0 m
Stosowane szerokości taśmy 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm
Maksymalna długość przenośnika sypiącego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcją przenośnika sypiącego
Maksymalna szerokość przenośnika sypiącego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcją przenośnika sypiącego
Maksymalna długość przenośnika taśmowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcją przenośnika sypiącego
Prędkość transportowa strugi urobku przenośnika sypiącego, wydajność oraz zainstalowana moc zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcją przenośnika sypiącego
Prędkość taśmy, wydajność oraz zainstalowana moc przenośnika taśmowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcją przenośnika sypiącego
Stosowane średnice bębnów zwrotnych 400 - 800 mm
Dopuszczalne nachylenie podłużne chodnika ±30 °
Maks. siła przesuwania przenośnika sypiącego 2432 kN
Maks. siła przesuwania zwrotni 1929 kN
Wysokość członu zwrotni 680 - 1080 mm
Wielkość korekcji pionowej członów zwrotni 360 mm
Wielkość korekcji poziomej 485 mm
Liczba stojaków kotwiących 2 - 8 szt.
Liczba siłowników przesuwających 2 szt.
Maksymalne ciśnienie zasilania siłowników 32 MPa
Wytrzymałość złączy między członami zwrotni 2 x 3000 lub 4 x 3000 kN
Stosowane długości członów podstawowych 1500, 3000 lub inna mm
Sposoby kotwienia zwrotni rozparcie o strop, rozparcie na boki o ocios chodnika, układ z rozparciem o strop i na boki
Typy niecki profilującej człon zwrotni ślizgowy, rolkowy, mieszany (ślizgowo- rolkowy)