fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

GRENEVIA SA z siedzibą w Katowicach (40-202), Al. Roździeńskiego 1a,  w trosce o bezpieczeństwo, poszanowanie i respektowanie Państwa praw, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności przedstawia politykę, wyjaśniając zasady stosowania, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

GRENEVIA SA przetwarzając dane osobowe, stosuje się do poniższych wytycznych, realizując przynajmniej jeden warunek przetwarzania danych osobowych.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, czyli minimalizacja danych,
 4. prawidłowe i w miarę potrzeb uaktualniane,
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Zgodność przetwarzania z prawem:

 1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego, w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest GRENEVIA SA z siedzibą w Katowicach (40-202),  Al. Roździeńskiego 1a, KRS: 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 6340126246.

Inspektor ochrony danych

Można się z nim skontaktować pod adresem e-mail: iod@famur.com.pl oraz pisemnie, przesyłając korespondencję na adres GRENEVIA SA ul. Armii Krajowej 51, 40-202 Katowice z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. udzielona zgoda,
 2. wykonanie umowy,
 3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 4. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. ochrona własności pracodawcy lub klienta.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany na podstawie następujących kryteriów:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować administratora danych do przechowywania danych przez określony czas,
 2. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych,
 3. okres niezbędny do świadczenia usług przez administratora danych,
 4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 1. podmioty świadczące usługi IT,
 2. kurierzy,
 3. firmy dostawcze,
 4. firmy ochroniarskie,
 5. podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa,
 6. inne spółki Grupy Grenevia na zasadzie współadministrowania.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych

Macie Państwo prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),
 3. ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
 4. przenoszenia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacji nadającym się do odczytu maszynowego, macie Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi; jeżeli jest to technicznie możliwe macie prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.

Macie Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania swoich danych osobowych przez GRENEVIA macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Zabezpieczenia, jakie zastosowano dla ochrony Państwa danych, są zgodne z wymogami prawa i gwarantują odpowiedni poziom poufność danych.

Przetwarzanie danych w mediach społecznościowych

GRENEVIA SA posiada profile w mediach społecznościowych i prowadzi strony internetowe na następujących portalach społecznościowych (dalej: operator/operatorzy):

Facebook

You Tube

Linkedin

Vimeo

Instagram

TikTok

Twitter/X

GRENEVIA SA ma ograniczony wpływ na przetwarzanie danych osobowych przez operatorów w zakresie, w jakim operatorzy przetwarzają te dane jako odrębni Administratorzy lub Współadministratorzy (np. zarządzenie użytkownikami i udostępnianymi informacjami, współadministrowanie z Facebookiem).

W kwestiach, na które możemy mieć wpływ, działamy w ramach udostępnionych możliwości w zakresie obsługi zgodnej z zasadami prywatności operatora.

Operator obsługuje całą infrastrukturę informatyczną usługi, posiada własną politykę prywatności i utrzymuje z Państwem kontakt (jeżeli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem usługi danego portalu społecznościowego). Ponadto operator ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie kwestie związane z Państwa danymi na profilu użytkownika, do którego jako GRENEVIA SA nie posiadamy dostępu.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez operatora możecie Państwo znaleźć w polityce prywatności operatora:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

YouTube: https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=pl&ref_topic=6151248

Linkedin: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Vimeo:  https://vimeo.com/privacy

Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy

TikTok:  https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl

Twitter/X: https://twitter.com/pl/privacy

Celem przetwarzania danych na naszych portalach społecznościowych jest informowanie Państwa o naszych produktach i wydarzeniach związanych z Grupą Grenevia oraz naszą branżą, umożliwienie wyrażenia Państwa opinii ta temat publikowanych treści oraz prowadzenie korespondencji związanej z tematami, z którymi Państwo się do nas zwracacie.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Zamieszczane przez Państwa na stronach naszych portali społecznościowych dane, np. komentarze, filmy wideo, zdjęcia, linki, publiczne wiadomości itp. są publikowane przez platformę portali społecznościowych i w żadnym momencie nie są przez nas wykorzystywane lub przetwarzane w innych celach.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia treści na naszych profilach w mediach społecznościowych, jeżeli zajdzie taka potrzeba – naruszają one przepisy prawa (w tym prawa autorskiego i karnego), nieprzyzwoite komentarze lub załączniki, także zdjęcia lub wideo, niezatwierdzone informacje reklamowe, etc. Treści mogą zostać usunięte również ze względu na aktualizację wątku.

