fbpx

FAMUR nabył pakiet kontrolny akcji Kopeksu

27 czerwca 2017 roku FAMUR SA kupił od TDJ 65,83% akcji KOPEX SA To kolejny ważny krok w procesie integracji Kopeksu z Grupą FAMUR. Transakcja została sfinansowana ze środków pochodzących z emisji i sprzedaży nowych akcji Famuru.

W wyniku transakcji pomiędzy FAMUR SA i jednostkami zależnymi od TDJ SA FAMUR nabył 48.932.015 szt. akcji zwykłych na okaziciela KOPEX SA, stanowiących 65,83% udziału w kapitale zakładowym KOPEX SA oraz dających tyle samo głosów podczas walnego zgromadzenia KOPEX SA Kwota transakcji wyniosła 204 mln PLN, a cena nabycia jednej akcji Kopeksu to 4,17 PLN. Plan integracji Famuru i Kopeksu został ogłoszony 9 maja br. Zakłada on włączenie części maszynowej Kopeksu do Grupy FAMUR. Finalizacja procesu pozwoli na zwiększenie skali działalności, zwielokrotnienie potencjału i znaczące przyspieszenie realizacji programu ekspansji zagranicznej Go Global, na którym opiera się strategia rozwoju spółek Grupy. W ciągu pięciu najbliższych lat FAMUR planuje, aby połowa przychodów spółki pochodziła z rynków zagranicznych. – Przejęcie Kopeksu przez FAMUR otwiera nowy rozdział w historii polskich producentów maszyn górniczych. Operacja ta ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Grupy FAMUR. Połączenie potencjałów obu spółek stwarza nam możliwość budowy polskiego czempiona, gotowego do realizacji kompleksowych projektów o charakterze wydobywczo-energetycznym na całym świecie. Chcemy być silnym graczem na międzynarodowym rynku maszyn górniczych i w pełni wykorzystać szanse biznesowe, które niesie z sobą wyraźnie ożywienie w inwestycjach na rynku wydobywczym – zarówno w Polsce, jak i na świecie – mówi Mirosław Bendzera, prezes Zarządu FAMUR SA. Zakończenie trwającej obecnie integracji operacyjnej Famuru i Kopeksu, rozumiane jako uwolnienie pełnych efektów synergii, planowane jest na koniec 2017 roku. Formalna finalizacja procesu przewidywana jest w pierwszym kwartale 2018 roku.

Globe icon PL Globe icon