Relacje Inwestorskie

Więcej

Kluczowe liczby 2019

2 165 mln zł

przychody ze sprzedaży

451 mln zł

EBITDA

249 mln zł

zysk netto

Notowania

Famur SA (FMF)

26 maja 2020

zł 2.10

0 zł | -0.24 %
26 maja 2020

zł 47 897.84

-1 982.12 zł | 0.00 %

  Raporty okresowe i sprawozdania

    Więcej raportów okresowych →

Kontakt dla Inwestorów

Tomasz Jankowski

Dyrektor Działu Relacji Inwestorskich
tel.: +48 691 190 339 InvestorRelations@famur.com