Relacje Inwestorskie

Więcej

Kluczowe liczby 2019

2 165 mln zł*

przychody ze sprzedaży

453 mln zł*

EBITDA

253 mln zł*

zysk netto

*) Wstępne szacunkowe dane finansowe Grupy Famur za rok 2019

Pełne, audytowane dane finansowe zostaną opublikowane 21 kwietnia 2020 r.

Notowania

Famur SA (FMF)

28 lutego 2020

zł 2.59

-0,05 zł | -2.17 %
28 lutego 2020

zł 49 276.54

4 174.47 zł | 0.01 %

  Raporty okresowe i sprawozdania

    Więcej raportów okresowych →

Kontakt dla Inwestorów

Tomasz Jankowski

Dyrektor Działu Relacji Inwestorskich
tel.: +48 691 190 339 InvestorRelations@famur.com