Relacje Inwestorskie

Więcej

Kluczowe liczby 2019

2 165 mln zł

przychody ze sprzedaży

451 mln zł

EBITDA

249 mln zł

zysk netto

Notowania

Famur SA (FMF)

15 stycznia 2021

zł 2.64

-0,02 zł | -0.96 %
15 stycznia 2021

zł 57 872.92

1 072.25 zł | 0.00 %

  Raporty okresowe i sprawozdania

    Więcej raportów okresowych →

Kontakt dla Inwestorów

Tomasz Jankowski

Dyrektor Działu Relacji Inwestorskich
tel.: +48 691 190 339 InvestorRelations@famur.com