Wszystkie opublikowane przez Państwa posty na portalach społecznościowych pozostają na osi czasu przez cały czas, chyba że usuniemy je ze względu na aktualizację wątku, naruszenia prawa, lub naruszenia naszych wytycznych.

Zmiany naszej polityki prywatności

GRENEVIA SA zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Katowice, 18.01.2024 r.

Kontakt

Marzena Smolarska
inspektor ochrony danych
ul. Armii Krajowej 51

40-698 Katowice
iod@famur.com

T: 781550418

Polityka cookies

CO TO SĄ PLIKI COOKIES I DO CZEGO SŁUŻĄ

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Grenevia S.A , z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51 ,40-698 Katowice.

CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Celem korzystania z technologii Cookies nie jest pozyskiwanie danych osobowych osób odwiedzających stronę, ale możliwe jest, że informacje pozyskane dzięki plikom Cookies będą stanowić takie dane.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
3. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
4. przechowywania informacji o wybranym języku strony,
5. przechowywania informacji o zgodzie użytkownika na korzystanie z cookies dostawców trzecich (Google Analytics),
6. zbierania informacji i raportowania statystyk użytkowania witryny bez osobistej identyfikacji poszczególnych odwiedzających do Google oraz do odróżniania jednego użytkownika od drugiego.

POCHODZENIE PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies stron trzecich (third party cookie) – są wykorzystywane przez strony trzecie w celu śledzenia wizyty użytkownika na różnych stronach internetowych, na których zamieszczają reklamy.

RODZAJ PLIKÓW COOKIES I ICH ZASTOSOWANIE

1. NIEZBĘDNE pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach serwisu.
2. ANALITYCZNE pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
3. FUNKCJONALNE pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
4. REKLAMOWE pliki cookies umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

CZAS PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Zebrane logi serwera, zawierające m.in. adres IP użytkownika strony, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, informacje
o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, informacje o rodzaju urządzeń przechowywane są do 6 miesięcy.

Pliki cookie stron trzecich (third party cookie) są przechowywane:

Dostawca plików cookie: Google Analytics
Nazwa pliku cookie: _ga
Cel pliku cookie: do zbierania informacji i raportowania statystyk użytkowania witryny bez osobistej identyfikacji poszczególnych odwiedzających do Google oraz do odróżniania jednego użytkownika od drugiego
Rodzaj pliku cookie: Third-Party Cookies
Okres ważności pliku cookie: 2 lata

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik.

Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Sposoby konfigurowania ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m.in. pod adresami:

• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
• Microsoft Internet Explorer: http://support.mocrosoft.com/kb/278835/pl
Użytkownik ma również możliwość wyłączenia następujących plików cookies:

• Google Analytics, pobierając moduł dostępny pod adresem: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
• Insight Tag of Linkedln, modyfikując ustawienia użytkownika na stronie Linkedln: https://www.linkedin.com/psettings/

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu będą wykorzystywane przez podmioty współpracujące z operatorem serwisu, reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Rodzaje plików cookies

Strona korzysta z następujących plików cookie

Dostawca plików cookies Nazwa pliku cookie Cel pliku cookie Rodzaj pliku cookie Okres ważności pliku cookie
Polylang, WordPress plugin pll_language przechowuje informacje o wybranym języku strony
First-Party Cookies 1 rok
GDPR Cookie Compliance, WordPress plugin moove_gdpr_popup przechowuje informacje o zgodzie użytkownika na korzystanie z cookies dostawców trzecich (Google Analytics) First-Party Cookies 1 rok
Google Analytics _ga do zbierania informacji i raportowania statystyk użytkowania witryny bez osobistej identyfikacji poszczególnych odwiedzających do Google Third-Party Cookies 2 lata
Facebook Script tag , page source line number 119 Używany przez Facebooka do dostarczania serii usług reklamowych, takich jak informacje w czasie rzeczywistym od stron trzecich reklamodawców. Third-Party Cookies 3 miesiące
Obowiązek infromacyjny

