Relacje Inwestorskie

Więcej

Kluczowe liczby 2019

2 165 mln zł

przychody ze sprzedaży

451 mln zł

EBITDA

249 mln zł

zysk netto

Notowania

Famur SA (FMF)

21 października 2020

zł 1.65

0 zł | -0.12 %
21 października 2020

zł 47 912.13

506.84 zł | 1.05 %

  Raporty okresowe i sprawozdania

    Więcej raportów okresowych →

Kontakt dla Inwestorów

Tomasz Jankowski

Dyrektor Działu Relacji Inwestorskich
tel.: +48 691 190 339 InvestorRelations@famur.com