Relacje Inwestorskie

Więcej

Kluczowe liczby 2019

2 165 mln zł

przychody ze sprzedaży

451 mln zł

EBITDA

249 mln zł

zysk netto

Notowania

Famur SA (FMF)

11 sierpnia 2020

zł 1.83

-0,08 zł | -4.57 %
11 sierpnia 2020

zł 52 398.09

-665.65 zł | -1.29 %

  Raporty okresowe i sprawozdania

    Więcej raportów okresowych →

Kontakt dla Inwestorów

Tomasz Jankowski

Dyrektor Działu Relacji Inwestorskich
tel.: +48 691 190 339 InvestorRelations@famur.com