Kontrahenci 

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRENEVIA SA (właściciel marki FAMUR), z siedzibą w Katowicach (40 – 202), Al. Roździeńskiego 1a, nr KRS: 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 6340126246. Spółka jest częścią Grupy GRENEVIA, w związku z czym Pani/Pana dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy GRENEVIA na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@famur.com.pl lub pisemnie na nasz adres korespondencyjny 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. U Inspektora Ochrony Danych uzyska Pani/Pan informacje dot. uzgodnień między współadministratorami.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w przypadku wyboru Państwa oferty, w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;
  b) realizacji polityki prezentowej obowiązującej u Administratora Danych (w zakresie imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy), co wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora wynikającego z obowiązku przestrzegania przepisów antykorupcyjnych; art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, maksymalnie 10 lat po ustaniu umowy w przypadku danych podawanych do udziału
 7. w postępowaniu zakupowym przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym realizowane było postępowanie zakupowe, w przypadku sprzedaży pojazdu 5 lat od momentu sprzedaży, w sytuacji realizowania postępowania zakupowego w ramach projektu związanego z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE, przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie. Dane osobowe dotyczące realizacji polityki prezentowej przechowywane będą przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zarejestrowano dane, a także do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Wybrane dane mogą być udostępnione następującym podmiotom: Biuro Informacji Gospodarczej (BIG), kancelarie prawne, komornicy, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, dostawcy oprogramowania, podmioty zapewniające wsparcie techniczne.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie zakupowym oraz/lub zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia.
 10. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pracownicy kontrahenta

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRENEVIA SA (właściciel marki FAMUR), z siedzibą w Katowicach (40 – 202), Al. Roździeńskiego 1a, nr KRS: 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 6340126246.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@famur.com.pl lub pisemnie na nasz adres korespondencyjny 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Strony do wymiany informacji, dokonywania uzgodnień w imieniu Stron i podejmowania innych czynności wskazanych w umowie przy użyciu przekazanych adresów e-mail, numerów telefonów poszczególnych pracowników/współpracowników co wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora i jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest Państwa pracodawca/zleceniodawca; art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  b) realizacji polityki prezentowej obowiązującej u Administratora Danych w zakresie imię, nazwisko , stanowisko, nazwa firmy, co wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora wynikającego z obowiązku przestrzegania przepisów antykorupcyjnych; art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy z Państwa pracodawcą , a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Państwa dane osobowe dotyczące realizacji polityki prezentowej przechowywane będą przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zarejestrowano dane, a także do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być kancelarie prawne.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie zakupowym oraz/lub zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia.
 9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Akcjonariusze

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRENEVIA SA (właściciel marki FAMUR), z siedzibą w Katowicach (40 – 202), Al. Roździeńskiego 1a, nr KRS: 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 6340126246.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@famur.com.pl lub pisemnie na nasz adres korespondencyjny 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być kancelarie prawne.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę i czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Podanie danych jest obowiązkowe, niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce.
 9. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Klauzule

 

OSOBY KTÓRYCH DOTYCZY ZGŁOSZENIE (art. 14 RODO)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FAMUR S.A., z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, KRS: 0001044637, Regon: 525715184 , NIP: 6343025310.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@famur.com.pl lub pisemnie na adres ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu wyjaśnienia zgłoszenia naruszenie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1
  f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w związku z wymaganym czasem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Pani/Pana dane osobowe pozyskane zostały od osoby zgłaszającej naruszenie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego
  w którym zakończono działania następcze, przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub po zakończeniu postepowań zainicjowanych tymi działaniami.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi prawne.
 8. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

