Kontakt

FAMUR S.A.
ul. Armii Krajowej 51
40-698 Katowice

Centrala Grupy

Centrum Serwisowe

T: +48 32 359 67 78
serwis@famur.com
(24 godziny na dobę)

Dla Mediów

Martis Consulting
Aneta Rumniak
T: +48 605 415 444
aneta.rumniak@mc.com.pl

Dla Inwestorów

Sprzedaż

Systemy ścianowe

Kombajny ścianowe:
T: +48 32 359 64 50

Obudowy ścianowe:
T: +48 32 359 67 56

Przenośniki zgrzebłowe:
T: +48 32 359 67 57

systemyscianowe@famur.com

FAMUR na świecie