Relacje Inwestorskie

Więcej

Kluczowe liczby 2019

2 165 mln zł

przychody ze sprzedaży

451 mln zł

EBITDA

249 mln zł

zysk netto

Notowania

Famur SA (FMF)

5 czerwca 2020

zł 2.40

0,13 zł | 5.14 %
5 czerwca 2020

zł 51 494.63

-1 766.33 zł | 0.00 %

  Raporty okresowe i sprawozdania

    Więcej raportów okresowych →

Kontakt dla Inwestorów

Tomasz Jankowski

Dyrektor Działu Relacji Inwestorskich
tel.: +48 691 190 339 InvestorRelations@famur.com