OSOBY DOKONUJĄCE ZGŁOSZEŃ (art. 13 RODO)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FAMUR S.A., z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, KRS: 0001044637, Regon: 525715184 , NIP: 6343025310.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@famur.com.pl lub pisemnie na adres ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu ochrony tożsamości osób zgłaszających naruszenie prawa na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w związku z wymaganym czasem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub dobrowolnie wyrażoną zgodą, jeżeli nie decyduje się Pani/Pani na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego
  w którym zakończono działania następcze, przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub po zakończeniu postepowań zainicjowanych tymi działaniami.
 6. Pani/Pana dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczną na adres iod@famur.com.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie oznacza cofnięcia zgłoszenia naruszenia. Wycofanie zgody powoduje że osoba zgłaszająca naruszenie, która podała swoje dane osobowe, staje się od momentu wycofania zgody osobą anonimową.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi prawne.
 2. Podanie danych jest dobrowolne.
 3. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

DANE NIEIDENTYFIKOWALNE

 

Informujemy, że w przypadku dokonania zgłoszenia w sposób anonimowy, Administrator danych osobowych nie jest
w stanie zidentyfikować danych osoby zgłaszającej, co oznacza, że na mocy art. 11 RODO zachodzi przetwarzanie nie wymagające identyfikacji. W związku z powyższym informujemy, że nie mają zastosowania art. 15,16,17,18,19, 20 RODO (chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować).

 • 15 RODO – prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in.
  o kategoriach danych i celach i przetwarzania, a także do zyskania kopii danych
 • 16 RODO – prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych
 • 17 RODO – prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), to znaczy usunięcia danych, które nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, jak również przetwarzanych bez podstawy prawnej (osoba cofnęła zgodę na przetwarzanie danych) lub niezgodnie z prawem
 • 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania danych, to znaczy do wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku
 • 19 RODO – obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
 • 20 RODO – prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany

 

Kontakt

Marzena Smolarska
inspektor ochrony danych

ul. Armii Krajowej 51

40-698 Katowice
iod@famur.com

T: 781550418

Zasady przetwarzania danych osobowych

GRENEVIA SA z siedzibą w Katowicach (40-202), Al. Roździeńskiego 1a,  w trosce o bezpieczeństwo, poszanowanie i respektowanie Państwa praw, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności przedstawia politykę, wyjaśniając zasady stosowania, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

GRENEVIA SA przetwarzając dane osobowe, stosuje się do poniższych wytycznych, realizując przynajmniej jeden warunek przetwarzania danych osobowych.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, czyli minimalizacja danych,
 4. prawidłowe i w miarę potrzeb uaktualniane,
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Zgodność przetwarzania z prawem:

 1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego, w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest GRENEVIA SA z siedzibą w Katowicach (40-202),  Al. Roździeńskiego 1a, KRS: 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 6340126246.

Inspektor ochrony danych

Można się z nim skontaktować pod adresem e-mail: iod@famur.com.pl oraz pisemnie, przesyłając korespondencję na adres GRENEVIA SA ul. Armii Krajowej 51, 40-202 Katowice z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. udzielona zgoda,
 2. wykonanie umowy,
 3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 4. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. ochrona własności pracodawcy lub klienta.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany na podstawie następujących kryteriów:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować administratora danych do przechowywania danych przez określony czas,
 2. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych,
 3. okres niezbędny do świadczenia usług przez administratora danych,
 4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 1. podmioty świadczące usługi IT,
 2. kurierzy,
 3. firmy dostawcze,
 4. firmy ochroniarskie,
 5. podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa,
 6. inne spółki Grupy Grenevia na zasadzie współadministrowania.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych

Macie Państwo prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),
 3. ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
 4. przenoszenia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacji nadającym się do odczytu maszynowego, macie Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi; jeżeli jest to technicznie możliwe macie prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.

Macie Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania swoich danych osobowych przez GRENEVIA macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Zabezpieczenia, jakie zastosowano dla ochrony Państwa danych, są zgodne z wymogami prawa i gwarantują odpowiedni poziom poufność danych.

