Relacje Inwestorskie

Więcej

Kluczowe liczby 2021

1 050 mln zł

przychody ze sprzedaży

314 mln zł

EBITDA

25 mln zł

zysk netto

Notowania

Famur SA (FMF)

18 maja 2022

2,57 zł

0,01 zł | 0,39 %

  Raporty okresowe i sprawozdania

    Więcej raportów okresowych →

Kontakt dla Inwestorów

Tomasz Jankowski

Dyrektor Działu Relacji Inwestorskich
tel.: +48 691 190 339 InvestorRelations@famur.com