Przetwarzanie danych w mediach społecznościowych

GRENEVIA SA posiada profile w mediach społecznościowych i prowadzi strony internetowe na następujących portalach społecznościowych (dalej: operator/operatorzy):

Facebook

You Tube

Linkedin

Vimeo

Instagram

TikTok

Twitter/X

GRENEVIA SA ma ograniczony wpływ na przetwarzanie danych osobowych przez operatorów w zakresie, w jakim operatorzy przetwarzają te dane jako odrębni Administratorzy lub Współadministratorzy (np. zarządzenie użytkownikami i udostępnianymi informacjami, współadministrowanie z Facebookiem).

W kwestiach, na które możemy mieć wpływ, działamy w ramach udostępnionych możliwości w zakresie obsługi zgodnej z zasadami prywatności operatora.

Operator obsługuje całą infrastrukturę informatyczną usługi, posiada własną politykę prywatności i utrzymuje z Państwem kontakt (jeżeli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem usługi danego portalu społecznościowego). Ponadto operator ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie kwestie związane z Państwa danymi na profilu użytkownika, do którego jako GRENEVIA SA nie posiadamy dostępu.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez operatora możecie Państwo znaleźć w polityce prywatności operatora:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

YouTube: https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=pl&ref_topic=6151248

Linkedin: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Vimeo:  https://vimeo.com/privacy

Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy

TikTok:  https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl

Twitter/X: https://twitter.com/pl/privacy

Celem przetwarzania danych na naszych portalach społecznościowych jest informowanie Państwa o naszych produktach i wydarzeniach związanych z Grupą Grenevia oraz naszą branżą, umożliwienie wyrażenia Państwa opinii ta temat publikowanych treści oraz prowadzenie korespondencji związanej z tematami, z którymi Państwo się do nas zwracacie.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Zamieszczane przez Państwa na stronach naszych portali społecznościowych dane, np. komentarze, filmy wideo, zdjęcia, linki, publiczne wiadomości itp. są publikowane przez platformę portali społecznościowych i w żadnym momencie nie są przez nas wykorzystywane lub przetwarzane w innych celach.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia treści na naszych profilach w mediach społecznościowych, jeżeli zajdzie taka potrzeba – naruszają one przepisy prawa (w tym prawa autorskiego i karnego), nieprzyzwoite komentarze lub załączniki, także zdjęcia lub wideo, niezatwierdzone informacje reklamowe, etc. Treści mogą zostać usunięte również ze względu na aktualizację wątku.

Wszystkie opublikowane przez Państwa posty na portalach społecznościowych pozostają na osi czasu przez cały czas, chyba że usuniemy je ze względu na aktualizację wątku, naruszenia prawa, lub naruszenia naszych wytycznych.

Zmiany naszej polityki prywatności

GRENEVIA SA zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Katowice, 18.01.2024 r.

Kontakt

Marzena Smolarska
inspektor ochrony danych
ul. Armii Krajowej 51

40-698 Katowice
iod@famur.com

T: 781550418

CO TO SĄ PLIKI COOKIES I DO CZEGO SŁUŻĄ

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Grenevia S.A , z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51 ,40-698 Katowice.

CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Celem korzystania z technologii Cookies nie jest pozyskiwanie danych osobowych osób odwiedzających stronę, ale możliwe jest, że informacje pozyskane dzięki plikom Cookies będą stanowić takie dane.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
3. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
4. przechowywania informacji o wybranym języku strony,
5. przechowywania informacji o zgodzie użytkownika na korzystanie z cookies dostawców trzecich (Google Analytics),
6. zbierania informacji i raportowania statystyk użytkowania witryny bez osobistej identyfikacji poszczególnych odwiedzających do Google oraz do odróżniania jednego użytkownika od drugiego.

POCHODZENIE PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies stron trzecich (third party cookie) – są wykorzystywane przez strony trzecie w celu śledzenia wizyty użytkownika na różnych stronach internetowych, na których zamieszczają reklamy.

RODZAJ PLIKÓW COOKIES I ICH ZASTOSOWANIE

1. NIEZBĘDNE pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach serwisu.
2. ANALITYCZNE pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
3. FUNKCJONALNE pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
4. REKLAMOWE pliki cookies umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

CZAS PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Zebrane logi serwera, zawierające m.in. adres IP użytkownika strony, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, informacje
o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, informacje o rodzaju urządzeń przechowywane są do 6 miesięcy.

Pliki cookie stron trzecich (third party cookie) są przechowywane:

Dostawca plików cookie: Google Analytics
Nazwa pliku cookie: _ga
Cel pliku cookie: do zbierania informacji i raportowania statystyk użytkowania witryny bez osobistej identyfikacji poszczególnych odwiedzających do Google oraz do odróżniania jednego użytkownika od drugiego
Rodzaj pliku cookie: Third-Party Cookies
Okres ważności pliku cookie: 2 lata

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik.

Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Sposoby konfigurowania ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m.in. pod adresami:

• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
• Microsoft Internet Explorer: http://support.mocrosoft.com/kb/278835/pl
Użytkownik ma również możliwość wyłączenia następujących plików cookies:

• Google Analytics, pobierając moduł dostępny pod adresem: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
• Insight Tag of Linkedln, modyfikując ustawienia użytkownika na stronie Linkedln: https://www.linkedin.com/psettings/

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu będą wykorzystywane przez podmioty współpracujące z operatorem serwisu, reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Strona korzysta z następujących plików cookie

Dostawca plików cookies Nazwa pliku cookie Cel pliku cookie Rodzaj pliku cookie Okres ważności pliku cookie
Polylang, WordPress plugin pll_language przechowuje informacje o wybranym języku strony
First-Party Cookies 1 rok
GDPR Cookie Compliance, WordPress plugin moove_gdpr_popup przechowuje informacje o zgodzie użytkownika na korzystanie z cookies dostawców trzecich (Google Analytics) First-Party Cookies 1 rok
Google Analytics _ga do zbierania informacji i raportowania statystyk użytkowania witryny bez osobistej identyfikacji poszczególnych odwiedzających do Google Third-Party Cookies 2 lata
Facebook Script tag , page source line number 119 Używany przez Facebooka do dostarczania serii usług reklamowych, takich jak informacje w czasie rzeczywistym od stron trzecich reklamodawców. Third-Party Cookies 3 miesiące

Kontrahenci 

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRENEVIA SA (właściciel marki FAMUR), z siedzibą w Katowicach (40 – 202), Al. Roździeńskiego 1a, nr KRS: 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 6340126246. Spółka jest częścią Grupy GRENEVIA, w związku z czym Pani/Pana dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy GRENEVIA na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@famur.com.pl lub pisemnie na nasz adres korespondencyjny 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. U Inspektora Ochrony Danych uzyska Pani/Pan informacje dot. uzgodnień między współadministratorami.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w przypadku wyboru Państwa oferty, w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;
  b) realizacji polityki prezentowej obowiązującej u Administratora Danych (w zakresie imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy), co wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora wynikającego z obowiązku przestrzegania przepisów antykorupcyjnych; art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, maksymalnie 10 lat po ustaniu umowy w przypadku danych podawanych do udziału
 7. w postępowaniu zakupowym przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym realizowane było postępowanie zakupowe, w przypadku sprzedaży pojazdu 5 lat od momentu sprzedaży, w sytuacji realizowania postępowania zakupowego w ramach projektu związanego z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE, przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie. Dane osobowe dotyczące realizacji polityki prezentowej przechowywane będą przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zarejestrowano dane, a także do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Wybrane dane mogą być udostępnione następującym podmiotom: Biuro Informacji Gospodarczej (BIG), kancelarie prawne, komornicy, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, dostawcy oprogramowania, podmioty zapewniające wsparcie techniczne.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie zakupowym oraz/lub zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia.
 10. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pracownicy kontrahenta

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRENEVIA SA (właściciel marki FAMUR), z siedzibą w Katowicach (40 – 202), Al. Roździeńskiego 1a, nr KRS: 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 6340126246.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@famur.com.pl lub pisemnie na nasz adres korespondencyjny 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Strony do wymiany informacji, dokonywania uzgodnień w imieniu Stron i podejmowania innych czynności wskazanych w umowie przy użyciu przekazanych adresów e-mail, numerów telefonów poszczególnych pracowników/współpracowników co wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora i jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest Państwa pracodawca/zleceniodawca; art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  b) realizacji polityki prezentowej obowiązującej u Administratora Danych w zakresie imię, nazwisko , stanowisko, nazwa firmy, co wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora wynikającego z obowiązku przestrzegania przepisów antykorupcyjnych; art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy z Państwa pracodawcą , a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Państwa dane osobowe dotyczące realizacji polityki prezentowej przechowywane będą przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zarejestrowano dane, a także do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być kancelarie prawne.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie zakupowym oraz/lub zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia.
 9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Akcjonariusze

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRENEVIA SA (właściciel marki FAMUR), z siedzibą w Katowicach (40 – 202), Al. Roździeńskiego 1a, nr KRS: 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 6340126246.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@famur.com.pl lub pisemnie na nasz adres korespondencyjny 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być kancelarie prawne.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę i czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Podanie danych jest obowiązkowe, niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce.
 9. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

OSOBY KTÓRYCH DOTYCZY ZGŁOSZENIE (art. 14 RODO)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FAMUR S.A., z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, KRS: 0001044637, Regon: 525715184 , NIP: 6343025310.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@famur.com.pl lub pisemnie na adres ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu wyjaśnienia zgłoszenia naruszenie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1
  f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w związku z wymaganym czasem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Pani/Pana dane osobowe pozyskane zostały od osoby zgłaszającej naruszenie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego
  w którym zakończono działania następcze, przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub po zakończeniu postepowań zainicjowanych tymi działaniami.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi prawne.
 8. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

OSOBY DOKONUJĄCE ZGŁOSZEŃ (art. 13 RODO)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FAMUR S.A., z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, KRS: 0001044637, Regon: 525715184 , NIP: 6343025310.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@famur.com.pl lub pisemnie na adres ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu ochrony tożsamości osób zgłaszających naruszenie prawa na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w związku z wymaganym czasem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub dobrowolnie wyrażoną zgodą, jeżeli nie decyduje się Pani/Pani na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego
  w którym zakończono działania następcze, przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub po zakończeniu postepowań zainicjowanych tymi działaniami.
 6. Pani/Pana dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczną na adres iod@famur.com.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie oznacza cofnięcia zgłoszenia naruszenia. Wycofanie zgody powoduje że osoba zgłaszająca naruszenie, która podała swoje dane osobowe, staje się od momentu wycofania zgody osobą anonimową.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi prawne.
 2. Podanie danych jest dobrowolne.
 3. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

DANE NIEIDENTYFIKOWALNE

 

Informujemy, że w przypadku dokonania zgłoszenia w sposób anonimowy, Administrator danych osobowych nie jest
w stanie zidentyfikować danych osoby zgłaszającej, co oznacza, że na mocy art. 11 RODO zachodzi przetwarzanie nie wymagające identyfikacji. W związku z powyższym informujemy, że nie mają zastosowania art. 15,16,17,18,19, 20 RODO (chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować).

 • 15 RODO – prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in.
  o kategoriach danych i celach i przetwarzania, a także do zyskania kopii danych
 • 16 RODO – prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych
 • 17 RODO – prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), to znaczy usunięcia danych, które nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, jak również przetwarzanych bez podstawy prawnej (osoba cofnęła zgodę na przetwarzanie danych) lub niezgodnie z prawem
 • 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania danych, to znaczy do wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku
 • 19 RODO – obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
 • 20 RODO – prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany

 

Marzena Smolarska
inspektor ochrony danych

ul. Armii Krajowej 51

40-698 Katowice
iod@famur.com

T: 781550418

Globe icon PL Globe icon